•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

ev » Bilim Teknoloji

Bilim Teknoloji

Kablosuz- Mobil telefon iletişiminde iki önemli silah TİZİ ve LAOPİ

. TİZİ sosyal bağlar üzerinden hakimiyet kuran bir saldırıdır TİZİ saldırısı telefondaki şifreli bilgileri alıp kullanan bir saldırıdır.. bilgilerinizi ele geçirerek sahiplenir ve kullanır, “özel ve maddi hasar açar”.. . LAOPİ özel bağlar üzerinden hakimiyet kuran bir saldırıdır LAOPİ saldırısı telefonlara yük döngüsü veren saldırıdır, telefon sürekli yükte kalarak yanmasına sebep olur, “telefon ısınarak patlıyabilir”. Telefonunuzu böyle durumlardan kurtarmak için …

Yazının tamamı;

Hareket motoru eylem grafiği Sinüs-akış

. Bir eylemde zamanlar sinüsü-akışı grafiği 1 Enerji kaybetme hali; bu zamanda enerji kayıp zamanı oluşur, kayıp en  uç seviyeye indiğinde tekrar toparlanma zamanına geçer. 2 Donma hali- kayıp toplama; zaman ile eşit hareket eden donma, bu hal kayıp zamanı-donmanın değişim evresine girip kazanç zamanının başlaması devresidir. 3 Enerji toplama hali; önce kayıp toplanır ve ardından kazanç toplanır, kazanç enerjiye …

Yazının tamamı;

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın diğer ilişkileri ile doğru orantılıdır. Yapıdaki ihtiyaçlar sosyal ve anatomik düzene uyumsuz hareket ediyor ise yapıda bozukluk oluşmuş demektir. Gerek anatomik yapıda gerekse sosyal yapıda (İntegral) bütünleşik denklem olmalıdır, bütünleşik denklemler bozulduğunda (Diferansiyel) toplam terazi- yük paylaşımı kusuru yapının hareketini olumsuz olarak etkiler, yapı zarar …

Yazının tamamı;

Toplumları bilge yapan felsefe; “Açık kaynak” veya “Özgür çalışmalar”.

Yapımcılar tarafından anlaşılır ve yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani kullanılabilir hâlde kamuyla paylaşılıyor olmasına verilen isimdir. Açık kaynak her insanın sınırsız faydalandığı kaynaklardır. Açık kaynakları bütün katılımcılar geliştirir. Tarih içersinde buluş yapan bilgelerin topluma verdikleri bilgileri dünya insanları kullanmaktadır.. Varoluş sebebi Aslında sır olarak da görülebilecek bir kaynağın ücretsiz, kirasız paylaşılmasına sebep şunlar olabilir: – Sahibinin …

Yazının tamamı;

Para’nın DNA testi

. Para nedir !!…? Para değişim değeridir.. İlkel, doğrudan alışveriş “takas-değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan budur.. Paranın en iyi tanımı kazakistan para birimi ifadesi “tenge” dir.. Dünyada kullanılan geçek metal para “gıram altın”dır… Kağıt paralarda “Bank not” yani “Bankanın teminat notu” yazısı bulunmaktadır, tarihte “Devlet kontrollu kağıt para” kullanan devlet yöneticisi, Çin’deki Moğol İmparatoru Kubilay Han’dır.. “Kağıt para basımının değerini …

Yazının tamamı;

Teğet etki

Bir hareket bir alana uğrayarak yoluna devam ediyor ise o alan ile ilişkiler halindedir. Alan ile ilişkiler halinde olmak alana bir şeyler bırakmak ve alandan bir şeyler almaktır…   Teğet etki mantığı hareketler sisteminin en önemli etkenidir, çünkü teğet etki kısmi değişim oluşturur, bu etki bir üreme etkisidir, teğet etki sayesinde mantıklar dallanır ve dağılır. . Bilgi yayılımı ve üreme …

Yazının tamamı;

Yumurta; yeni bir oluşum fizik mantığı ve yaratılış

yumurta yeni bir varlık oluşudur…. evreleri; 1. evre  “Var olan varlık ilk hareketini yumurta oluşturucu’ya gönderir”. 2. evre “Yumurta oluşturucu yumurtayı oluşturur”  yeni oluşum küçük bir destek ile kabuğunu kırıp dünyadaki yerini alacaktır. 3 evre “Kırılan yumurtadan çıkan yeni varlık artık bir bireydir”,  bir dünya, bir özel varlık, bir özel mantıktır… . Düşüncelerin hayata geçmesi de bir yumurtanın var oluşu ile …

Yazının tamamı;

MİLAT; Değişim sahiplenme noktası

Tarih yazının icadı ile başlar… denmektedir… Aslında tarih rakamların kullanılmasıdır. Tarih üzerinde rakamları olmadığında sadece söylem-anı olarak ifade edilebilir… . Tarih belgeleri tarihsiz yazılarla doludur, tarihin belgeleri oluşturulur iken bir milat kullanılmak zorundadır… Milat  tarihin asıl başlangıcıdır. . Milat her toplumda farklıdır.. Museviliğin miladı Tevrat, Hıristiyanlığın miladı İncil’dir, Müslümanlığın miladı Kuran. . Geçmiş tarihi anlatmak için de “milattan önce”  ifadesi …

Yazının tamamı;

Saros jeolojisinde süregelen hayat

Saros körfezi bir yanardağ oluşumudur. Saros jeolojik yapısı köfrezden kıyıya baskı katmanları oluşumudur, bu oluşum Saros denizi merkezinde jeolojik bir patlamanın olduğunu gösterir. Fotoğrafta Saros denizinden kabaran kaya oluşumu,  Saros merkezindeki jeolojik patlamanın resmidir. . Resimde jeolojik ısınma nedeni ile taşlaşmış fosil kayalar görülmektedir. Bu resim dört yıl önce Saros kıyılarındaki kil kütlelerine girmiş salyangozların resmidir, girdikleri kil katmanı kış …

Yazının tamamı;

Marka…güven..mi kulluk mu..ve MARKA KÖLELİĞİ…

Marka bir üründe para-kazanç hissesi ortaklığıdır… Markanın belirlediği oransal kazanç miktarından kazanç hissesi alaeak sadece marka satarak çok büyük gelir elde eden bu ticari sistem, “insanları büyülüyen çekim alanı” olarak ticarette pay alan bu güç “insanların güvencesi”mi yoksa güvencenin çok ilerisinde “markaya kulluk bağı” ..tutkusu mu.. İnsanlara özen ve bazen de güven sağlıyan markalar ticari hakimiyet güçleri ile savaş halindeler..bu …

Yazının tamamı;

Toplumlarda “Bilgi Medeniyeti ve Biyat Medeniyeti” kültürleri.

Tanrı yarattığı kullarına doğruyu seçebilecek beyin yapısı ile donatmıştır…. Dünyadaki tekel sisteminin uygulanmadığı, ya da uygulanmaması gereken 1. madde bilgidir…. atalarımız “ilim Çin’de de olsa gidin alın” demiştir… . İnsanların toplu yönetimlerini sağlamak için iki yol vardır; 1. Bilge olmayan toplumların lider kulluğu olan Biyat Medeniyeti; “Toplum yöneticisinin bilge olması ile toplumun geleceğini tayin eden kültürler”dir, bu kültürler büyük ve …

Yazının tamamı;

İlahi 5

Canlılardaki 5 li yapı çok dikkat çekicidir, ilahi yapının neden beşli kolllardan oluştuğu bilinmez..insan elinede beş parmağın bulunması önemli örnektir..  

Yazının tamamı;

İNSAN YAŞAMINDA ZAMANLAR; yaşam şartları ve ırka bağlı insan ömrü…

. Doğum öncesi – Gebelik öncesi + –Erkek –  ATA – Ettirgen sürekliliği hali O –Kadın – İşleyici sahiplenen – varlık koruma alanı  yumurtlama tekrarlı 28 günlük yaşam hali . + O   Birlikte tek vücut olma, yeni bir insanın hayat başlangıcı + Erkek- ATA -Ettirgen sürekliliği hayat taşıyıcı >————————-iki cinsin bileşimi  ile erkek bedeninden anne bedeninde geçiş ile yeni hayatın …

Yazının tamamı;

Sivil toplum

Hükümet; Topluma hükmeden teşkilat Asker toplum; Devletin savunma ve saldırı ihtiyaçlarını karşılamak. Sivil toplum; Devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız (özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum Sivil toplumlar halkın bağımsız yönetimleridir, hükümetler sivil toplumları destekler. Topluluklarda sınıflama örnekleri.. Siyaset topluluğu İnanç topluluğu Bilim topluluğu Kültür topluluğu Sağlık topluluğu Yardım topluluğu Hareket topluluğu . İnanç topluluğu; …

Yazının tamamı;

Antik Mısırda bilimsel çizelgeler

Mısır antik dönemindeki bilimsel yaşamın en önemli göstergesi, taşlara çizilen bilimsel çizelgelerdir. Mısır antik çizelgelerindeki geometrik çizimlerin düzgünlüğü taşları bir kağıda cetvel ile çizilen modeller benzeri düzgündür. Mısırın antik dönemi taşları sanat ve bilim işçiliği ile işleyen bir medeniyettir, bu göstergeler yapıldığı tarihten günümüze 4000 yıl gibi geçmişi olmasına rağmen sanki günümüz bilim seviyesinin göstergesi gibidir..

Yazının tamamı;

Kendine muhalefet siyasi tarih…..insan sağlığını ciddi etkiliyor…

Siyasi tarih sürekli değişen oryantal hareketlerle doludur, bazen o kadar hızlı değişim olur ki insanların zihinsel denklem kurulması zorlanır… Ülkeler ilişkileri sürekli test ve uygulama hareketleridir…dünya siyaseti birbirine bağlı özel alan etkisidir, ülkelerin hareket hamleleri bağlı olduğu ülkelerin hareketlerini oluşturur. Seçilmiş veya diktatörlük ile yönetime gelen iktidarlar bir plan hareketi oluştururlar, oluşan bu planın dünya güçleri arasında denklemini bulması bazen …

Yazının tamamı;

Sıklon – Levitron – Süper iletken mıknatıs ve Diamanyetik ortaklığı

Sıklon fiziği: Sıklon mantığı doğrusal bir hareketin oluş ve bitiş alanlarına etkisi resimdeki gibidir. 1. Resim hareketi partikül-hava ile hareket edebilen maddeler havanın etkisine karışması resmi. 2. Resim hareketi partikül-hava ile hareket edebilen maddeler havanın etkisine ayrışması resmi. 3. Resim hareketin mikro taşıyıcı olarak etkisi, mikro taşımalarda kütle küçülür hareket hızlanır. Hortum olayı en güzel örnektir, oluştuğu zemindeki kaldırabileceği varlıkları alır …

Yazının tamamı;

Bilgeliğin ilk kuralı “tabiat”, son kuralı “felsefe”dir..

Bilgeler toplum tarafından siyasetçi gibi görülmemelidir Medyatik – Siyasetçi olmak bilgelere zarar veren bir durumdur, bilge olmak için rahat bir ortamda bilgi toplama imkanları olmalıdır, bilgi alma alanlarında engelsiz çalışmalıdır, Bilgeye ilgi siyasi yönde olmamalıdır, bilgisi yönünde olmalıdır. Hiçbir bilgeden her bilgi hakkında mutlak bilgelik beklenmemelidir Sınırsız bilgi hiçbir bilgide olmaz Bilginin sıfatının – anatomik yapısının bilgelik ile ilgisi olmaz, …

Yazının tamamı;

Antik kültürlerde ilginç bağ

Resimde bir Amerikan şaman başı ve Kanada   “Medicine hat – Şaman şapkası” bölgesinde bulunan ve şaman başını andıran dev kabartma. Bu iki resmin isimlerinin bu kadar benzerlik göstermesi insanın düşünmesine sebep olmaktadır, uzaydan görülebilen doğal görünümlü bu çok büyük baş şekli ile bölgeye verilen isim ayni. Mısır Nefertiti başı Güney Amerika Maya yerli halkının taş işleme sanatındaki ile benzer …

Yazının tamamı;

Üç çeşit yıkım olur insanoğlu için

. “Bedensel yıkım”..insanın yaratılmış bedeni-anatomi ömrünün doğal yıkımıdır İlahi yaşam süreci doğası gereği beşeri hareketlerini yaşayıp bedeni hareketlerini sonlandırması ve toprağa bedenini terk etmesi en doğal sonlanmadır.. ARZU EDİLEN İDEAL YAŞAM SÜRECİ “Bu süreçte coğrafya ve kültür seviyesi önemli oluşturucudur”.   “Zihinsel yıkım”..insanın beyninde bütünlüğün kaybolmasıdır. Oluşturduğu hayatı kaotik bir yaşam sürecine girerek beşeri denklemini bozarak toplumsal yönetimden ayrılması ve …

Yazının tamamı;

Sosyal yaşamda avcılık- yakalama; oltalar ve ağların avları

İnsanoğlu elde etmek istediklerini seçerek sahiplenmek ister, bunun için “Fizik Mantıkları”nı kullanır.. Ticaret – alışveriş hareketi sosyal bir sahiplik denklemidir, toplumlar bu sahiplenme “Fizik Denklemi” hareketine sınır koymazlar.. Fakat insanlar elde etmek istediği varlıklara vereceği denk varlık için bazen “Aşırı Menfaat Kuralları”nı işler..hatta hiç hakkı olmayan varlıklara sahip olmak ister ve bunun için yine fiziğin mantıklarını kullanır.. İnsanın elde etmek …

Yazının tamamı;

İnsanın yaratılış ve yaşamında anne

Tarihsel bilgiler birçok toplumların kadınları kutsal yaratıcı olarak tanımladığı bilinmektedir… Babaları kutsal yönetici kabul eden ve anneleri kutsal yönetici kabul eden toplumlar vardır.. Türkler baba ve anneyi eşit kabul eden sosyal kültür toplumudur. Annenin insan yaşamındaki varlık yapısı; – Bir zerreden karnında insan varlığını(bedenini-anatomisini) oluşturan-var eden anne… – Dünyaya gelen insanın annesinin bedenine(memesine) bağlı yaşamın zorunlu süreci, – Anne ve …

Yazının tamamı;

Yıkım jeneratörü stres

  .  Stres bir cendere motorudur..   .  Beyin yetersiz kaldığı bir konuya “cendere etkisi ile takılır”.   .  Yetersiz bir konuya takılan beyinde “hafıza kilitlenir ve işlemci döngü yapar”   .  Döngü yapan” işlemci enerji harcar”   .  Stres jeneratörü “her döngüde daha çok hızlanır ve harcadığı enerji yükselir”   .  Bu döngüden “kurtulmanın tek yolu vardır, jeneratörün enerjisini …

Yazının tamamı;

Yel – rüzgar fiziği ve hava hareketlerinin insanlık tarihindeki yeri.

Yel; hava hareketleri çekme(vakum), itme(pres-baskı) ve kaldırma(lift) etkisi – yel coğrafya takvimi – yel mevsimsel etkileri – yel meteoroloji bilgileri – yel jeolojik değişim etkileri (deniz dalgasının kıyı değişimi, rüzgarların toprak aşındırma etkisi) – yel tarımsal takvimi (yel ile tarım ürünleri tahıl ayrıştırma- harman zamanaı) – yelkenli deniz araçları ve kıtalar arası deniz ulaşımı – ticareti – yel değirmenleri – …

Yazının tamamı;

sinüs-kare-üçgen sinyal jeneratörü

ıcl 8038  sinüs, kare ve üçgen dalga çıkışlarına sahip sinyal jeneratörü olarak çalışır. Ayarlanabilen frekans aralıkları: 1Hz-100Hz, 100Hz-1kHz, 1kHz-10kHz, 1kHz-100kHz.   ICL 8038 Özellikleri: Sıcaklıkla düşük frekans sürüklenmesi: 250ppm/0C Düşük distorsiyon: %1 (Sinüs dalga çıkışı ) Yüksek lineerlik: %0,1 (Üçgen dalga çıkışı) Geniş frekans aralığı: 0,001Hz – 300kHz Doluluk/boşluk oranı değişimi: %2 – %98 Yüksek çıkış seviyesi: TTL – 28V …

Yazının tamamı;

Analog girişte iki sınır ayarı yapan entegre..

TCA 965 B pencere discriminator…… “kontrol mühendisliği” ….ölü bant ile ve ofDC….. “ölçüm mühendisliğinde”…… İki pencere ayarları – Alt ve üst kenar geriliminin doğrudan ayarı (pencere kenarları) – Pencere merkezi gerilim ve yarım pencere genişliği ile dolaylı oturma ayarlanabilir histerezis mA 50’ye kadar açık collectorsfor akımlarla Dijital çıkışlar Ayarlanabilir referans gerilimi Pencere discriminator tanımlanmış bir gerilim penceresine bir giriş voltajını …

Yazının tamamı;

Endüstriyel otomasyon

Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur. Endüstri üretim demektir. İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur. Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır. Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon …

Yazının tamamı;

Bulutların dili; Kış ve Uyanış

. Kütüklerde içe dönük yaşamlar; –   Koza –   İnsan kafası –   Ceviz . Yıllık tekrar töngüsünde kasım-kasılma dönemine giren mevsim, kar yağarak çiçeklerin açmasını oluşturur…. Kar ne kadar çok yağar ise ve ne kadar uzun süre etki oluşturur ise kar-kazanç o kadar çok olacak demektir, kışın çok karlı geçtiği yıllarda bahar gelişi çok çiçekli olur,,, çünkü çok …

Yazının tamamı;

Ailesini kabullenmeyen insanlar

. İnsan sosyal yaşamının en önemli sorunu cenerasyonların aile bağıdır.. Gerek cins gerek felsefi özellikler insanların kişisel hayat haritasını oluşturur. Aile topluluğunda, eğer bir birey farklı yaşam oertamında bulunur ise ve bulunduğu ortamı ailesinden çok farklı görüyor tercihide ailesini terk etmek olarak uyguluyor ise toplumsal yıkım olabilir.. Çok hızlı değişen çağ yada,ya da çok farklı sosyal yaşamların olduğu bir ortamda …

Yazının tamamı;

Nehir – deniz havzaları

Büyük nehir havzaları tarihteki büyük medeniyetlerin havzaları olmuştur. Harita dünya okyanus ve su akıntı havzalarını gösteriyor Yüksekliklerin  oluştuğu set- dağlar yağmur sularının akış yönlerini ve aktıkları göl ya da denizleri göstermektedir, her havzada dünya paralellerine ve toprak kimyasına bağlı olarak ayrı  habitatlar  oluşmuştur. Çöl havzaları denizlere akmayıp kendi alt denizini oluşturmuştur, bu alt denizlerde sıkışan kimyasal karışımlı sular petrolü ve …

Yazının tamamı;

Elektronik tanımlar-tamgalar(semboller)

. Elekrtonik işlem semboller mantıklarıdır. Antik tarihten beri işlemlerin sembolleştırme- tamga haline getirme geleneği vardır.. . Elektronik, elektrik kullanarak bilgi işleyen, taşıyan veya depolayan elemanları ve sistemleri inceleyen bilim dalıdır. Özellikle serbest elektronların (valans elektron) denetimini konu alır. Atom çekirdeğinin en dış yörüngesindeki elektronun atom çekirdeğine daha zayıf bir kuvvetle bağlı olmasından dolayı valans elektronun enerji seviyesinin arttırılması sonucu atom …

Yazının tamamı;

Kaynak fiziği ve kaynağın kaynağı

. Kaynak; bir birikimin çıkış noktasıdır. 1- Kaynağın çıkış noktası buluttur. 2- Kaynağın oluşumu bulutların su-tamla bırakması ile başlar, bulutlardan gelen su buluttaki ve havadaki kimyayı taşır ve (kul-köl)göle biriktirir. 3- Buluttan dökülen su döküldüğü zemindeki kimyayı yüklenerek su yolu-nehir sayesinde göle taşır 4- Kaynak bulutun oluşturduğu damlaların belirli bir filitreden geçerek biriktiği kölden çıkan taşkındır. . Her kaynak damlaları …

Yazının tamamı;

Hakemlerin, Hakimlerin ve Kadıların yönetiminde kuralına göre medeni yaşamak..

. Toy; Henüz bilgeliğe ermemiş hareketler Oyun; Oynaklık-kurallı hareket, bilgelik kazanmak için yapılır. Gerekçesi; Beşeriyet tengesi Bütün canlılar önce oyun oynarlar, sonra hayata bu oyunlar ile hazırlanarak atılırlar. Oyun ve kuralı; Tabanın desteklediği her oyuna göre oluşur Oyunlar hem anatomik, hem coğrafi Oyunda yönetenler; Hakemler Toplumun bilgeleri, toplumun yönetim kurallarını keşfeden, yada öğrenen Hakemler bir sabit varlıktır, oyunun değişmez değerleridir, …

Yazının tamamı;

Su yüzeyindeki titreşimler ve dalgalar; DENİZ JENERATÖRLERİ

Deniz  seviyesi altta toprak, üstte hava etkilerinin oluşturduğu bir jeneratör alanı-seviyesidir, mevsime göre sürekli hareket eden bu jeneratör seviyesinde sıcaklıklar toprak seviyesi veya daha yüksek seviyelerdeki gibi fazla ısı değişkenliği oluşturmaz, sadece mevsimsel sıcak ve soğuk su akımları vardır. . – Deniz dibinden gelen sıcak akımlar  yanardağ veya sıcak su kaynarlarından oluşur, bu sıcak sular denizin üstünde “sıcak su akımları“ …

Yazının tamamı;

Cendere; varlığın kimyasını değiştiren tenceredir…..

Varlıkların anatomisi tabiatın vergisidir, habitat canlıların yaşam tabiatıdır… Eğer varlıklar bir tencere içersinde, cendere hareketine maruz kalır ise kimyasını kaybeder… Varlıkların kendi anatomilerini korumak ve yaşatmak ilahi görevidir, dünyadaki bütün canlılar yaratılış anatomilerini koruma hareketi gösterirler ve en önemli güçlerini varlıklarını korumak ve yaşatmak için harcarlar, hatta öyleki bazen kendi varlıklarını korumak için canlıların yaşam zinciri eko sistemi dahi hasara …

Yazının tamamı;

Tarihi günümüze taşıyan Saha – Tuva Türklerinin takviminde tamgalar

Tuva Cumhuriyeti müzesinde Tuva halkının antik takvimi çok önemli örnektir. Tuva cumhuriyeti Saha bölgesindeki antik belgeler tarihi günümüze taşıyor tuva… Fotoğraf; Aşkın Çakır Bu tahta alet Tuva-Saha halkına ait bir takvimdir, üzerinde her günün bir yıllık (366) deliklerle belirtilmiş ve her ay üç onluk bölümlere ayrılmış, on iki ayı gösteren alettir. kullanımında hesap çubuğu ve haftalık gösterge aleti vardır. Burada …

Yazının tamamı;

Hidro – Hidrolik

Hidro; sıkıştırma-kaldırma-taşıma bağ akışkanı (su gibi akışkan özellikli) maddelerde hareket sağlayan bilimsel tanımdır. değişik maddelerin karışım ve ortamlarına göre farklar oluşturur. -hava ısı ve nem özelliğine göre akışkanlık gösterir -su katı,sıvı, gaz ve plazma özelliği vardır, sıvı ve gaz özellikli akışkanlığı vardır -yağ inceliğine göre akışkanlık özelliği taşır, ısıya göre akışkanlık değiştirir, akışkanlık ölçüsü viskozitedir -çamur suya çoklu karışan toprak …

Yazının tamamı;

Uyku – Beyin ve uyanma torku

. – Uyuma-uyku hali-donma-uyuma torku; Canlı varlıklardaki uyku hali bitkilerde mevsimsel uyuma ve tohum uykusu olarak gerçekleşirken, hayvanlarda çok farklı şekillerde görülmektedir, hayvanların da bitkiler gibi anatomik uyku döngüleri olmasına rağmen  insanlarda uykuya etki eden faktörlerde mevcuttur.. Beyin, ölüm hali olmadığı halde nasıl oluyor da, geçici ve kısmi bir çalışmaya geçiyor..uyku zamanında, beyin dinleniyor mu,  uyku zamanında beyin uyuyor mu. …

Yazının tamamı;

internet yayınlarında otomatik güncelleme sorunu ve eski sürüme geri alma

WordPress Güncelleme Düşürme Posted by Tamer Duymaz in Web Tasarım . . Eski WordPress sürümünü indirdikten sonra sitenizin FTP alanına erişin sadece “wp-admin ve wp-includes” klasörlerini tamamen silin, wordpress-downgrade Kesinlikle “wp-content” klasörüne veya diğer dosyalara dokunmayın. Silme işlemi tamamlandıktan sonra indirmiş olduğunuz dosyadaki “wp-content” haricindeki TÜM dosyaları FTP alanına kopyalayıp üzerine yazın. Kopyalama işlemi sonrasında sitenizin admin paneline giriş yaptığınız …

Yazının tamamı;

Atıklar = göstergeler

. İhtiyaç duyulduğunda sahiplenilen ve ihtiyaç giderildiğinde terk edilen varlıklar. Canlılar var oldukça atıkları da muhakkak olacak ve bu atıklar o canlının sahip olduklarının göstergesi olarak yansıyacaktır. Eko sistemde atıklar hayat hareketidir, canlıların attıkları diğer canlıların yaşamını sürmesini sağlar. Atıklar değişimdir Atıklar yaşamın izleridir Atıklar göstergedir Atıklar değerlerin değeridir Atıklar sistemlerin göstergesidir Doğanın atıkları hareketlerin göstergesidir: – jeolojik hareketlerin lav …

Yazının tamamı;

Global dünya düzeninde Ezoterik meslekler…..

. İnsanlar çoğu zaman asıl işlerinin yanlarında ikinci bir iş yapmaktadırlar Bu ikinci işleri bazen sanatsal iş olur… fakat… ..dünyanın ileri ülkelerindeki insanların ikinci yaptıkları iş birinci-görünen asıl işlerinden daha önemlidir… ikinci işlerinin öneminden dolayı ikinci işlerini gizlerler…. ..ezoterizm….. Bu işler yabancı bir ülkede ise dahada gizli olur.. Bazen başka ülkenin ihtiyaçlarını keşfetmek… ya da üretimleri hakkında bilgiler toplamak. . …

Yazının tamamı;

Suyun adaletini sağlayan antik dağıtıcılar…..su terazileri

. . Antik  su sistemleri günümüzün su  sistemlerinden daha gelişmiştir. Şehirlere sürekli su sağlayan bu antik yapılar hiçbir enerji ve motor olmadan su sağlamaktadır. İstanbul su terazileri, su seviyesi ve su basıncı dengeleyicileri. . İstanbul su dağıtım kuleleri dağıtım alanlarına eşit miktar ve eşit basınç sağlamak için oluşturulan yapılardır. . Antik  su sistemleri günümüzün su  sistemlerinden daha gelişmiştir., hiçbir bakım …

Yazının tamamı;

Tarihte olaylar..insan hayatı gibidir…

. Bir insan sağlıklı bir  babadan sağlıklı bir annenin bedeninde oluşmuş ise ve…sağlıklı bir coğrafyadaki sağlıklı bir iklimde kendisini anatomisine uygun yaşam ile  hayatını sürdürmüş ise….gerçek bir insan hayatı ile uzun, sağlıklı bir ömrün örneği olarak var olup yok olacaktır… Tarihin uzun imparatorlukları tamamen bu denklemin sonucudur… Oluşan bir varlığın sağlıklı yaşamına  bütün etken olaylar tesir edecek ve çok bilinmeyenli …

Yazının tamamı;

Yozlaşma cenderesi; sıkıştırarak tabiatını-yapısını değiştirme..

. Yozlaşma; tabiata aykırı haraket oluşturma. Belli bir kural ve kültür-gelenek ile yaşayan canlıların özelliklerini kaybetmesi.. Örnek; Tavuklar yumurtalarından yavru çıkarmak için gurk olurlar, insanlar bunu istemiyorsa, yumurtlayan tavuğun yumurtlamasına devam etmesi için, “gurk olmasına” civciv çıkarmasına mani olmak için tavuğu alıp soğuk su ile ıslarlar, tavuk gurk olmaktan vaz geçer ve yumurtlamaya devam eder; bu duruma yozlaşma denir… . …

Yazının tamamı;

Bilimsel iletişim ve tanımlama yeteneği.

. . Tarihte birçok bilim insanı çağımızdan çok daha ileri seviyede bilimsel çalışmalar yapmıştır. Tarihteki yapılan bu çalışmaların buluntuları günümüz insanları tarafından çözülemeyen bir sırdır. . Neden.!!……….tarihin bu çok önemli bilimsel sayfaları neden kaybolmuştur. . Çünkü tarihteki bu bilimsel çalışmalar yeterince tanımlanamamış vede tanıtılamamıştır, bu sebepten bir sır olarak kalmış ve sonraki insanlara iletilememiştir. . Bilim, bilmek demektir…fakat “teknolojiler bir …

Yazının tamamı;

Yaşlılıkta gittikçe artan yakın görme kusuru nedir, bir algılayıcı olarak nasıl fayda sağlar.

. . Göz bir algılayıcı olarak  nasıl fayda sağlar. Doğadaki varlıkları görebilme: – yatay görme-alan-odak sınırı – dikey dörme-frekans sınırı – aydınlık görme sınırı – karanlık görme sınırı – renk görme frekansları ve sınırı Renkli gözler; Renkli gözler güneş ışıklarından çok etkilenen özelliğe sahiptir. Renk filitreleri; – Isı-termal filitreler – Kızıl filitreler – Mor filitreler “Yaşlılıkta gittikçe artan yakın görme …

Yazının tamamı;

“Çocuğunuz okumayı sevmiyor”mu !!!…çocuğunuz ağzı açık uyuyorsa, çok önemli hastalığı var; burun tıkanıklığı… .

. . SES OLUŞTURMA: İnsanların anatomisi ses oluşturmaya müsait bir yapıdadır. İnsanlar iki çeşit ses çıkarmaktadır( sesli harfler-sessiz harfler) – Sesli harfler; küçük dilin titreşimini ağızda sıklon oluşturarak sesin frekans ve harmonisini yönetmek Ağzımızı kapıyarak sadece küçük dilimizden sesler çıkarabiliriz, böyle bir durumda sesler burnumuzdan çıkar. – Sessiz harfler; büyük dilin ağızdaki boşlukta şeklillenmesi ve dudakların kullanılması ile oluşturulur Ciğerlerimizden …

Yazının tamamı;

İnsanlık tarihinde Canlıcılık-Animizm ve “İnsana tapan insanlar”.

. . İnsanlık tarihi hayvanların güçlü yaradılış özelliklerini tamga olarak kullanmış ve hayvanların özel güçlerini bir mantık tamgası olarak kabul etmiştir, oluşturulan bu tamgalar zaman içersinde yazı harfleri olarak kullanılmıştır. . Bazı hayvanları kendilerine evcilleştirerek onları kendilerine tutsak-köle etmiş ve onları üreterek birlikte yaşamlarının bir parçası haline getirmiştir, bu haraket tarımsal kültürü oluşturmuştur. . Fakat bazı kültürler, bazı hayvanları çok …

Yazının tamamı;

Bütün Avrupa’da yenidoğan bebekler Mayıs 2014 dan itibaren mikroçip’li olacak….neden..??..

. . Mayıs 2014 tarihinde, Avrupa ile yeni doğan çocuklar bir deri altı RFID çipi almak zorunda olacak. . Bu çip, aynı zamanda devlet kliniklerinde her 2 yılda bir mikro-tek batarya ile görevli etkileyici bir GPS sensörü olacak. Bu bir uydu bağlantılı rehberlik ağı ile olacaktır. . Avrupa bu kararı insanların sağlık takibi için yaptığını söylemektedir..fakat ayni zamanda insanlar her …

Yazının tamamı;

Dünyanın bilinmeyen döngüsü-Yaşamın değişken sıfır noktası…

Dünyanın bilinmyen döngüsü-“yaşamın değişken sıfır noktası” ve… Nuh tufanı… . . Deniz seviyesi dünyanın yaşam simetrisidir…sıfır noktası olarak tanımlanmıştır.. Deniz seviyesinini belirli yürsekliğine erişildiğinde ağaç yetişmez.. Denizin belirli bir derinliğinden sonrada denizdeki canlıların yaşaması durur . 10-15 bin yılları arasında tahmin edilen bir döngü vardır Dünyada günlük, aylık, yıllık döngülerin dışında üçüncü ve bilinmiyen bir döngüdür… Bu döngü dünyadaki deniz …

Yazının tamamı;

% 50 DENİZALTI FLİP, 50. yıldönümünü kutladı.

Amerikan donanmasına ait araştırma gemisi burun kısmını, içine 700 ton deniz suyu pompalayarak batırıyor. Bu gemi dünyada yatay pozisyondan dikey posizyona geçen tek gemi. Flip bir araştırma gemisi. Gemi, burun kısmını batırarak denizin ortasında duran bir istasyona dönüşüyor. Bu gemi deniz suyunun sıcaklığını, yoğunluğunu hesaplamak, dalga yüksekliğini, akustik sinyalleri, ve metereolojik bilgiler elde etmek amacı ile yapılmış. 108m uzunluğunda olan …

Yazının tamamı;

Canlılarda kütük….

. Buradaki resimde kütüğün mantığı, bağları ve hareketini görmekteyiz. Kütük bir vektörün merkezidir. Us-su iletişim yolları-hatları ile bağları oluşur. Us-su hareket-oluşum havsaları vardır. . Kütük-Log; Özel Bilgi-Mantık Deposu; Aslında bir kimliktir, tanım bilgisidir. . . Bir kütüklü canlılar; Bitkiler Bitkiler kütüklerini toprağın alt seviyesinde tutarlar, toprağa kök vererek bağlanır ve topraktan beslenirler, toprak üstüne dal oluştururlar ve dallara yaprakları  bağlarlar, …

Yazının tamamı;

“Akıl yürütmeye dayalı, soyut ispat Teorisi” TALES-Miletli Thales (d. MÖ 624 – ö. MÖ 546)

Matematiğe – deneysel olarak doğrulamaya dayanmayan-“Akıl yürütmeye dayalı, soyut ispat Teorisi” AKLINIZA UYMAYAN, YAŞAMINIZA’DA UYMAZ En önemli gelişim akıl’dır,” aklınızın çalışması sizin şahit olmanızla doğru orantılı”dır… Eğer bir toplumu ayni bilgilerle besler ve sınırlarsanız, o toplum mankurt bir toplum olur…eğer dünyayı ayni bilgilerle besler ve sınırlarsanız, insanlık ölür… Tales; “dünya insanlarının birçok tanrılarla yönetildiği” inancı olan sosyal dönemin farklı düşünen …

Yazının tamamı;

TAV..ILIMAN..ERGONOMİK…LİBERALİZM…..

. . TAV;       Değişime uygun hale gelmiş ILIMAN;    Değişim geçişli – yumuşak ERGONOMİK; Değiştirilme özelliği olan LİBERALİZM;Sınırsız ve Kuralsız . Ilım; değişebilirlik, değişim hali; bu kelime “Ergo” kelimesi ile ayni mantığı taşır. ergo sert bir mantığın değişebilir bir durum oluşturmasıdır. özellikle haraket kuralları sabitliğinin değişim dönemini ifade eden bir mantıktır. . Kaynamak için sıcaklığın etkisinde kalan bir su önce ılık …

Yazının tamamı;

KİM…LİK…Tanım

TANIM-KİMLİK . İZLER….: . JEOLOJİK İZLER… CANLILARIN İZLERİ… İNSANLARIN İZLERİ…. KİMLİK. . felsefi – DÜNYADA İNSANLAR EŞİT YARATILSAYDI İKİNCİ BİR İNSANA GEREK KALIRMIYDI !!!!…. – Yaratanın en donanımlı canlı varlığı insanların yaşamındaki kişisel tanımı-kimlik. – Bu donanımlı canlının kendini tanıma hakları ve bilinci. – En yüksek donanımlı canlının beşeri ilişkileri ve haraketleri. – Var olduğu tarih içersindeki yaşam seyri-izleri. – …

Yazının tamamı;

TOLERANS – Yaşam’ın sınırları…

Tolerans-Verimlilik-Uyumluluk TOLERANS; Kaldırılabilen (kapasite-doyum) esneklik “Tahammül” (varyasyon; alt ve üst) varlık sınırı. . Tolerans bir Alan-Kapasite kullanımıdır, esneklik sınırlarını belirleyen manıktır, kullanım hassasiyetine göre sınırları belirlenir, hiç esnek olmayan sınırlar (sınırları çok hassas olan Tolerans) vardır, . Ölçme sistemlerinde sınır hassasiyeti yüksek olan ölçücüler çok değerlidir. Hassas ölçen ölçücülerin üzerinde çok geniş değer göstergesi vardır. Digital-sayısal hassas ölçme yapıyorsa; öçüm …

Yazının tamamı;

USTAYLA BİRLİKTE……..

. . ….ESKİ ÇAĞLARDA MESLEĞİ KAYDEDİP SONRASINDA BU KAYITLAR İLE MESLEK SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR Bütün işler bir bilenden öğrenilir. İş bilenler’de bir başka bilenlerden geliştirerek işlerini daha bilimsel seviyelere getirmişlerdir. . Sanat ve bilimin, fizik ve ruhun birleşimi…. ..İşler bir sanat ve sanatçı mantığıyla geliştirilerek zamana taşınmıştır. ..İnsanoğlu işini; Edindiği bilgilere “sanatsal becerisi”ni ilave etmiş ve beynini kullanarak hayatını …

Yazının tamamı;

Antik dillerin tamgaları…

. İnsanların bir yer ve bir varlık gösterme işaretleri antik dillerde kullanılan iletişim mantıkları dır. . Antik eşyalarda tamgalar: Ağırlık taşları; ağırlıklarla ilgili bilgiler işlenir. İp eğirme aletindeki tavaf-döngü balans diskleri-ağırşak; kullanıcılarla ilgili bilgiler içerir. Muska; insanlara işaretlerle beyinlerini etkileme, bilge insanların çaresiz insanlara yardımlarını içerir. . . . Yol gösterici ve bilgi verici işaretler: Gömü; bir insanın zorunlu olarak …

Yazının tamamı;

Göremediklerimiz…ve “Görünmezlik”…

. . Kameralar sayesinde alınan görüntüler birçok teknolojilerin birlikte kullanılması ile görüntüye sunulur. Kameralarda’ki ve aktarma organlarında’ki birçok program insanların görme duyuları ile beyinlerine yüklenir. İnsanların gözlerinin algılama özelliği ve beynin tanımlama ve işleme özelliği insanların yönetimlerinde görev alır. . Görme değerlendirmesi: – İnsan beyni “mantık sistemiyle yönetim yapar”, mantık; “önceden kaydedilmiş bilgiyi olduğu gibi kullanmak” demektir. – Beynin yapısındaki …

Yazının tamamı;

Dil, oluşum ve gelişimi.

. . Dil’in doğuşu; Yaşamsal ihtiyaçlar; Küçük topluluklar kendi aralarında özel anlaşma kuralları oluşturur, bu kurallar çeşitli iletişim mantıklarını özelleştirme ile oluşur, bazen kendi gurupları dışındaki insanların, guruplarına dahil olmamasını isterler, anlaşılmamasını isterler. -İletişim ihtiyacı; Bazende diğer insanlarla anlaşma ihtiyaçlarından dolayı ortak bir anlaşma imkanı ararlar. Özellikle ihtiyaçlarını gidermek için kullandıkları iletişim kural ve mantıkları; ihtiyaç temin eden güçlü durumdaki …

Yazının tamamı;

MÜHALEFETSİZ İKTİDARLAR VE “Ben ilah değilim, bende sizin gibi insanım” Hz. Muhammed.

. BEN İLAH DEĞİLİM, BENDE SİZİN GİBİ İNSANIM, HZ. MUHAMMED . Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed dünyadaki bilinen en büyük sosyal insandır. “İnsanların kendisini ilah görmemesi” gerektiğini ve her insanın beşeri olduğunu hata yapabileceğini tebasına bu önemli sözle anlatmıştır. Toplumunu açık ve herkezin anlıyabileceği bir kurallar ile yönetmiştir. . Yeni toplum yönetimleri ezoterik mantığını kullanmakta ve yönettiği insanlarına farklı yüzle ve …

Yazının tamamı;

Habercilik sisteminde tezat…‘İnternetteki fotoğraflar gerçek dışı ama durum çok daha vahim’

. Fotoğrafların yalan haberin daha vahim olduğunu yazan basın, dikkat çekici bir haber usulüdür. Eğer durum daha vahimse, gerçek fotoğraflar nerde? Basında çıkan bir sürü video-resim yayını var!!! . Basındaki yazılardan önemli başlıklar; ‘İnternetteki fotoğraflar gerçek dışı ama durum çok daha vahim’. Katliamlar devam ediyor. Sakallarını kesip öldürüyorlar. Diri diri yakılıyor. Akıl almaz vahşet yaşanıyor. AF Örgütü araştırmacısı yaşananları anlattı …

Yazının tamamı;

TİCARET TARİHİ .. NERDEN NEREYE…

. Tarihi seyri; Tarihteki ticaretler mal değişimi ile başlamıştır, insanlar sadece mal biriktirmişler ve ellerinde oluşturdukları mallara  “”takas-değiştirme yoluyla ticaret”  yapmışlardır. Bu ticaret döneminde her malı satın alan ALTIN ; değer olarak insanların birikim malı olarak tarihteki yerini almıştır ve dünyadaki tek değişmez değer göstergesi olarak hala bu görevini yerine getirmektedir. Altın’ın bu özelliği ile zaman içinde birikimlerin her malı …

Yazının tamamı;

KITALAR ARASINDA TARİHSEL YOLCULUK…

. Bütün insanların gözlemlediği hayvan göçleri bir hava akımı göstergesidir, her ne kadar insanlar bulutları görerek havanın katmanlarındaki hava haraketlerini izliyebiliyorlar ise’de, havanın bulutsuz durumunda sadece kuşların haraketlerinden hava’nın haraketleri takip edilebilir. . İnsanlar karalardaki yaşamlarında kıtalar arası yolculuklara ihtiyaç duymuştur. kara üzerineki yer deiştirme zaman zaman sularla bölünmüş diğer karalara geçerek bir su geçiş haraketi oluşturmuşlardır. bu geçişler iklimsel …

Yazının tamamı;

BULUTLAR NEYİ GÖSTERİR….

BAŞIMIZI KALDIRDIĞIMIZDA BULUTLARI GÖRÜRÜZ.. Peki nedir bu bulutlar… elbetteki hava haraketleri..fakat…BU HARAKETLER NEYİ GÖSTERİYOR !!!… Bu haraketler neden bu şekilleri oluşturuyor!…, haraketler nasıl bulut oluyor!…, nasıl kayboluyor!…renkleri neyi ifade ediyor!… GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA İNSANLIK BİLİM VE MEDENİYET SEVİYESİYLE ÖVÜNÜYOR.. O HALDE BUNLAR SIR DEĞİL.. . . . . . Bu haraketler bizim gözümüzün önünde oluyor. BÜTÜN BU RESİMLERİN BİR AÇIKLAMASI VAR.. …

Yazının tamamı;

İNTERNETLE YÖNETİLEN DÜNYA BİLGİ ÇAĞINDA “İNTERNET BİLGİLERİ’Nİ KABUL ETMEYEN YAZARLAR TEZATI”

Bilindiği gibi çağ  “İnternet Bilgi Çağı”dır. . Dünyadaki bütün bilgiler İnternet yoluyla her yere anında ulaştırılmakta ve dağılmaktadır. Dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki bütün bilgiler kitaplardan “İnternet Bilgi Bankaları”na yüklenmiş durumda. İnsanlar İnternetle uzaktan eğitim yapmaktalar, hatta İnternet’ten imtihan olmakta ve Belge sahibi olmaktadırlar. Gelecekte Üniversitelerin Laboratuar çalışmaları dışındaki bütün Eğitim ve Öğretimler’i İnternet yoluyla yapılacaktır. . BİLİNDİĞİ GİBİ FACEBOOK GİBİ SOSYAL …

Yazının tamamı;

İnternet yayıncılığı – WordPress yayın sayfası oluşturmak

6 ADIMDA WORDPRES YAZILIMI İÇİN  SAYFA OLUŞTURMA RESİMLİ ANLATIM NOT;  DAHA İYİ GÖREBİLMEK İÇİN RESİMLERİ TIKLAYIP BÜYÜTEBİLİRSİNİZ 1-GİRİŞ . 2-YAZILIM  SAYFASINA  GİTMEK . 3-YAZI SAYFASI OLUŞTURMAK . 4-BİLGİSAYARDAN RESİM YÜKLEME . . 5-KAYIT VE YAYIN SEÇMEK 6-YAZILARDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK İÇİN SAYFAYI BULMAK .

Yazının tamamı;

İNSAN SOSYALİTESİNDE SINIFLAR VE TOPLUMSAL ÇOĞULCULUK YÖNETİMİ CUMHURİYET

– Kurumsal eğitim  SINIFI belgesi – Kişisel eğitim SINIFI belgesi – Toplumsal eğitim SINIFI belgesi – İNANÇ EĞİTİMİ SINIFI BELGESİ – EKONOMİ SINIFI BELGESİ – MİRAS SINIFLARI . KURUMSAL EĞİTİM Belgeli sınıflar insanların yaşam toplumlarında oluşturdukları eğitim kurumlarında aldıkları belgelerdir, KURUMSAL EĞİTİMLER STANDART BİR BİLGİ VERİRLER, VERDİKLERİ BİLGİ STANDARDI ZAMAN İLE UYUMLU DEĞİLSE SADECE BELGE VERMİŞ OLURLAR ÇÜNKÜ VERDİKLERİ BİLGİ …

Yazının tamamı;

TÜRKİYEDE’Kİ YENİ OKUL YASASINDA “SINIF İÇİNDE SINIF”

Okullara yeni getirilecek kıyafet serbestisi kanun’u insanların eşitlik haklarını ortadan kaldırıyor. ÖĞRENCİLERİN GİYİMLERİ ONLARIN FARKLI AİLE  ORTAMLARINI SINIFLARA TAŞIYACAK VE SERGİLEYECEKTİR. Bu kanunla sınıf içersindeki öğrenciler arasında bir sınıflaşma olacağı kesindir. Neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu’da düşünmek gerekir. Okullardaki birçok değişiklik çeşitli sebepler ileri sürerek bir değişikliğe gidilmiştir. Özellikle milli bir düşüncenin yok olmasına gidilmiştir. Okullarda ulusal koruma ve …

Yazının tamamı;

İNSANLIK TARİHİNDEN BU YANA … İSTİKBAL GÖKLERDEDİR ….

İNSANLIK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ  BİLİMSEL ÇALIŞMALARI GÖK BİLİMİ ÇALIŞMALARIDIR Tarihte Ay  T amgasını  Bayrak olarak kullanan insanların bu çalışmaları yaptığının göstergesidir. . İNSANLAR ÖNCE ELLERİNİ   GÖK’E  AÇIP YARDIM İSTEMİŞLER VE HALA BU İSTEKLERİNİ TEKRARLIYORLAR . SONRA BU İSTEKLERİNİ TAŞLARA RESİMLEMİŞLER . SONRA BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA BUNDAN YARARLANMIŞLAR . SON OLARAK İNSANLIK GÖK BİLİMLERİ İLE İDARE EDİLİR HALE GELMİŞTİR . İNSANLIK …

Yazının tamamı;

MONDEX; TAKİP ÇİPLERİ

. MONDEX RFİD TEKNOLOJİSİNİN YENİ MARKASI . . MONDEX Çip’lerinin İnsana takılarak “İnsanların takipi için yapılmış bir çalışma”. RFID-Radyo Frekansı ile Uzaktan Bilgi ve Takipi Kontrol Kodları .

Yazının tamamı;

TARİH DAİMA TEKERRÜR-TEKRAR EDER !…

YENİ OLUŞAN BİR HAVA OLAYI TARİHİN DERİN SAYFALARINI ARALADI ANTİK SABA TÜRK KRALLIĞI . ANTİK AFRİKA TÜRK KRALLIĞI AMERİKA ALABAMA ŞEHRİNDE  GÖKYÜZÜNDEKİ OLUŞAN ŞEKİL BÜTÜN BUNLAR TARİHİN TEKRARIDIR

Yazının tamamı;

ARTIK BİLGİLER BİNLERCE YIL SAKLANABİLECEK..JAPON HİTACHİ FİRMASI KUVARTZ-CAM MALZEMESİNDEN YAPTIĞI HAFIZA ÇİPİ BİNLERCE YIL SAKLANABİLECEK

JAPONYADAKİ BU ÇALIŞMA ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLERİN UZUN ZAMAN KALICI OLMASNI SAĞLIYOR . . Hitachi firmasının bu çalışması bir cam-kuvatz malzemenin içersine nokta halinde bilgi yüklenmesidir Üretilen örnek malzemenin boyutları 2cm*2cm dir, kalınlığı 2mm dir . . Her katmanın inç kare başına 10MB kayıt yoğunluğu vardır ve dört kat kompakt diskler için 35 MB / inç kare daha yüksek inç kare …

Yazının tamamı;

Akıl yazarları ve Fikir yazarları farkı

. Fikir; “kişiye göre düşünce” dir, çoğu zaman felsefi özellikler taşır. Akıl; fikrin oluşmasını sağlıyan bilgilerdir. Bilgi; tarihsel bir mirastır. Mantık; bilgilerin kullanılmasıdır. . . Yeterli bilgisi olmayan insanlara fikir veremezsiniz, fikir vereceğiniz insanları bilgi ile donatmalısınız. Bilgilendirme kişinin anlıyacağı gibi olmalıdır, bilgiyi anlıyamıyorsa ondan yararlanması mümkün değildir. Bilgi en büyük kazanç ve en değerli mirastır. Tarih bir bilgi mirasıdır, …

Yazının tamamı;

CANLI KAYALAR

ROMANYA’DA CANLI KAYALAR ROMANYADAKİ HARITADA BULUNAN YERLERİ Bunlar genellikle   karbonat gibi mineral kalsit amorf bir veya mikrokristalin formunda oluşan kayalardır; silika gibi çört , çakmaktaşı veya jasper ; ya da bu gibi bir demir oksit veya hidroksit götit ve hematit . Diğer minerallerden oluşanlar  ; dolomit , ankerit , siderit , pirit , markazit , barit ve alçı . …

Yazının tamamı;

ANTİK ÇAĞIN LASER TEKNOLOJİLERİ

BİLİM DÜNYASI TARİHİ ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER GİBİDİR ANTİK ÇAĞDA UYGULANMIŞ BİRÇOK TEKNOLOJİ HALEN SIRDIR BU TEKNOLOJİLER UYGULAYICI KAVİMLERİ GİBİ TARİHTE YOK OLUP GİTMİŞTİR; Günümüz Teknoloji Dünyası bu Bilimsel Çalışmalar’ı henüz çözebilmiş değildir. Bunlardan biride “LASER İŞÇİLİĞİ İLE İŞLENMİŞ taş içiliği”dir, özellikle Orta ve Güney Amerika ile    Kuzey Afrika’daki  bilinen bu taş işçilikleri Teknoloji Dünyası’nın sırları olarak Tarih’teki yerini korumaktadır …

Yazının tamamı;

CENNET KUŞLARI

http://www.youtube.com/watch?v=0vqsEnGzJ4s&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=NNNX3f3_svo&feature=related

Yazının tamamı;

Dünya’da yeni “Askeri çalışmalar” ve RUSYA Tor M1 9M330 Air Defense System askeri teknolojisi

AVRUPA ÜLKELERİ VE AMERİKA TÜRKİYE’NİN ASKERİ GÜCÜNÜ FAZLA GÖREREK  AZALTMAYA ZORLADIĞI BU DÖNEMDE DÜNYA HIZLA SAVAŞ TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRİYOR. Türkiye’de “birçok Asker tutuklanarak Askeri bir yargı ve sindirme ortamı oluşurken” Dünyanın Askeri Teknolojilerdeki gelişimi izlenmektedir. Basına son olarak yansıyan Rusya’nın yeni zırhlı savunma sistemleri basını meşgul ediyor. DAHA ÖNCEKİ KALİTE TEKNOLOJİLERİ YAZIMIZDA BELİRTTİĞİMİZ ÖNEMLİ BİLGİDE BUNUN DOĞRU BİR BİLİMSEL HARAKET OLDUĞU …

Yazının tamamı;

Cenerasyonlar ve İnsanların (CANLILARIN) Ömürlük Periyotları

Ömür tekrarı-  İnsan Anatomisi Periyotları Yeni bir doğum-hayat (Cenerasyon Periyodu) . 0-…1 yaş doğum- (TÜRKÇEDE: oğul-okul-OK UL; ulu gidiş-O KUL; yaratanın varlığı) . 1-…4 yaşbebek tümüyle anneye bağlı . 4-…7 yaş çocuk yarı bağımlı tamamlanmamış insan . 7-9……18 delikanlı-deli ken bluğa erme-üreme özelliği ve bir insanın tamamlanması evli . Yeni bir doğum-hayat (cenereasyon periyodu) . 9-…18 genç-çocuk sahibi-baba-ana . 11-…30 …

Yazının tamamı;

İNSANLARIN ANATOMİK (YARATILIŞ) AYLIK PERİYODU-TEKRARI

İNSANLARIN ANOTMİK AYLIK PERİYODU-TEKRARI BİLİMSEL VERİLERİ . AY BİLİMLERİ . ANTİK TARİHTEN BU YANA İNSANLAR YAŞAMLARINDAKİ PERİYODİK (TEKRAR EDEN) YAŞAM HARAKETLERİ İL İLGİLENMİŞLERDİR, BU İLGİ VE ÇALIŞMALAR TAKCİMLERDEDE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR VE BİR ÇOK AYLIK TAKVİMLERİN GÜNLERİNİ 28 GÜN OLARAK ALMIŞLARDIR, HALEN DÜNYADA KULLANILAN TAKVİMİN ARALIK AYI 28 DİR . Adet Kanamasının Ay İle İlgisi Var mı? Kadınların bir kısmı adet kanamasını …

Yazının tamamı;

Işık saçan gözler

Bunu nasıl açıklayabiliriz Bu resimdeki gözün enerji yaydığını görüyoruz, buradan anlaşolmaktadırki gözler sadece ışık almıyor ışık veriyor, bu her gözün üzerinde farklı olarak yansıdığı için her zaman farkedilemez, anca yüksek bir enerji olduğunda görülmektedir.

Yazının tamamı;

HANGİ YOLDAN GELDİNİZ !!!……???.

Yakın . İçimde . Çok yakın -Mikroskop . Temaslı -El ele -Omuz omuza -Sırt sırta . Uzak -Teleskop . Havayolu . Rüzgar . Dalga . Su yolu . Kervan yolu . Deniz yolu . Arkadaş yolu . Adres tarifeli . Gönderenin vekili . Tarih yolu . Bilim yolu . Turizm . Tesadüfler . Yolumun üzerindeki karşılaştıklarım . Herkezin gittiği yolu …

Yazının tamamı;

OBRUK-YERİN BİLNİMEYEN BOŞLUKLARI VE ÇÖKÜNTÜ KUYULARI

Yatay veya yataya yakın tabakalı kireçtaşlarında bulunan yeraltı nehirlerinin veya aktif mağara tavanlarının çökmesi sonucu oluşmuş baca veya kuyu görüntüsü veren derin çukurluklardır. Karstik arazilerdeki mağara ve galeri gibi yer altı boşlukların tavanlarının çökmesiyle oluşan derin çukurlardır. Derinliği ve genişliği bir metreden yüzlerce metreye değişen bu oluşumların içi genellikle suyla doludur. Türkiye’de Obruklar Listesi Obruk adı Taban yükseltisi (m) Derinliği …

Yazının tamamı;

“TESLA ÇAĞI”NA’MI GİRİYORUZ ?..!!.. Yeni çalışmalar ve buluşlar; MANYETİK ELEKTRİK çalışmaları

GÜNCEL ÇALIŞMALAR ELEKTRİK ENERJİSİNİN GÖNDERİLMESİ VE MANYETİK ALAN ÇALIŞMALARI. Teknolojinin son çalışmaları TESLA   Elektrik Bilimcisi’nin bilgisini ve zamanını geri getiriyor. Büyük Bilimci “Tesla elektriğin bütün bilimsel özelliklerini anlayabilen   bir bilimcidir”. Zamanıda yaptığı bilimsel çalışmalar anca bu gün ele alınıp kullanlılmaya başlandı. FAKAT ATOM GİBİ BU ÇALIŞMALAR’DA ÖNCE “İNSANLIĞA ZARAR VERECEK ÇALIŞMALAR” OLABİLİR. BİLİNDİĞİ GİBİ NÜKLEER ÇALIŞMALAR ATOM BOMBASININ …

Yazının tamamı;

DEMİR- MEDENİYETLER MADENİ

ERGENEKON; DEĞİŞİM YERİ-COĞRAFYASI-ER GİME ;    DEĞİŞECEK HAL OLUŞUMU DEMİR VE ÖZELLİKLERİ: . DEMİRİN YORULMASI-BÜKÜLMESİ -YORULMA ÖNEMLİ BİR FİZİK  KURALIDIR, bütün maddeler ve canlılarda görülür, demirde yorulma özelliğine sahiptir, Demirde yorulma gereğinden fazla yapılan bir haraketin zaman içinde bağlarının kopmasıyla oluşur, denirin yapısına göre bir esneme ve çekme gücü vardır, sınırlar içersinde olan yükler demire hasar vermez, fakat çalışma halindeki …

Yazının tamamı;

İnsanlara Elektrik Yükleyen Silah-Active Denial System (ADS)

AMARİKA BASINA YENİ BİR TEKNOLOJİ TANITTI:Amerikan ordusu, 11 bin kişinin üzerinde test edilen ve “yanma hissi” yaratan yeni silahını gazetecilere tanıttı. Amerikanın geliştirdiği bir manyetik jenereatör savaş silahı olarak kullanılmaya başlandı. İnsanlara Elektrik Yükleyen Silah-Active Denial System (ADS) Bu yeni teknoloji “Manyetik Elektiği  İnsanlara Gönderiyor”  ve insanları etkisiz hale getiriyor. BASINDA ÇIKAN HABERLER:Uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve ilk geliştirilirken “Sessiz …

Yazının tamamı;

TAŞIMA ARAÇLARININ TARİHİ

KARA TAŞIMA ARAÇLARI -TORBA VE HEYBELER -HAYVANLAR -KIZAKLAR -ARABALAR -BUHARLI MOTORLAR-TREN -YAKITLI MOTORLAR BENZİN -MAZOT YAKITLI MOTORLAR -ELETRİK MOTORLU ARAÇLAR -MANYETİK ELEKTRİK . SU TAŞIMA ARAÇLARI -SU TAŞIMA KAPLARI -SALLAR VE GEMİLER -BUHARLI MOTORLAR -YAKITLI MOTORLAR BENZİN -MAZOT YAKITLI MOTORLAR -ELETRİK MOTORLU ARAÇLAR . HAVA TAŞIMA ARAÇLARI -ATIŞ ARAÇLARI OK-SAPAN -HAYVANLAR-POSTA VE HABERLEŞME -BARUTLU TOPLAR -ROKETLER -YAKITLI MOTORLAR BENZİN -TURBO …

Yazının tamamı;

SERAP- MANYETİK BULUT

SERAP TOPRAK SVİYESİNİN ÜSTÜNDE OLUŞAN MANYETİK BULUTTUR Fata_Morgana_is_changing_shape_of_a_distant_boat http://www.youtube.com/watch?v=jMSkxUvrXt8

Yazının tamamı;

İNSANLARIN YILLIK YAŞAM PERİYODU – DÜNYANIN YILLIK DÖNGÜSÜ,canlıların yıllık yaşam periyodu (tekrarı)

DÜNYA 23.5 DERECE EĞİK OLARAK KENDİ ETRAFINDA DÖNER VE BU DÖNÜŞÜ GÜNEŞİN ETRAFINDA BİR YILDA TEKRARLAYARAK SÜRDÜRÜR; BUNDAN DOLAYIDIR’Kİ DÜNYA’DA MEVSİMLER OLUR VE HAYAT DEVAM EDER, mevsimler olmasaydı Dünyada hayat olmazdı, “Dünyadaki hayatın varlığı bu döngüsel sistemden dolayıdır”. Bu döngüsel haraketin yıllık periyodu yani tekrarı dört mevsimi oluşturur. İNSANLARIN ANATOMİK ÖZELLİĞİNE GÖRE COĞRAFYA VE MEVSİMLER ÖNEMLİDİR İNSANLARDA HER CANLI GİBİ …

Yazının tamamı;

Sosyal Yönetim Bilimleri – DİNLER VE İMPARATORLUKLAR

DİNLER VE İMPARATORLUKLARIN BÜTÜN MANTIKLARI AYNİDİR . . . ÇEKİRDEK MANTIĞI -Daha önceden var olan ve mantığı korunan bir çekirdeğin uygun ortam ve uygun zaman bulması . . -ÇIKIŞ ZEMİNİ Kuvvetini oluştuğu ortamdan alır –Coğrafi zemin –Sosyal zemin . . -YAYILMA VE BÜYÜMESİ Büyümesini yayıldığı ortamdan alır –Ağaç olgusu; Bu mantık göstergesi oluşumu ve gelişimi gösterir; Kökler oluşum haraketinin bir …

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir