•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

ev » Bilim dünyasına katkılarımız-Supporting science World » İnsanın yaratılış ve yaşamında anne

İnsanın yaratılış ve yaşamında anne

Tarihsel bilgiler birçok toplumların kadınları kutsal yaratıcı olarak tanımladığı bilinmektedir…
Babaları kutsal yönetici kabul eden ve anneleri kutsal yönetici kabul eden toplumlar vardır..
Türkler baba ve anneyi eşit kabul eden sosyal kültür toplumudur.

annelik-duygusu-hindistan-rajastan

Annenin insan yaşamındaki varlık yapısı;
– Bir zerreden karnında insan varlığını(bedenini-anatomisini) oluşturan-var eden anne…
– Dünyaya gelen insanın annesinin bedenine(memesine) bağlı yaşamın zorunlu süreci,
– Anne ve oğulun ilk beşeri ilişkilerle beyninin çalışmasını sağlıyan insandaki beşeriyet mantıklarının oluşumu,
– Beşeriyet mantıklarındaki öğretmenliğin insanın tüm hayatındaki değişmezlerinin oluşumu,
– Toplumun geleceğinin yapısını oluşturan anneler…
– Annelerine önem veren toplumların kültür ve sosyal yapıları..
.
.
Bir zerreden karnında insan varlığını(bedenini-anatomisini) oluşturan-var eden anne;
insan oluşumu annenin karnında gelişim – bedenin oluşumu ile başlar, bir zerreden anne karnında bütün beden tamamlanır, bu süreç içersinde sadece annenin bedeni görev halindedir.
Dünyaya gelen insanın annesinin bedenine(memesine) bağlı yaşamın zorunlu süreci;
İnsanın anne bedeninden dünyaya gelişi ile anneden bağlılığı bitmez, anne bedeninden yavrusuna gerkli besini memesinden iletir, memeli canlıların tamamında yaşam şekli böyledir.
Anne ve oğulun ilk beşeri ilişkilerle beyninin çalışmasını sağlıyan insandaki beşeriyet mantıklarının oluşumu;
Anne ve oğulun beslenme ile başlıyan beşeri ilişkileri beynin algı ilişkisinin anahtarıdır, bu ilişki ile başlıyan beyin iletişin hareketi zaman içersinde gelişerek dünya beşeri yönetimini oluşturur.
Beşeriyet mantıklarındaki öğretmenliğin insanın tüm hayatındaki değişmezlerinin oluşumu;
Dünya sosyal toplumlarında oğulun anneye bağlılığı ve anne oğul ilişkileri ilk tanımları annesi ile oluşan oğulda ilk mantıklar yaşamı süresince bir ölçüm değeri olarak varlığını sürdürecektir.
Toplumun geleceğinin yapısını oluşturan anneler;
Toplum sosyalitesinin yönetimi annelerin elindedir, annelerin bilge olduğu toplumlar daime yönetici toplumlar olarak varlığını sürdürürler.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Teğet etki

Bir hareket bir alana uğrayarak yoluna devam ediyor ise o alan ile ilişkiler halindedir. Alan …

Yumurta; yeni bir oluşum fizik mantığı ve yaratılış

yumurta yeni bir varlık oluşudur…. evreleri; 1. evre  “Var olan varlık ilk hareketini yumurta oluşturucu’ya …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir