•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

ev » YAŞAM » İNSAN-HUMAN » ANATOMİ- İNSAN » İNSAN YAŞAMINDA ZAMANLAR; yaşam şartları ve ırka bağlı insan ömrü…

İNSAN YAŞAMINDA ZAMANLAR; yaşam şartları ve ırka bağlı insan ömrü…

100 YILLIK İNSAN ÖMRÜNDE DÖNEMLER.

Doğum öncesi

– Gebelik öncesi

+ –Erkek –  ATA – Ettirgen sürekliliği hali

O –Kadın – İşleyici sahiplenen – varlık koruma alanı  yumurtlama tekrarlı 28 günlük yaşam hali

.

+ O   Birlikte tek vücut olma, yeni bir insanın hayat başlangıcı

+ Erkek- ATA -Ettirgen sürekliliği hayat taşıyıcı

>————————-iki cinsin bileşimi  ile erkek bedeninden anne bedeninde geçiş ile yeni hayatın başlangıcı

O Dişi – İşleyici sahiplenen – varlık koruma alanı

– Gebelik sonrası kadın

–Doğum öncesi 9 aylık gelişim

>———————–anne bedeninden ayrılma- dünyaya yeni bir insanın gelişi

Doğan insan

1- Anne sütü ile ilk hayat

2- Kemiklerin tamamlanması

3- Kemiklerin kıkırdak halinden kemik hale gelmesi

4- Beyin algı ve denge gelişimi   

 5- Cinsel ayrışma fiziksel anatomik (Kemik) değişim

– Erkek;  akciğer kafesi büyümesi

– Dişi;     kalça büyümesi (bel incelmesi – memelerin büyümesi)    

 6- Cinsel tamamlanma cinsel anatomik değişim bluğ çağı bütünleşim zamanı, yeni doğum öncesi hali

– Dişi insan (Coğrafyaya ve ırka göre oluşan tarihi süreç) yumurtlama başlangıcı

– Erkek insan (Coğrafyaya ve ırka göre oluşan tarihi süreç) sperm-yeni canlı oluşumu   

6- Cinsel tamamlanma cinsel anatomik değişim bluğ çağı bütünleşim zamanı, yeni doğum öncesi hali

– Dişi insan (Coğrafyaya ve ırka göre oluşan tarihi süreç) yumurtlama başlangıcı ve üreme süreci

– Erkek insan (Coğrafyaya ve ırka göre oluşan tarihi süreç) sperm-yeni canlı  ve üreme süreci

Hayatın kasılma – suyunun çekilme dönemi değişimi…

Hayatın kuruma dönemi….

>—————- hayatın sonu

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Teğet etki

Bir hareket bir alana uğrayarak yoluna devam ediyor ise o alan ile ilişkiler halindedir. Alan …

Yumurta; yeni bir oluşum fizik mantığı ve yaratılış

yumurta yeni bir varlık oluşudur…. evreleri; 1. evre  “Var olan varlık ilk hareketini yumurta oluşturucu’ya …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir