•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Hareket motoru eylem grafiği Sinüs-akış

.
Bir eylemde zamanlar sinüsü-akışı grafiği

1 Enerji kaybetme hali; bu zamanda enerji kayıp zamanı oluşur, kayıp en  uç seviyeye indiğinde tekrar toparlanma zamanına geçer.
2 Donma hali- kayıp toplama; zaman ile eşit hareket eden donma, bu hal kayıp zamanı-donmanın değişim evresine girip kazanç zamanının başlaması devresidir.
3 Enerji toplama hali; önce kayıp toplanır ve ardından kazanç toplanır, kazanç enerjiye dönüşecek seviyeye ulaşır.
4 Yanma hali- enerji üretme; zaman ile eşit hareket enerji; bu evre kazanç evresidir, kazanç enerjiye dönmüş ve motor oluşturmuştur, bazı enerjiler tetik olmadan harekete geçmez fakat bazı enerjiler yeterince sıkışması halinde patlama  yaparak enerji motor oluşturur.

Eylem grafiği Sinüs

.
4 Zamanlı yanmalı motorlar
1- Enerji kaybetme hali
2- Donma hali- kayıp toplama
3- Enerji toplama ve tetik ateşi hali; yeterince toplanan ve sıkışan gücün enerjiye dönüşmesi için bir tetik gerekir, tetik ateşlemesinin ardından birikim enerjiye dönüşür ve motor oluşur.
4- Yanma hali- enerji üretme
.
4 Zamanlı patlamalı motorlar
1- Enerji kaybetme hali
2- Donma hali- kayıp toplama
3- Enerji toplama ve patlama hali; burada toplanan güç yeterince sıkışması durumunda kendi sıkışması ile patlar ve motor oluşturur.
4- Yanma hali- enerji üretme
.
.

MOTORLARDA VERİMSİZLİK SEBEPLERİ:

1- Enerjiden en üst verim almak bütün organların senkronize-zaman uyuşmalı çalışması ile mümkündür, zamansız hareketler enerjinin verimini azaltır, bir motorda en üst verim bütün organların zaman uyumlu çalışması ile mümkündür.

2- Çalışan sistemin ritimli çalışması sistemin verimini ve ömrünü uzatır, ritim bozukluğu bir sistemin-motorun ömrünü kısaltır, verimini düşürür, sistemin ritimli çalışması enerjinin kesintisiz akışı ve sistem organlarının aşırı yükten yıpranmamaları ile mümkündür, yıpranan organ görevini aksatır ve aksayan görev motorda güç ve zaman kaybı oluşturur, hatta motorun çalışmasını da durdurabilir..

 

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Saros jeolojisinde süregelen hayat

Saros körfezi bir yanardağ oluşumudur. Saros jeolojik yapısı köfrezden kıyıya baskı katmanları oluşumudur, bu oluşum …

Marka…güven..mi kulluk mu..ve MARKA KÖLELİĞİ…

Marka bir üründe para-kazanç hissesi ortaklığıdır… Markanın belirlediği oransal kazanç miktarından kazanç hissesi alaeak sadece …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir