•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

DÜNYA BİLİM TARİHİ VE TOPLUM DİLİ BAĞI; DÜNYA BİLİM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ UNSURU BİLİMİN TOPLUMUN KENDİ DİLİYLE OLUŞTUĞUDUR

MEMLÜK-KÖLEMEN

DÜNYADAKİ BİLİM TARİHİ İNCELENDİĞİNDE BİLİMSEL TOPLUM TARİHİNİN ÖNEMİ AÇIĞA ÇIKAR
Dünyadaki bilimler bilim merkezlerinde oluşur, bu bilim merkezleri bilim depolarını oluşturur (taş yazıtlar, kil yazıtlar ve kütüphaneler)
Dünya medeniyetleri incelendiğinde birçok medeniyetin bilimsel bir yükselişten sonra yok olduğunu görürüz.
bunların yok oluş sebepleri insanlarda hep sır olmuştur.
halbuki bu yok olan medeniyetlerin sebepleride yine insanlardır.
BİR MEDENİYETİN YOK OLUŞUNUN SEBEBİ BAŞKA BİR TOPLUMUN O MEDENİYETİ TÜMÜYLE ORTADAN KALDIRMASI İLE OLUŞUR, BU MEDENİYETİ İSTİLA EDEN DİĞER MEDENİYETİN DİLLERİNİN AYNİ OLMADIĞINDAN ELLERİNE GEÇEN BELGELER ONLARIN YARARLANMASINA İMKAN VERMEZ.
Medeniyetler bilim medeniyeti olmalarının sadece kendi toplumunun sosyal yaşamında olduğu için dünyadaki bir başka toplumun yıkımından kurtulamazlar.
Ve Dünya Tarihinde çağların değişiminin dışında bütün dünyanın birlikte etkilendiği başka toplumsal haraket yoktur.

.
.
BUNLARI İKİ BÖLÜME AYIRMAK MÜMKÜNDÜR
.
1-BÜTÜN TOPLUM BİLİMLERİ
–Bunun özelliği toplumun bilim haraketini birlikte oluşturmasıdır; bu harakette öncüler vardır ve toplum öncüleri takip eder. Bunuda iki bölümde incelemek gerekir.
a-Sosyal Bilimler
-Bu Bilimler inanç teorisiyle oluşur ve toplumun hepsi buna dahildir, en önemli özelliği bütün insanların yapabileceği seviyede oluşudur.
b-Teknoloji Bilimleri
-İkincisi teknoloji bilimleridir; teknolojiden toplumun tümü yaralanır

2-TOPLUMUN SEÇKİN İNSANLARININ BİLİMLERİ
–Bu Bilimler milletlerin seçkin insanlarının toplum için yaptığı Bilimsel Çalışmalar’dır, bunun iki önemli özelliği vardır
a-Boplum bu kişileri destekler
b-Bu kişilerin çalışmaları toplumu destekler.
.
.
TARİHİN GÖSTERDİĞİ; BİR TOPLUMUN BİLİMSEL BİR MEDENİYET OLUŞTURMASININ TEK SEBEBİNİN KENDİ DİLİYLE OLUŞTUĞUDUR
DÜNYA BİLİMCİLERİNİN OLUŞTUĞU ZAMANLAR VE TOPLUMLAR İNCELENDİĞİNDE; BİLİM TOPLULUĞUNUN DÜNYADAKİ BİLİMSEL MİRASI KENDİ DİLİNE ÇEVİREREK YARARLANMASINDAN OLUŞTUĞU BİLİNİR.
.
-Halife Memun “Dünyanın bütün bilimcilerinin eserlerini bağdata toplayıp ARAPÇAYA ÇEVİREREK bir müslüman bilim medeniyeti oluşturmuştur”, bu tarihe kadar bilim insanları ortadoğu coğrafyasında görülmemiştir.
-Bağdatta’ki bilim çalışmaları İspanyada’ki Endülüs Müslümanları’na örnek olmuş “İspanya’da bir büyük müslüman bilim medeniyeti oluşmuş” (bu bilim medeniyeti Amarika’yı keşfetmiştir) ve amerikaya müslüman bilimlerini götürmüşlerdir.
Avrupalılar “Müslümanların Bilim kitaplarını kendi dillerine çevirip” (Avrupada bir bilim medeniyeti oluşturmuşlardır), adına rönesans denmiştir, bu bilimsel çalışmalarla Amerika’ya gitmişler ve Amerika’da bir yeni medeniyet oluşturmuşlardır.
.

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

MİLAT; Değişim sahiplenme noktası

Tarih yazının icadı ile başlar… denmektedir… Aslında tarih rakamların kullanılmasıdır. Tarih üzerinde rakamları olmadığında sadece …

Saros jeolojisinde süregelen hayat

Saros körfezi bir yanardağ oluşumudur. Saros jeolojik yapısı köfrezden kıyıya baskı katmanları oluşumudur, bu oluşum …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir