•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

BİLİM TEKNOLOJİ TARİHİ

Antik dillerin tamgaları…

. İnsanların bir yer ve bir varlık gösterme işaretleri antik dillerde kullanılan iletişim mantıkları dır. . Antik eşyalarda tamgalar: Ağırlık taşları; ağırlıklarla ilgili bilgiler işlenir. İp eğirme aletindeki tavaf-döngü balans diskleri-ağırşak; kullanıcılarla ilgili bilgiler içerir. Muska; insanlara işaretlerle beyinlerini etkileme, bilge insanların çaresiz insanlara yardımlarını içerir. . . . Yol gösterici ve bilgi verici işaretler: Gömü; bir insanın zorunlu olarak …

Yazının tamamı;

İNSANLIK TARİHİNDEN BU YANA … İSTİKBAL GÖKLERDEDİR ….

İNSANLIK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ  BİLİMSEL ÇALIŞMALARI GÖK BİLİMİ ÇALIŞMALARIDIR Tarihte Ay  T amgasını  Bayrak olarak kullanan insanların bu çalışmaları yaptığının göstergesidir. . İNSANLAR ÖNCE ELLERİNİ   GÖK’E  AÇIP YARDIM İSTEMİŞLER VE HALA BU İSTEKLERİNİ TEKRARLIYORLAR . SONRA BU İSTEKLERİNİ TAŞLARA RESİMLEMİŞLER . SONRA BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA BUNDAN YARARLANMIŞLAR . SON OLARAK İNSANLIK GÖK BİLİMLERİ İLE İDARE EDİLİR HALE GELMİŞTİR . İNSANLIK …

Yazının tamamı;

ANTİK ÇAĞIN LASER TEKNOLOJİLERİ

BİLİM DÜNYASI TARİHİ ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER GİBİDİR ANTİK ÇAĞDA UYGULANMIŞ BİRÇOK TEKNOLOJİ HALEN SIRDIR BU TEKNOLOJİLER UYGULAYICI KAVİMLERİ GİBİ TARİHTE YOK OLUP GİTMİŞTİR; Günümüz Teknoloji Dünyası bu Bilimsel Çalışmalar’ı henüz çözebilmiş değildir. Bunlardan biride “LASER İŞÇİLİĞİ İLE İŞLENMİŞ taş içiliği”dir, özellikle Orta ve Güney Amerika ile    Kuzey Afrika’daki  bilinen bu taş işçilikleri Teknoloji Dünyası’nın sırları olarak Tarih’teki yerini korumaktadır …

Yazının tamamı;

ANTİK GÜNEŞ TAKVİMİNİN TARİHİ-TIVANAKU

BURADAKİ TAŞ YAPITA DİKKAT ETTİĞİMİZDE BİRKAÇ TARİHİN BİR YERDE BİRLEŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ Taş yapıtın arasına konmuş baş heykellerinin daha eski tarihin varlığını ortaya koyuyor, Bu yapı birkaç bölümden oluşuyor. Bunlardan biride güneş takvimidir. Oscar explained that it was not the Sun Gate which was the Tiwanaku calendar, but a wall which today is to one side of the Sun Gate, inside …

Yazının tamamı;

ANTİK MATEMATİK BİLİMLERİ BİLGİSAYARLARIN MANTIĞI VE ATASIDIR

BU BİLİMİN  ORTAK ÖZELLİĞİ SAYISAL OLUŞUDUR HARF VE RAKAMLAR SAYISAL OLARAK DİZİLİR SAYISAL İŞLEM YAPILIR -QUİPU İplik örgüleriyle  yazışmak -sayısal düğüm -YUPANA Bölünmüş odalar mantığıyla   yazışmak -sayısal taş parçası -ABAKÜS İp veya tel üzerindeki boncuklarla   yazışmak  -sayısal boncuk -OGHAM ALFABESİ Bir çizgi üzerinde dikey ve yatay çizgilerin   sayısal tanımıyla gösterilir -sayısal çizgi . . Pusula-Vegvisir . Bunların …

Yazının tamamı;

İSPANYOL’LARIN TARİHE GÖMDÜĞÜ ” MÜKEMMEL (TAŞ YAPI) İŞÇİLİĞİ ANTİK BİLİM MEDENİYETİ”-PERU

Peru coğrafyası kayalardan oluşan bir coğrafyadır,bu şartlar peru insanının taş yapı kültürünü oluşturmuştur http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=BjQo79MhNlI&NR=1 Perulu taş ustaları dünyanın başka yerinde az görülen bir taş işleme sanatına sahiptirler. Harç koymadan oluşturdukları bu yapılarda taşların kesimi çok hassastır. Taşların birleşme yüzeylerinde hiçbir aralık yoktur Tamamen yapışık ve uyum içersindedirler, bu taş sanatının nasıl yapıldığı bilimemektedir. Bu yapı teknolojisi bu gün dahi çözülememiştir. …

Yazının tamamı;

AKDENİZ- MEDİ TERRANEA PİRAMİTLERİ

Akdenizde insanların ilgisini çekmeyen piramitler vardır, bunlar toplu halde bulunmadıkları için bir topluluk olarak görünmezler. BU PİRAMİTLERİN ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK OLMALARIDIR. BU PİRAMİTLERİN DAĞINIK OLMASININ SEBEBİ AKDENİZ ANTİK MEDENİYETİ TRAKYENLERE AİT OLMALARIDIR, ÇÜNKÜ TRAKYENLER BÜTÜN AKDENİZ VE KARADENİZ BÖLGESİNE YAYILMIŞLARDIR. -Minorka adasındaki piramit. -Yunanistandaki piramit. İtalyadaki piramitler, bu piramitlerin mö 1200 yıllarına ait olduğu düşünülmektedir.

Yazının tamamı;

SIRLAR TARİHİ VE BİLİMLERİ

  Dünyanın tarihindeki en önemli bilinmiyeni tarihin bilim medeniyetlerinin kayıplarıdır. İnsanlar sürekli olarak üstünlüklerini ortaya koymak için başkalarına ait yaşamları yok etmişlerdir. Bu yaşam tarihi boyunca medeniyetlerin yok olmasıyla birlikte birçok bilimde tarihe gömülmüştür. Kayıp bilimler hiçbir zaman tekrar oluşmamıştır ve bu bilimler sır olarak kalmıştır. Bu bilimsel yok ediş sürekli tekrarlanmıştır. Bu durum insanların aslında hiçbir zaman dünyanın bütününde …

Yazının tamamı;

BİLİM TEKNOLOJİ TARİHİ

BİLİM TEKNOLOJİ TARİHİ” BİLİMİN ANAHTARIDIR” BİLİM TEKNOLOJİ TARİHİ “BİLİMİN MİRASIDIR” BİLİM TEKNOLOJİ TARİHİ” BİLİMİN DÜNYADAKİ HARAKETİ”Nİ GÖSTERİR BİLİM TEKNOLOJİ TARİHİ “BİLİMİN MEDENİYETLERE ETKİSİ”Nİ GÖSTERİR BİLİM TEKNOLOJİ TARİHİ “İNSANLIK”TIR BİLİM TEKNOLOJİ TARİHİ “YAŞAM”DIR http://www.youtube.com/watch?v=jcGkmNBZ_us&feature=related

Yazının tamamı;

ORTAÇAĞ ve antik medeniyetler

HAVZALAR . SU BAĞIMLI HAVZALAR -Kaynak havzaları; sadece içme suyu temini. -Göl havzaları; içme suyu ve balık avlanma temini. -Nehir havzaları; içme suyu , balık avlanma ve taşıma temini. -Deniz havzaları; daha geniş taşıma va ticaret  alanı. -Okyanus havzaları; yer değiştirme ve medeniyet nakli. . KARA- TOPRAK BAGIMLI HAVZALAR -ADALAR; tamamen özel yaşam alanları, sadece su ile sınırlı. -YARIMADALAR; yarı …

Yazının tamamı;

DİATOM-MİKRO MÜKEMMEL İSKELETLER

. Diyatomeler (Latince: Bacillariophyceae) (Yunanca: διά (dia) = “içinden” + τέμνειν (temnein) = “kesmek”,vb. “yarın kesilmek”), ökaryotik su yosunlarının fitoplanktonları oluşturan temel gruplarındandır. Diyatomeler, silisli sert kabukları olan ve fosilleri, kalın yer katmanları oluşturan bir algler familyasıdır.[1] şekil bakımından fevkalade zenginlik gösteren, küçük, esmer renkli, tek hücreli veya koloni halinde yaşayan alglerdir. Diğer alglerden çok farklı yapıdadırlar. En önemli özellikleri, …

Yazının tamamı;

Antik çağın Teknolojileri

ESKİ MISIRDA KABLOSUZ ELEKTRİK KULLANILMIŞ. Antik çağın bilinmiyen teknolojileri bilim insanları tarafından keşfedildikçe , eski çağlarda ne kadar ileri teknoloji bilimlerinin varlığı aydınlatılmaya başlamıştır. Bilimin hiçte yeni bir çağ olmadığı teknolojilerin antik çağlarda bu günkü bilimlerden daha geride olmadığı  bu günkü bilim insanlarınca anlaşılmıştır. ESKI MISIR´DA KABLOSUZ ELEKTRIK KULLANILMIŞ | video.mynet.com

Yazının tamamı;

ARKAİM

URALLARDA UFO ŞEKLİNDE TARİHİ ANTİK YAPILAR BİLİM İNSANLARININ ARAŞTIRMALARI

Yazının tamamı;

“Gizli” Piramidin etkisi .

film program St Petersburg şubesi “piramidinin etkisi” olarak piramit Modern Siyasal Teknolojileri ayaklanmalar ve devrimler etkisi “The X-Files”. devrim Dosyaları. Kuzey Afrika’daki olayları Analitik sürümü. yeni bir psikolojik silah testleri için Ground. Piramidin etkisi ve Washington stratejistler küresel proje. Avrupa için Apocalypse.

Yazının tamamı;

Teknoloji Tarihi-Technology History

—-Teknoloji Tarihi .Nebat kullanmak .Avcılık .Barınak yapımı .Sopa kullanmak .Taş kullanmak .Ateş kullanmak .Kimya bilimi-su karışımları .Topraktan eşya yapmak .Hayvan ehilleştirme-üretme .Kızak kullanmak .Tarım-nebat üretmek .Tekerlek-araba .Maden kullanmak .Cam kullanmak .Büyüteç .Uzay bilimi gözlem .Takvim .Elektrik .Manyetik .Radyo .Nükleer .Elektronik .Nano

Yazının tamamı;

PAPYRUS (PAPRA)

Papirus bitkisi Papirusun dünyadaki kullanm şekilleri Papirus bitkisinden kağıt yapımı. http://www.laputanlogic.com/articles/2004/01/24-0001.html http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/middle_east/06/iraq_your_pictures/html/30_imarsharabs.stm http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?t=105565 http://www.today.ucla.edu/portal/ut/fowler-exhibit-showcases-marsh-75716.aspx

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir