•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Sıklon – Levitron – Süper iletken mıknatıs ve Diamanyetik ortaklığı

Sıklon fiziği:

Bir maddenin bağımsız hareketindeki oluşan manyetik alan

Sıklon mantığı doğrusal bir hareketin oluş ve bitiş alanlarına etkisi resimdeki gibidir.

1. Resim hareketi partikül-hava ile hareket edebilen maddeler havanın etkisine karışması resmi.

2. Resim hareketi partikül-hava ile hareket edebilen maddeler havanın etkisine ayrışması resmi.

3. Resim hareketin mikro taşıyıcı olarak etkisi, mikro taşımalarda kütle küçülür hareket hızlanır.

Hortum-tropical-cyclone

Hortum olayı en güzel örnektir, oluştuğu zemindeki kaldırabileceği varlıkları alır yükseklere taşır ve başka yerlere bırakır.

https://www.youtube.com/watch?v=-Hwy16Se-2o

.

Levitron:

levitron

 

Levitron, bir manyetik alanın dikey etkisinde çevrilen manyetik alandır, sıklon hareketini tabandaki büyük manyetik-mıknatıs oluşturmaktadır.

 

Süper iletken mıknatıs:

Büyük güçlerle oluşturulan manyetik alanlar, super iletken fiziğini oluşturur, super iletken manyetik güçler maddeleri alanlarına hapseder.

superiletken manyet

Süper iletkenli mıknatıslar süper iletken kablolar kullanılarak üretilen elektromıknatıslardır. Genellikle düşük sıcaklıklarda kullanılmaktadırlar. Çoğu elektromıknatıstan daha büyük manyetik alanlar üreten süper iletkenli mıknatıslar enerji verimliliği açısından da kullanım kolaylığı sağlamaktadır. MRI aygıtları ve parçacık hızlandırıcılarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

.

Diamanyetik:

diamanyetik

Diyamanyetiklik, manyetik ters yönelmesi olarak ifade edilebilir. Diyamanyetik maddeler, herhangi bir mıknatıs tarafından, o mıknatısın manyetik alanı içerisindeyken manyetik alan çizgilerine zıt yönde mıknatıslaştırılmaya uğrayabilen Cıva, Altın, Bakır, Bizmut, Elmas, Gümüş, Kurşun, Silikon v.s. gibi maddelere denir. Ve kendisini mıknatıslaştıran cisim tarafından itilirler. Manyetik alan yayılım frekansına göre moleküler çapta ters yönlenme eğilimi gösterirler. Bir mıknatısa yaklaştırıldığında kuzey kutbu gören maddenin yakın tarafı kuzey kutbu olarak yönelecektir. İtkisel bir yapı oluşmasına sebep olan bu maddeler yeni bir fenomendir. Su, bu yapıya sahip maddelerden biridir.

.

Bütün bu kurallar bir elmanın oluşunda görülür, İnsanların çiçeklerle başlayan meyva oluşumunda gördükleri doğal mantık

3 Çiçekten meyvaya dönüş siklonu

Tabiatın kuralları eşdeğerdir……

 

 

 

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın …

Toplumları bilge yapan felsefe; “Açık kaynak” veya “Özgür çalışmalar”.

Yapımcılar tarafından anlaşılır ve yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani kullanılabilir hâlde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir