•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

YER

Nehir – deniz havzaları

Büyük nehir havzaları tarihteki büyük medeniyetlerin havzaları olmuştur. Harita dünya okyanus ve su akıntı havzalarını gösteriyor Yüksekliklerin  oluştuğu set- dağlar yağmur sularının akış yönlerini ve aktıkları göl ya da denizleri göstermektedir, her havzada dünya paralellerine ve toprak kimyasına bağlı olarak ayrı  habitatlar  oluşmuştur. Çöl havzaları denizlere akmayıp kendi alt denizini oluşturmuştur, bu alt denizlerde sıkışan kimyasal karışımlı sular petrolü ve …

Yazının tamamı;

Kaynak fiziği ve kaynağın kaynağı

. Kaynak; bir birikimin çıkış noktasıdır. 1- Kaynağın çıkış noktası buluttur. 2- Kaynağın oluşumu bulutların su-tamla bırakması ile başlar, bulutlardan gelen su buluttaki ve havadaki kimyayı taşır ve (kul-köl)göle biriktirir. 3- Buluttan dökülen su döküldüğü zemindeki kimyayı yüklenerek su yolu-nehir sayesinde göle taşır 4- Kaynak bulutun oluşturduğu damlaların belirli bir filitreden geçerek biriktiği kölden çıkan taşkındır. . Her kaynak damlaları …

Yazının tamamı;

Su yüzeyindeki titreşimler ve dalgalar; DENİZ JENERATÖRLERİ

Deniz  seviyesi altta toprak, üstte hava etkilerinin oluşturduğu bir jeneratör alanı-seviyesidir, mevsime göre sürekli hareket eden bu jeneratör seviyesinde sıcaklıklar toprak seviyesi veya daha yüksek seviyelerdeki gibi fazla ısı değişkenliği oluşturmaz, sadece mevsimsel sıcak ve soğuk su akımları vardır. . – Deniz dibinden gelen sıcak akımlar  yanardağ veya sıcak su kaynarlarından oluşur, bu sıcak sular denizin üstünde “sıcak su akımları“ …

Yazının tamamı;

Hidro – Hidrolik

Hidro; sıkıştırma-kaldırma-taşıma bağ akışkanı (su gibi akışkan özellikli) maddelerde hareket sağlayan bilimsel tanımdır. değişik maddelerin karışım ve ortamlarına göre farklar oluşturur. -hava ısı ve nem özelliğine göre akışkanlık gösterir -su katı,sıvı, gaz ve plazma özelliği vardır, sıvı ve gaz özellikli akışkanlığı vardır -yağ inceliğine göre akışkanlık özelliği taşır, ısıya göre akışkanlık değiştirir, akışkanlık ölçüsü viskozitedir -çamur suya çoklu karışan toprak …

Yazının tamamı;

Suyun adaletini sağlayan antik dağıtıcılar…..su terazileri

. . Antik  su sistemleri günümüzün su  sistemlerinden daha gelişmiştir. Şehirlere sürekli su sağlayan bu antik yapılar hiçbir enerji ve motor olmadan su sağlamaktadır. İstanbul su terazileri, su seviyesi ve su basıncı dengeleyicileri. . İstanbul su dağıtım kuleleri dağıtım alanlarına eşit miktar ve eşit basınç sağlamak için oluşturulan yapılardır. . Antik  su sistemleri günümüzün su  sistemlerinden daha gelişmiştir., hiçbir bakım …

Yazının tamamı;

Dalga-Wave

Dalga sudaki haraketin iletişimi şeklidir. RESMİ  TIKLAYARAK BÜYÜLTEBİLİRSİNİZ Dalga kesiti: Suyun üstünde oluşan haraket yayıldıkça dalga boyu  sabit kalıyor, dalga yüksekliği ise azalıyor, RESMİ TIKLAYARAK BÜYÜLTEBİLİRSİNİZ Dalga yayılımı Suyun altında oluşan bir haraket ise, suyun derinliğine göre dalga boyu kısalırken, dalga yüksekliği artıyor. Derin sulardaki suyun derinliğine göre , altında oluşan haraket suyun üzerinde son derece az hissediliyor. TSUNAMİ

Yazının tamamı;

Suyun kaldırma gücü-Lifting power of water

  Moleküler yapı: Hidrojen bağları nedeniyle su molekülleri birbirlerini de çekerler Su, kimyasal olarak pek çok olağanüstü özelliğe sahiptir. Her bir su molekülü, 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun birleşmesiyle oluşmaktadır. Biri yakıcı, diğeri de yanıcı olan iki gazın, birleşerek suyu oluşturuyor olmaları, oldukça ilginçtir. Hidrojen atomunun çekirdeğinin etrafında, yalnız bir elektron vardır. Hâlbuki bu tabakada, normal olarak iki elektron …

Yazının tamamı;

Suyun Fiziksel özellikleri Tablosu-The physical properties of the water table

 .Molar kütle………………… 18.015  .Molar Hacmi………………. 55.5 mol / litre  .Kaynama Noktası…(B….. 4.6 torr  .Donma noktası…..(FP)…. 0°C at 1 atm  .Yüzey Gerilimi……………. 73 dynes/cm at 20°C  .Triple noktası……………… 273.16 K at 4.6 torr  .Buhar basıncı…………….. 0.0212 atm at 20°C  .Buharlaşma……………….. 40.63 kJ/mol  .Isı kapasitesi….(cp)……… 4.22 kJ/kg.K  .Yalıtkanlık………………….. 78.54 at 25°C  .Viskozite-peklik,yarısıvı.. 1.002 centipoise at 20°C  .Yoğunluk…………………… 1 g/cc  .Yoğunluk maxima……….. 4°C …

Yazının tamamı;

Su Topu (Bomba)-Water Disruptor

  Sandia laboratuarlarıda su bombası geliştirildi. Amerika bu yeni geliştirdiği teknolojiyi AFGANİSTANDA DENİYOR. http://www.gizmag.com/fluid-blade-disablement-tool-disables-ieds/16362/

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir