• Felsefe
  •   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

 • Endüstriyel otomasyon
  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

ev » Bilim dünyasına katkılarımız-Supporting science World

Bilim dünyasına katkılarımız-Supporting science World

Hareket motoru eylem grafiği Sinüs-akış

. Bir eylemde zamanlar sinüsü-akışı grafiği 1 Enerji kaybetme hali; bu zamanda enerji kayıp zamanı oluşur, kayıp en  uç seviyeye indiğinde tekrar toparlanma zamanına geçer. 2 Donma hali- kayıp toplama; zaman ile eşit hareket eden donma, bu hal kayıp zamanı-donmanın değişim evresine girip kazanç zamanının başlaması devresidir. 3 Enerji toplama hali; önce kayıp toplanır ve ardından kazanç toplanır, kazanç enerjiye …

Yazının tamamı;

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın diğer ilişkileri ile doğru orantılıdır. Yapıdaki ihtiyaçlar sosyal ve anatomik düzene uyumsuz hareket ediyor ise yapıda bozukluk oluşmuş demektir. Gerek anatomik yapıda gerekse sosyal yapıda (İntegral) bütünleşik denklem olmalıdır, bütünleşik denklemler bozulduğunda (Diferansiyel) toplam terazi- yük paylaşımı kusuru yapının hareketini olumsuz olarak etkiler, yapı zarar …

Yazının tamamı;

Toplumları bilge yapan felsefe; “Açık kaynak” veya “Özgür çalışmalar”.

Yapımcılar tarafından anlaşılır ve yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani kullanılabilir hâlde kamuyla paylaşılıyor olmasına verilen isimdir. Açık kaynak her insanın sınırsız faydalandığı kaynaklardır. Açık kaynakları bütün katılımcılar geliştirir. Tarih içersinde buluş yapan bilgelerin topluma verdikleri bilgileri dünya insanları kullanmaktadır.. Varoluş sebebi Aslında sır olarak da görülebilecek bir kaynağın ücretsiz, kirasız paylaşılmasına sebep şunlar olabilir: – Sahibinin …

Yazının tamamı;

Para’nın DNA testi

. Para nedir !!…? Para değişim değeridir.. İlkel, doğrudan alışveriş “takas-değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan budur.. Paranın en iyi tanımı kazakistan para birimi ifadesi “tenge” dir.. Dünyada kullanılan geçek metal para “gıram altın”dır… Kağıt paralarda “Bank not” yani “Bankanın teminat notu” yazısı bulunmaktadır, tarihte “Devlet kontrollu kağıt para” kullanan devlet yöneticisi, Çin’deki Moğol İmparatoru Kubilay Han’dır.. “Kağıt para basımının değerini …

Yazının tamamı;

Teğet etki

Bir hareket bir alana uğrayarak yoluna devam ediyor ise o alan ile ilişkiler halindedir. Alan ile ilişkiler halinde olmak alana bir şeyler bırakmak ve alandan bir şeyler almaktır…   Teğet etki mantığı hareketler sisteminin en önemli etkenidir, çünkü teğet etki kısmi değişim oluşturur, bu etki bir üreme etkisidir, teğet etki sayesinde mantıklar dallanır ve dağılır. . Bilgi yayılımı ve üreme …

Yazının tamamı;

Yumurta; yeni bir oluşum fizik mantığı ve yaratılış

yumurta yeni bir varlık oluşudur…. evreleri; 1. evre  “Var olan varlık ilk hareketini yumurta oluşturucu’ya gönderir”. 2. evre “Yumurta oluşturucu yumurtayı oluşturur”  yeni oluşum küçük bir destek ile kabuğunu kırıp dünyadaki yerini alacaktır. 3 evre “Kırılan yumurtadan çıkan yeni varlık artık bir bireydir”,  bir dünya, bir özel varlık, bir özel mantıktır… . Düşüncelerin hayata geçmesi de bir yumurtanın var oluşu ile …

Yazının tamamı;

MİLAT; Değişim sahiplenme noktası

Tarih yazının icadı ile başlar… denmektedir… Aslında tarih rakamların kullanılmasıdır. Tarih üzerinde rakamları olmadığında sadece söylem-anı olarak ifade edilebilir… . Tarih belgeleri tarihsiz yazılarla doludur, tarihin belgeleri oluşturulur iken bir milat kullanılmak zorundadır… Milat  tarihin asıl başlangıcıdır. . Milat her toplumda farklıdır.. Museviliğin miladı Tevrat, Hıristiyanlığın miladı İncil’dir, Müslümanlığın miladı Kuran. . Geçmiş tarihi anlatmak için de “milattan önce”  ifadesi …

Yazının tamamı;

Saros jeolojisinde süregelen hayat

Saros körfezi bir yanardağ oluşumudur. Saros jeolojik yapısı köfrezden kıyıya baskı katmanları oluşumudur, bu oluşum Saros denizi merkezinde jeolojik bir patlamanın olduğunu gösterir. Fotoğrafta Saros denizinden kabaran kaya oluşumu,  Saros merkezindeki jeolojik patlamanın resmidir. . Resimde jeolojik ısınma nedeni ile taşlaşmış fosil kayalar görülmektedir. Bu resim dört yıl önce Saros kıyılarındaki kil kütlelerine girmiş salyangozların resmidir, girdikleri kil katmanı kış …

Yazının tamamı;

Marka…güven..mi kulluk mu..ve MARKA KÖLELİĞİ…

Marka bir üründe para-kazanç hissesi ortaklığıdır… Markanın belirlediği oransal kazanç miktarından kazanç hissesi alaeak sadece marka satarak çok büyük gelir elde eden bu ticari sistem, “insanları büyülüyen çekim alanı” olarak ticarette pay alan bu güç “insanların güvencesi”mi yoksa güvencenin çok ilerisinde “markaya kulluk bağı” ..tutkusu mu.. İnsanlara özen ve bazen de güven sağlıyan markalar ticari hakimiyet güçleri ile savaş halindeler..bu …

Yazının tamamı;

Toplumlarda “Bilgi Medeniyeti ve Biyat Medeniyeti” kültürleri.

Tanrı yarattığı kullarına doğruyu seçebilecek beyin yapısı ile donatmıştır…. Dünyadaki tekel sisteminin uygulanmadığı, ya da uygulanmaması gereken 1. madde bilgidir…. atalarımız “ilim Çin’de de olsa gidin alın” demiştir… . İnsanların toplu yönetimlerini sağlamak için iki yol vardır; 1. Bilge olmayan toplumların lider kulluğu olan Biyat Medeniyeti; “Toplum yöneticisinin bilge olması ile toplumun geleceğini tayin eden kültürler”dir, bu kültürler büyük ve …

Yazının tamamı;

İlahi 5

Canlılardaki 5 li yapı çok dikkat çekicidir, ilahi yapının neden beşli kolllardan oluştuğu bilinmez..insan elinede beş parmağın bulunması önemli örnektir..  

Yazının tamamı;

İNSAN YAŞAMINDA ZAMANLAR; yaşam şartları ve ırka bağlı insan ömrü…

. Doğum öncesi – Gebelik öncesi + –Erkek –  ATA – Ettirgen sürekliliği hali O –Kadın – İşleyici sahiplenen – varlık koruma alanı  yumurtlama tekrarlı 28 günlük yaşam hali . + O   Birlikte tek vücut olma, yeni bir insanın hayat başlangıcı + Erkek- ATA -Ettirgen sürekliliği hayat taşıyıcı >————————-iki cinsin bileşimi  ile erkek bedeninden anne bedeninde geçiş ile yeni hayatın …

Yazının tamamı;

Sivil toplum

Hükümet; Topluma hükmeden teşkilat Asker toplum; Devletin savunma ve saldırı ihtiyaçlarını karşılamak. Sivil toplum; Devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız (özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum Sivil toplumlar halkın bağımsız yönetimleridir, hükümetler sivil toplumları destekler. Topluluklarda sınıflama örnekleri.. Siyaset topluluğu İnanç topluluğu Bilim topluluğu Kültür topluluğu Sağlık topluluğu Yardım topluluğu Hareket topluluğu . İnanç topluluğu; …

Yazının tamamı;

Kendine muhalefet siyasi tarih…..insan sağlığını ciddi etkiliyor…

Siyasi tarih sürekli değişen oryantal hareketlerle doludur, bazen o kadar hızlı değişim olur ki insanların zihinsel denklem kurulması zorlanır… Ülkeler ilişkileri sürekli test ve uygulama hareketleridir…dünya siyaseti birbirine bağlı özel alan etkisidir, ülkelerin hareket hamleleri bağlı olduğu ülkelerin hareketlerini oluşturur. Seçilmiş veya diktatörlük ile yönetime gelen iktidarlar bir plan hareketi oluştururlar, oluşan bu planın dünya güçleri arasında denklemini bulması bazen …

Yazının tamamı;

Sıklon – Levitron – Süper iletken mıknatıs ve Diamanyetik ortaklığı

Sıklon fiziği: Sıklon mantığı doğrusal bir hareketin oluş ve bitiş alanlarına etkisi resimdeki gibidir. 1. Resim hareketi partikül-hava ile hareket edebilen maddeler havanın etkisine karışması resmi. 2. Resim hareketi partikül-hava ile hareket edebilen maddeler havanın etkisine ayrışması resmi. 3. Resim hareketin mikro taşıyıcı olarak etkisi, mikro taşımalarda kütle küçülür hareket hızlanır. Hortum olayı en güzel örnektir, oluştuğu zemindeki kaldırabileceği varlıkları alır …

Yazının tamamı;

Bilgeliğin ilk kuralı “tabiat”, son kuralı “felsefe”dir..

Bilgeler toplum tarafından siyasetçi gibi görülmemelidir Medyatik – Siyasetçi olmak bilgelere zarar veren bir durumdur, bilge olmak için rahat bir ortamda bilgi toplama imkanları olmalıdır, bilgi alma alanlarında engelsiz çalışmalıdır, Bilgeye ilgi siyasi yönde olmamalıdır, bilgisi yönünde olmalıdır. Hiçbir bilgeden her bilgi hakkında mutlak bilgelik beklenmemelidir Sınırsız bilgi hiçbir bilgide olmaz Bilginin sıfatının – anatomik yapısının bilgelik ile ilgisi olmaz, …

Yazının tamamı;

Sosyal yaşamda avcılık- yakalama; oltalar ve ağların avları

İnsanoğlu elde etmek istediklerini seçerek sahiplenmek ister, bunun için “Fizik Mantıkları”nı kullanır.. Ticaret – alışveriş hareketi sosyal bir sahiplik denklemidir, toplumlar bu sahiplenme “Fizik Denklemi” hareketine sınır koymazlar.. Fakat insanlar elde etmek istediği varlıklara vereceği denk varlık için bazen “Aşırı Menfaat Kuralları”nı işler..hatta hiç hakkı olmayan varlıklara sahip olmak ister ve bunun için yine fiziğin mantıklarını kullanır.. İnsanın elde etmek …

Yazının tamamı;

İnsanın yaratılış ve yaşamında anne

Tarihsel bilgiler birçok toplumların kadınları kutsal yaratıcı olarak tanımladığı bilinmektedir… Babaları kutsal yönetici kabul eden ve anneleri kutsal yönetici kabul eden toplumlar vardır.. Türkler baba ve anneyi eşit kabul eden sosyal kültür toplumudur. Annenin insan yaşamındaki varlık yapısı; – Bir zerreden karnında insan varlığını(bedenini-anatomisini) oluşturan-var eden anne… – Dünyaya gelen insanın annesinin bedenine(memesine) bağlı yaşamın zorunlu süreci, – Anne ve …

Yazının tamamı;

Yıkım jeneratörü stres

  .  Stres bir cendere motorudur..   .  Beyin yetersiz kaldığı bir konuya “cendere etkisi ile takılır”.   .  Yetersiz bir konuya takılan beyinde “hafıza kilitlenir ve işlemci döngü yapar”   .  Döngü yapan” işlemci enerji harcar”   .  Stres jeneratörü “her döngüde daha çok hızlanır ve harcadığı enerji yükselir”   .  Bu döngüden “kurtulmanın tek yolu vardır, jeneratörün enerjisini …

Yazının tamamı;

Bulutların dili; Kış ve Uyanış

. Kütüklerde içe dönük yaşamlar; –   Koza –   İnsan kafası –   Ceviz . Yıllık tekrar töngüsünde kasım-kasılma dönemine giren mevsim, kar yağarak çiçeklerin açmasını oluşturur…. Kar ne kadar çok yağar ise ve ne kadar uzun süre etki oluşturur ise kar-kazanç o kadar çok olacak demektir, kışın çok karlı geçtiği yıllarda bahar gelişi çok çiçekli olur,,, çünkü çok …

Yazının tamamı;

Ailesini kabullenmeyen insanlar

. İnsan sosyal yaşamının en önemli sorunu cenerasyonların aile bağıdır.. Gerek cins gerek felsefi özellikler insanların kişisel hayat haritasını oluşturur. Aile topluluğunda, eğer bir birey farklı yaşam oertamında bulunur ise ve bulunduğu ortamı ailesinden çok farklı görüyor tercihide ailesini terk etmek olarak uyguluyor ise toplumsal yıkım olabilir.. Çok hızlı değişen çağ yada,ya da çok farklı sosyal yaşamların olduğu bir ortamda …

Yazının tamamı;

Nehir – deniz havzaları

Büyük nehir havzaları tarihteki büyük medeniyetlerin havzaları olmuştur. Harita dünya okyanus ve su akıntı havzalarını gösteriyor Yüksekliklerin  oluştuğu set- dağlar yağmur sularının akış yönlerini ve aktıkları göl ya da denizleri göstermektedir, her havzada dünya paralellerine ve toprak kimyasına bağlı olarak ayrı  habitatlar  oluşmuştur. Çöl havzaları denizlere akmayıp kendi alt denizini oluşturmuştur, bu alt denizlerde sıkışan kimyasal karışımlı sular petrolü ve …

Yazının tamamı;

Kaynak fiziği ve kaynağın kaynağı

. Kaynak; bir birikimin çıkış noktasıdır. 1- Kaynağın çıkış noktası buluttur. 2- Kaynağın oluşumu bulutların su-tamla bırakması ile başlar, bulutlardan gelen su buluttaki ve havadaki kimyayı taşır ve (kul-köl)göle biriktirir. 3- Buluttan dökülen su döküldüğü zemindeki kimyayı yüklenerek su yolu-nehir sayesinde göle taşır 4- Kaynak bulutun oluşturduğu damlaların belirli bir filitreden geçerek biriktiği kölden çıkan taşkındır. . Her kaynak damlaları …

Yazının tamamı;

Hakemlerin, Hakimlerin ve Kadıların yönetiminde kuralına göre medeni yaşamak..

. Toy; Henüz bilgeliğe ermemiş hareketler Oyun; Oynaklık-kurallı hareket, bilgelik kazanmak için yapılır. Gerekçesi; Beşeriyet tengesi Bütün canlılar önce oyun oynarlar, sonra hayata bu oyunlar ile hazırlanarak atılırlar. Oyun ve kuralı; Tabanın desteklediği her oyuna göre oluşur Oyunlar hem anatomik, hem coğrafi Oyunda yönetenler; Hakemler Toplumun bilgeleri, toplumun yönetim kurallarını keşfeden, yada öğrenen Hakemler bir sabit varlıktır, oyunun değişmez değerleridir, …

Yazının tamamı;

Su yüzeyindeki titreşimler ve dalgalar; DENİZ JENERATÖRLERİ

Deniz  seviyesi altta toprak, üstte hava etkilerinin oluşturduğu bir jeneratör alanı-seviyesidir, mevsime göre sürekli hareket eden bu jeneratör seviyesinde sıcaklıklar toprak seviyesi veya daha yüksek seviyelerdeki gibi fazla ısı değişkenliği oluşturmaz, sadece mevsimsel sıcak ve soğuk su akımları vardır. . – Deniz dibinden gelen sıcak akımlar  yanardağ veya sıcak su kaynarlarından oluşur, bu sıcak sular denizin üstünde “sıcak su akımları“ …

Yazının tamamı;

Cendere; varlığın kimyasını değiştiren tenceredir…..

Varlıkların anatomisi tabiatın vergisidir, habitat canlıların yaşam tabiatıdır… Eğer varlıklar bir tencere içersinde, cendere hareketine maruz kalır ise kimyasını kaybeder… Varlıkların kendi anatomilerini korumak ve yaşatmak ilahi görevidir, dünyadaki bütün canlılar yaratılış anatomilerini koruma hareketi gösterirler ve en önemli güçlerini varlıklarını korumak ve yaşatmak için harcarlar, hatta öyleki bazen kendi varlıklarını korumak için canlıların yaşam zinciri eko sistemi dahi hasara …

Yazının tamamı;

Uyku – Beyin ve uyanma torku

. – Uyuma-uyku hali-donma-uyuma torku; Canlı varlıklardaki uyku hali bitkilerde mevsimsel uyuma ve tohum uykusu olarak gerçekleşirken, hayvanlarda çok farklı şekillerde görülmektedir, hayvanların da bitkiler gibi anatomik uyku döngüleri olmasına rağmen  insanlarda uykuya etki eden faktörlerde mevcuttur.. Beyin, ölüm hali olmadığı halde nasıl oluyor da, geçici ve kısmi bir çalışmaya geçiyor..uyku zamanında, beyin dinleniyor mu,  uyku zamanında beyin uyuyor mu. …

Yazının tamamı;

Atıklar = göstergeler

. İhtiyaç duyulduğunda sahiplenilen ve ihtiyaç giderildiğinde terk edilen varlıklar. Canlılar var oldukça atıkları da muhakkak olacak ve bu atıklar o canlının sahip olduklarının göstergesi olarak yansıyacaktır. Eko sistemde atıklar hayat hareketidir, canlıların attıkları diğer canlıların yaşamını sürmesini sağlar. Atıklar değişimdir Atıklar yaşamın izleridir Atıklar göstergedir Atıklar değerlerin değeridir Atıklar sistemlerin göstergesidir Doğanın atıkları hareketlerin göstergesidir: – jeolojik hareketlerin lav …

Yazının tamamı;

Global dünya düzeninde Ezoterik meslekler…..

. İnsanlar çoğu zaman asıl işlerinin yanlarında ikinci bir iş yapmaktadırlar Bu ikinci işleri bazen sanatsal iş olur… fakat… ..dünyanın ileri ülkelerindeki insanların ikinci yaptıkları iş birinci-görünen asıl işlerinden daha önemlidir… ikinci işlerinin öneminden dolayı ikinci işlerini gizlerler…. ..ezoterizm….. Bu işler yabancı bir ülkede ise dahada gizli olur.. Bazen başka ülkenin ihtiyaçlarını keşfetmek… ya da üretimleri hakkında bilgiler toplamak. . …

Yazının tamamı;

Suyun adaletini sağlayan antik dağıtıcılar…..su terazileri

. . Antik  su sistemleri günümüzün su  sistemlerinden daha gelişmiştir. Şehirlere sürekli su sağlayan bu antik yapılar hiçbir enerji ve motor olmadan su sağlamaktadır. İstanbul su terazileri, su seviyesi ve su basıncı dengeleyicileri. . İstanbul su dağıtım kuleleri dağıtım alanlarına eşit miktar ve eşit basınç sağlamak için oluşturulan yapılardır. . Antik  su sistemleri günümüzün su  sistemlerinden daha gelişmiştir., hiçbir bakım …

Yazının tamamı;

Tarihte olaylar..insan hayatı gibidir…

. Bir insan sağlıklı bir  babadan sağlıklı bir annenin bedeninde oluşmuş ise ve…sağlıklı bir coğrafyadaki sağlıklı bir iklimde kendisini anatomisine uygun yaşam ile  hayatını sürdürmüş ise….gerçek bir insan hayatı ile uzun, sağlıklı bir ömrün örneği olarak var olup yok olacaktır… Tarihin uzun imparatorlukları tamamen bu denklemin sonucudur… Oluşan bir varlığın sağlıklı yaşamına  bütün etken olaylar tesir edecek ve çok bilinmeyenli …

Yazının tamamı;

Yozlaşma cenderesi; sıkıştırarak tabiatını-yapısını değiştirme..

. Yozlaşma; tabiata aykırı haraket oluşturma. Belli bir kural ve kültür-gelenek ile yaşayan canlıların özelliklerini kaybetmesi.. Örnek; Tavuklar yumurtalarından yavru çıkarmak için gurk olurlar, insanlar bunu istemiyorsa, yumurtlayan tavuğun yumurtlamasına devam etmesi için, “gurk olmasına” civciv çıkarmasına mani olmak için tavuğu alıp soğuk su ile ıslarlar, tavuk gurk olmaktan vaz geçer ve yumurtlamaya devam eder; bu duruma yozlaşma denir… . …

Yazının tamamı;

Bilimsel iletişim ve tanımlama yeteneği.

. . Tarihte birçok bilim insanı çağımızdan çok daha ileri seviyede bilimsel çalışmalar yapmıştır. Tarihteki yapılan bu çalışmaların buluntuları günümüz insanları tarafından çözülemeyen bir sırdır. . Neden.!!……….tarihin bu çok önemli bilimsel sayfaları neden kaybolmuştur. . Çünkü tarihteki bu bilimsel çalışmalar yeterince tanımlanamamış vede tanıtılamamıştır, bu sebepten bir sır olarak kalmış ve sonraki insanlara iletilememiştir. . Bilim, bilmek demektir…fakat “teknolojiler bir …

Yazının tamamı;

Yaşlılıkta gittikçe artan yakın görme kusuru nedir, bir algılayıcı olarak nasıl fayda sağlar.

. . Göz bir algılayıcı olarak  nasıl fayda sağlar. Doğadaki varlıkları görebilme: – yatay görme-alan-odak sınırı – dikey dörme-frekans sınırı – aydınlık görme sınırı – karanlık görme sınırı – renk görme frekansları ve sınırı Renkli gözler; Renkli gözler güneş ışıklarından çok etkilenen özelliğe sahiptir. Renk filitreleri; – Isı-termal filitreler – Kızıl filitreler – Mor filitreler “Yaşlılıkta gittikçe artan yakın görme …

Yazının tamamı;

“Çocuğunuz okumayı sevmiyor”mu !!!…çocuğunuz ağzı açık uyuyorsa, çok önemli hastalığı var; burun tıkanıklığı… .

. . SES OLUŞTURMA: İnsanların anatomisi ses oluşturmaya müsait bir yapıdadır. İnsanlar iki çeşit ses çıkarmaktadır( sesli harfler-sessiz harfler) – Sesli harfler; küçük dilin titreşimini ağızda sıklon oluşturarak sesin frekans ve harmonisini yönetmek Ağzımızı kapıyarak sadece küçük dilimizden sesler çıkarabiliriz, böyle bir durumda sesler burnumuzdan çıkar. – Sessiz harfler; büyük dilin ağızdaki boşlukta şeklillenmesi ve dudakların kullanılması ile oluşturulur Ciğerlerimizden …

Yazının tamamı;

İnsanlık tarihinde Canlıcılık-Animizm ve “İnsana tapan insanlar”.

. . İnsanlık tarihi hayvanların güçlü yaradılış özelliklerini tamga olarak kullanmış ve hayvanların özel güçlerini bir mantık tamgası olarak kabul etmiştir, oluşturulan bu tamgalar zaman içersinde yazı harfleri olarak kullanılmıştır. . Bazı hayvanları kendilerine evcilleştirerek onları kendilerine tutsak-köle etmiş ve onları üreterek birlikte yaşamlarının bir parçası haline getirmiştir, bu haraket tarımsal kültürü oluşturmuştur. . Fakat bazı kültürler, bazı hayvanları çok …

Yazının tamamı;

Dünyanın bilinmeyen döngüsü-Yaşamın değişken sıfır noktası…

Dünyanın bilinmyen döngüsü-“yaşamın değişken sıfır noktası” ve… Nuh tufanı… . . Deniz seviyesi dünyanın yaşam simetrisidir…sıfır noktası olarak tanımlanmıştır.. Deniz seviyesinini belirli yürsekliğine erişildiğinde ağaç yetişmez.. Denizin belirli bir derinliğinden sonrada denizdeki canlıların yaşaması durur . 10-15 bin yılları arasında tahmin edilen bir döngü vardır Dünyada günlük, aylık, yıllık döngülerin dışında üçüncü ve bilinmiyen bir döngüdür… Bu döngü dünyadaki deniz …

Yazının tamamı;

Canlılarda kütük….

. Buradaki resimde kütüğün mantığı, bağları ve hareketini görmekteyiz. Kütük bir vektörün merkezidir. Us-su iletişim yolları-hatları ile bağları oluşur. Us-su hareket-oluşum havsaları vardır. . Kütük-Log; Özel Bilgi-Mantık Deposu; Aslında bir kimliktir, tanım bilgisidir. . . Bir kütüklü canlılar; Bitkiler Bitkiler kütüklerini toprağın alt seviyesinde tutarlar, toprağa kök vererek bağlanır ve topraktan beslenirler, toprak üstüne dal oluştururlar ve dallara yaprakları  bağlarlar, …

Yazının tamamı;

“Akıl yürütmeye dayalı, soyut ispat Teorisi” TALES-Miletli Thales (d. MÖ 624 – ö. MÖ 546)

Matematiğe – deneysel olarak doğrulamaya dayanmayan-“Akıl yürütmeye dayalı, soyut ispat Teorisi” AKLINIZA UYMAYAN, YAŞAMINIZA’DA UYMAZ En önemli gelişim akıl’dır,” aklınızın çalışması sizin şahit olmanızla doğru orantılı”dır… Eğer bir toplumu ayni bilgilerle besler ve sınırlarsanız, o toplum mankurt bir toplum olur…eğer dünyayı ayni bilgilerle besler ve sınırlarsanız, insanlık ölür… Tales; “dünya insanlarının birçok tanrılarla yönetildiği” inancı olan sosyal dönemin farklı düşünen …

Yazının tamamı;

TAV..ILIMAN..ERGONOMİK…LİBERALİZM…..

. . TAV;       Değişime uygun hale gelmiş ILIMAN;    Değişim geçişli – yumuşak ERGONOMİK; Değiştirilme özelliği olan LİBERALİZM;Sınırsız ve Kuralsız . Ilım; değişebilirlik, değişim hali; bu kelime “Ergo” kelimesi ile ayni mantığı taşır. ergo sert bir mantığın değişebilir bir durum oluşturmasıdır. özellikle haraket kuralları sabitliğinin değişim dönemini ifade eden bir mantıktır. . Kaynamak için sıcaklığın etkisinde kalan bir su önce ılık …

Yazının tamamı;

KİM…LİK…Tanım

TANIM-KİMLİK . İZLER….: . JEOLOJİK İZLER… CANLILARIN İZLERİ… İNSANLARIN İZLERİ…. KİMLİK. . felsefi – DÜNYADA İNSANLAR EŞİT YARATILSAYDI İKİNCİ BİR İNSANA GEREK KALIRMIYDI !!!!…. – Yaratanın en donanımlı canlı varlığı insanların yaşamındaki kişisel tanımı-kimlik. – Bu donanımlı canlının kendini tanıma hakları ve bilinci. – En yüksek donanımlı canlının beşeri ilişkileri ve haraketleri. – Var olduğu tarih içersindeki yaşam seyri-izleri. – …

Yazının tamamı;

TOLERANS – Yaşam’ın sınırları…

Tolerans-Verimlilik-Uyumluluk TOLERANS; Kaldırılabilen (kapasite-doyum) esneklik “Tahammül” (varyasyon; alt ve üst) varlık sınırı. . Tolerans bir Alan-Kapasite kullanımıdır, esneklik sınırlarını belirleyen manıktır, kullanım hassasiyetine göre sınırları belirlenir, hiç esnek olmayan sınırlar (sınırları çok hassas olan Tolerans) vardır, . Ölçme sistemlerinde sınır hassasiyeti yüksek olan ölçücüler çok değerlidir. Hassas ölçen ölçücülerin üzerinde çok geniş değer göstergesi vardır. Digital-sayısal hassas ölçme yapıyorsa; öçüm …

Yazının tamamı;

USTAYLA BİRLİKTE……..

. . ….ESKİ ÇAĞLARDA MESLEĞİ KAYDEDİP SONRASINDA BU KAYITLAR İLE MESLEK SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR Bütün işler bir bilenden öğrenilir. İş bilenler’de bir başka bilenlerden geliştirerek işlerini daha bilimsel seviyelere getirmişlerdir. . Sanat ve bilimin, fizik ve ruhun birleşimi…. ..İşler bir sanat ve sanatçı mantığıyla geliştirilerek zamana taşınmıştır. ..İnsanoğlu işini; Edindiği bilgilere “sanatsal becerisi”ni ilave etmiş ve beynini kullanarak hayatını …

Yazının tamamı;

Göremediklerimiz…ve “Görünmezlik”…

. . Kameralar sayesinde alınan görüntüler birçok teknolojilerin birlikte kullanılması ile görüntüye sunulur. Kameralarda’ki ve aktarma organlarında’ki birçok program insanların görme duyuları ile beyinlerine yüklenir. İnsanların gözlerinin algılama özelliği ve beynin tanımlama ve işleme özelliği insanların yönetimlerinde görev alır. . Görme değerlendirmesi: – İnsan beyni “mantık sistemiyle yönetim yapar”, mantık; “önceden kaydedilmiş bilgiyi olduğu gibi kullanmak” demektir. – Beynin yapısındaki …

Yazının tamamı;

Dil, oluşum ve gelişimi.

. . Dil’in doğuşu; Yaşamsal ihtiyaçlar; Küçük topluluklar kendi aralarında özel anlaşma kuralları oluşturur, bu kurallar çeşitli iletişim mantıklarını özelleştirme ile oluşur, bazen kendi gurupları dışındaki insanların, guruplarına dahil olmamasını isterler, anlaşılmamasını isterler. -İletişim ihtiyacı; Bazende diğer insanlarla anlaşma ihtiyaçlarından dolayı ortak bir anlaşma imkanı ararlar. Özellikle ihtiyaçlarını gidermek için kullandıkları iletişim kural ve mantıkları; ihtiyaç temin eden güçlü durumdaki …

Yazının tamamı;

MÜHALEFETSİZ İKTİDARLAR VE “Ben ilah değilim, bende sizin gibi insanım” Hz. Muhammed.

. BEN İLAH DEĞİLİM, BENDE SİZİN GİBİ İNSANIM, HZ. MUHAMMED . Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed dünyadaki bilinen en büyük sosyal insandır. “İnsanların kendisini ilah görmemesi” gerektiğini ve her insanın beşeri olduğunu hata yapabileceğini tebasına bu önemli sözle anlatmıştır. Toplumunu açık ve herkezin anlıyabileceği bir kurallar ile yönetmiştir. . Yeni toplum yönetimleri ezoterik mantığını kullanmakta ve yönettiği insanlarına farklı yüzle ve …

Yazının tamamı;

Habercilik sisteminde tezat…‘İnternetteki fotoğraflar gerçek dışı ama durum çok daha vahim’

. Fotoğrafların yalan haberin daha vahim olduğunu yazan basın, dikkat çekici bir haber usulüdür. Eğer durum daha vahimse, gerçek fotoğraflar nerde? Basında çıkan bir sürü video-resim yayını var!!! . Basındaki yazılardan önemli başlıklar; ‘İnternetteki fotoğraflar gerçek dışı ama durum çok daha vahim’. Katliamlar devam ediyor. Sakallarını kesip öldürüyorlar. Diri diri yakılıyor. Akıl almaz vahşet yaşanıyor. AF Örgütü araştırmacısı yaşananları anlattı …

Yazının tamamı;

TİCARET TARİHİ .. NERDEN NEREYE…

. Tarihi seyri; Tarihteki ticaretler mal değişimi ile başlamıştır, insanlar sadece mal biriktirmişler ve ellerinde oluşturdukları mallara  “”takas-değiştirme yoluyla ticaret”  yapmışlardır. Bu ticaret döneminde her malı satın alan ALTIN ; değer olarak insanların birikim malı olarak tarihteki yerini almıştır ve dünyadaki tek değişmez değer göstergesi olarak hala bu görevini yerine getirmektedir. Altın’ın bu özelliği ile zaman içinde birikimlerin her malı …

Yazının tamamı;

İNTERNETLE YÖNETİLEN DÜNYA BİLGİ ÇAĞINDA “İNTERNET BİLGİLERİ’Nİ KABUL ETMEYEN YAZARLAR TEZATI”

Bilindiği gibi çağ  “İnternet Bilgi Çağı”dır. . Dünyadaki bütün bilgiler İnternet yoluyla her yere anında ulaştırılmakta ve dağılmaktadır. Dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki bütün bilgiler kitaplardan “İnternet Bilgi Bankaları”na yüklenmiş durumda. İnsanlar İnternetle uzaktan eğitim yapmaktalar, hatta İnternet’ten imtihan olmakta ve Belge sahibi olmaktadırlar. Gelecekte Üniversitelerin Laboratuar çalışmaları dışındaki bütün Eğitim ve Öğretimler’i İnternet yoluyla yapılacaktır. . BİLİNDİĞİ GİBİ FACEBOOK GİBİ SOSYAL …

Yazının tamamı;

İNSAN SOSYALİTESİNDE SINIFLAR VE TOPLUMSAL ÇOĞULCULUK YÖNETİMİ CUMHURİYET

– Kurumsal eğitim  SINIFI belgesi – Kişisel eğitim SINIFI belgesi – Toplumsal eğitim SINIFI belgesi – İNANÇ EĞİTİMİ SINIFI BELGESİ – EKONOMİ SINIFI BELGESİ – MİRAS SINIFLARI . KURUMSAL EĞİTİM Belgeli sınıflar insanların yaşam toplumlarında oluşturdukları eğitim kurumlarında aldıkları belgelerdir, KURUMSAL EĞİTİMLER STANDART BİR BİLGİ VERİRLER, VERDİKLERİ BİLGİ STANDARDI ZAMAN İLE UYUMLU DEĞİLSE SADECE BELGE VERMİŞ OLURLAR ÇÜNKÜ VERDİKLERİ BİLGİ …

Yazının tamamı;

TÜRKİYEDE’Kİ YENİ OKUL YASASINDA “SINIF İÇİNDE SINIF”

Okullara yeni getirilecek kıyafet serbestisi kanun’u insanların eşitlik haklarını ortadan kaldırıyor. ÖĞRENCİLERİN GİYİMLERİ ONLARIN FARKLI AİLE  ORTAMLARINI SINIFLARA TAŞIYACAK VE SERGİLEYECEKTİR. Bu kanunla sınıf içersindeki öğrenciler arasında bir sınıflaşma olacağı kesindir. Neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu’da düşünmek gerekir. Okullardaki birçok değişiklik çeşitli sebepler ileri sürerek bir değişikliğe gidilmiştir. Özellikle milli bir düşüncenin yok olmasına gidilmiştir. Okullarda ulusal koruma ve …

Yazının tamamı;

Akıl yazarları ve Fikir yazarları farkı

. Fikir; “kişiye göre düşünce” dir, çoğu zaman felsefi özellikler taşır. Akıl; fikrin oluşmasını sağlıyan bilgilerdir. Bilgi; tarihsel bir mirastır. Mantık; bilgilerin kullanılmasıdır. . . Yeterli bilgisi olmayan insanlara fikir veremezsiniz, fikir vereceğiniz insanları bilgi ile donatmalısınız. Bilgilendirme kişinin anlıyacağı gibi olmalıdır, bilgiyi anlıyamıyorsa ondan yararlanması mümkün değildir. Bilgi en büyük kazanç ve en değerli mirastır. Tarih bir bilgi mirasıdır, …

Yazının tamamı;

Cenerasyonlar ve İnsanların (CANLILARIN) Ömürlük Periyotları

Ömür tekrarı-  İnsan Anatomisi Periyotları Yeni bir doğum-hayat (Cenerasyon Periyodu) . 0-…1 yaş doğum- (TÜRKÇEDE: oğul-okul-OK UL; ulu gidiş-O KUL; yaratanın varlığı) . 1-…4 yaşbebek tümüyle anneye bağlı . 4-…7 yaş çocuk yarı bağımlı tamamlanmamış insan . 7-9……18 delikanlı-deli ken bluğa erme-üreme özelliği ve bir insanın tamamlanması evli . Yeni bir doğum-hayat (cenereasyon periyodu) . 9-…18 genç-çocuk sahibi-baba-ana . 11-…30 …

Yazının tamamı;

İNSANLARIN ANATOMİK (YARATILIŞ) AYLIK PERİYODU-TEKRARI

İNSANLARIN ANOTMİK AYLIK PERİYODU-TEKRARI BİLİMSEL VERİLERİ . AY BİLİMLERİ . ANTİK TARİHTEN BU YANA İNSANLAR YAŞAMLARINDAKİ PERİYODİK (TEKRAR EDEN) YAŞAM HARAKETLERİ İL İLGİLENMİŞLERDİR, BU İLGİ VE ÇALIŞMALAR TAKCİMLERDEDE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR VE BİR ÇOK AYLIK TAKVİMLERİN GÜNLERİNİ 28 GÜN OLARAK ALMIŞLARDIR, HALEN DÜNYADA KULLANILAN TAKVİMİN ARALIK AYI 28 DİR . Adet Kanamasının Ay İle İlgisi Var mı? Kadınların bir kısmı adet kanamasını …

Yazının tamamı;

HANGİ YOLDAN GELDİNİZ !!!……???.

Yakın . İçimde . Çok yakın -Mikroskop . Temaslı -El ele -Omuz omuza -Sırt sırta . Uzak -Teleskop . Havayolu . Rüzgar . Dalga . Su yolu . Kervan yolu . Deniz yolu . Arkadaş yolu . Adres tarifeli . Gönderenin vekili . Tarih yolu . Bilim yolu . Turizm . Tesadüfler . Yolumun üzerindeki karşılaştıklarım . Herkezin gittiği yolu …

Yazının tamamı;

“TESLA ÇAĞI”NA’MI GİRİYORUZ ?..!!.. Yeni çalışmalar ve buluşlar; MANYETİK ELEKTRİK çalışmaları

GÜNCEL ÇALIŞMALAR ELEKTRİK ENERJİSİNİN GÖNDERİLMESİ VE MANYETİK ALAN ÇALIŞMALARI. Teknolojinin son çalışmaları TESLA   Elektrik Bilimcisi’nin bilgisini ve zamanını geri getiriyor. Büyük Bilimci “Tesla elektriğin bütün bilimsel özelliklerini anlayabilen   bir bilimcidir”. Zamanıda yaptığı bilimsel çalışmalar anca bu gün ele alınıp kullanlılmaya başlandı. FAKAT ATOM GİBİ BU ÇALIŞMALAR’DA ÖNCE “İNSANLIĞA ZARAR VERECEK ÇALIŞMALAR” OLABİLİR. BİLİNDİĞİ GİBİ NÜKLEER ÇALIŞMALAR ATOM BOMBASININ …

Yazının tamamı;

İNSANLARIN YILLIK YAŞAM PERİYODU – DÜNYANIN YILLIK DÖNGÜSÜ,canlıların yıllık yaşam periyodu (tekrarı)

DÜNYA 23.5 DERECE EĞİK OLARAK KENDİ ETRAFINDA DÖNER VE BU DÖNÜŞÜ GÜNEŞİN ETRAFINDA BİR YILDA TEKRARLAYARAK SÜRDÜRÜR; BUNDAN DOLAYIDIR’Kİ DÜNYA’DA MEVSİMLER OLUR VE HAYAT DEVAM EDER, mevsimler olmasaydı Dünyada hayat olmazdı, “Dünyadaki hayatın varlığı bu döngüsel sistemden dolayıdır”. Bu döngüsel haraketin yıllık periyodu yani tekrarı dört mevsimi oluşturur. İNSANLARIN ANATOMİK ÖZELLİĞİNE GÖRE COĞRAFYA VE MEVSİMLER ÖNEMLİDİR İNSANLARDA HER CANLI GİBİ …

Yazının tamamı;

Sosyal Yönetim Bilimleri – DİNLER VE İMPARATORLUKLAR

DİNLER VE İMPARATORLUKLARIN BÜTÜN MANTIKLARI AYNİDİR . . . ÇEKİRDEK MANTIĞI -Daha önceden var olan ve mantığı korunan bir çekirdeğin uygun ortam ve uygun zaman bulması . . -ÇIKIŞ ZEMİNİ Kuvvetini oluştuğu ortamdan alır –Coğrafi zemin –Sosyal zemin . . -YAYILMA VE BÜYÜMESİ Büyümesini yayıldığı ortamdan alır –Ağaç olgusu; Bu mantık göstergesi oluşumu ve gelişimi gösterir; Kökler oluşum haraketinin bir …

Yazının tamamı;

Yanlız değiliz!!!.. ; Ama kimler bizimle ?..

-NAZKA’DAKİ GEOMETRİLER VE (BU GÜNKÜ BİRÇOK YERDE GÖRÜLEN); ALAN GEOMETRİLERİ SIRRI . NAZKA ÇİZGİLERİ BU ANTİK ESERLER HALA BİR SIRDIR . NAZKA “ANTİK TARİH ALAN GEOMETRİK İŞARETLERİ”NİN SIRRI HENÜZ ÇÖZÜLEMEMİŞTİR, HAVADAN BAKILDIĞINDA TANIMLANABİLEN ÇOK BÜYÜK ALANLARI KAPLAYAN RESİMLER NEDEN, NASIL VE NİÇİN OLUŞTURULMUŞTUR. NEYİ İFADE EDİYOR. BUGÜN HALA BİRÇOK YERDE GÖRÜLEN BENZER İŞARETLER BUNLARI YAPANLARIN İŞLERİNE DEVAM ETTİKLERİ BİLİMEKTEDİR. Bu …

Yazının tamamı;

DÜNYA BİLİM TARİHİ VE TOPLUM DİLİ BAĞI; DÜNYA BİLİM TARİHİNİN EN ÖNEMLİ UNSURU BİLİMİN TOPLUMUN KENDİ DİLİYLE OLUŞTUĞUDUR

DÜNYADAKİ BİLİM TARİHİ İNCELENDİĞİNDE BİLİMSEL TOPLUM TARİHİNİN ÖNEMİ AÇIĞA ÇIKAR Dünyadaki bilimler bilim merkezlerinde oluşur, bu bilim merkezleri bilim depolarını oluşturur (taş yazıtlar, kil yazıtlar ve kütüphaneler) Dünya medeniyetleri incelendiğinde birçok medeniyetin bilimsel bir yükselişten sonra yok olduğunu görürüz. bunların yok oluş sebepleri insanlarda hep sır olmuştur. halbuki bu yok olan medeniyetlerin sebepleride yine insanlardır. BİR MEDENİYETİN YOK OLUŞUNUN SEBEBİ …

Yazının tamamı;

ÇOĞULCU SİSTEMLERDE YENİ YÖNETİMLER- BÜTÜN EVREN (global-dünya) YÖNETİMİ

BU SİSTEMLER TEK TANRILI DİNLER GİBİ BİR DAVRANIŞ SERGİLER . -Yönetim olarak Bütün Dünya (global), mantığı taşır. -“Tek Tanrılı Dinler”de Kainat’ın ,yani Dünya’nın sadece tek yöneticisi vardır; Global Yönetim mantığıda Dünya’yı tek yöneticiyle yönetmektir. -GLOBAL MANTIKLAR KAVİMLERİN-BOY  VEYA MİLLETLER’İN,  YANİ FARKLI KÜLTÜRLERİN BAĞIMSIZ OLARAK KENDİLERİNİ YÖNETME HAKLARINI İHLAL ETMEKTEDİR -Global mantıklar Ülke sınırlarını ihlal eder -Dünyayı bir yönetim noktasından yönetmek …

Yazının tamamı;

FİLİZLERİ KURUYAN BİR CANLI, KÖKÜNÜN KURUDUĞUNU BELİRTİR-Dünya Bilgisayar Çağı’na gireken “İlk Okullar’daki yeni değişim” .

-Yeni değişimde İlk Okullar’da  (İLK DERS OLARAK )  Ata kelimesi yok edilmiştir. İNSANLAR İLK ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ HİÇ UNUTMAZLAR İlk verilen bilgi ATA VE ANA olursa;  “Toplum Bilinci Aile’de Başlar”, eğer Ailenin yeni İnsanları,  Aile’yi birinci bilgi olarak öğrenmezlerse o kişide “Aile Birliği” mantığı oluşmaz ve devamında Milli bir oluşum sergilemez. -Yeni değişimde İlk  Okullarda’ki eğitimde hayatta hiç kullanılmayacak yazı çeşidi …

Yazının tamamı;

İnsanları tuğla yapan eğitim sistemi-“Müfredat” VE FELSEFENİN OLMADIĞI MANTIK

Bir İnsan’ın zihinsel gelişimi ve akıl olgusu insanların soru sorması ile doğru orantılıdır; o halde İnsanlar’a bir müfredat eğitimi uygulamak soru sormasını ortadan kaldırmak değilmi? Şüphesizki bir eğitimde’de plan olmalı ama bu “Müfredat” denen planlama mutlaka insanları raydaki tren gibi sabit bir yönde götürecek katar mantığı taşımamalıdır. İnsanların beyin gelişimindeki asıl olan şudur, “İnsanları uyarmak” yani sadece uyarı sistemiyle beynin …

Yazının tamamı;

YENİ GLOBAL YÖNETİMLER VE SANTRAL BİTLERİ-KENELERİ

DÜNYA YÖNETİMLERİNDEKİ YENİ MANTIKLAR MERKEZİ KONTROL SİSTEMLERİNDE YENİ ÇALIŞMALAR OLUŞTURMAKTADIR, BU ÇALIŞMALARDAN EN ÖNEMLİ ÇALIŞMA; toplumu sınıflandırma kanunları ve SANTRAL (bit)KENELERİ . . 1-Eski sistem- takaslı veya para ile alışveriş -Bu sistemde insanlar hürdür ve ikili münsasebetler yani alışverişler vardır, bazen araya üçüncü kişiler dahil olur bu kişiler arabulucu olurlar -Alışverişler takas veya para ile yapılır. . . 2-Topluluk sistemleri-Kooperatifleşme …

Yazının tamamı;

5 kuruş noksan insanlıktan anlamaz…TEKNOLOJİLER

-Teknoloji en büyük mirastır -Teknolojinin nimetleri saymakla bitmez -Teknolji İnsanlara bir sürü kolaylıklar getirir ve zamandan kazanç sağlar . . Fizikte Mantık Haraket ve Denge’dir, yani bir tarafa koyduğunuz diğer tarafı etkiler, bunun ifadesi şudur ; eğer bir kazanç oluşmuşsa bir kayıpta var demektir. . Otomasyon sayesinde insanların işleri makinalara yaptırmak suretiyle ; İnsanlar işleri için daha az zaman harcıyarak …

Yazının tamamı;

TEMELDE DENGE TAŞI

Yeni teknolojilerin en önemli özelliği yapılan bir eserin yıkılma projesidir. Çünkü yeni eserlerde kullanım alanı ve kullanım zamanı kontrol altındadır. Eserlerin çok faydalı olmasının yanında zararsız kullanımıda vardır. Zararsız kullanım en çok onu imal edenin menfaaat ve zararlarına zarar vermeden kullanılması demektir. Eskiden olduğu gibi bir eser satıldıktan sonra satın alan kişinin malı değildir, satın alınmış görünsede bir kısım kontrolları …

Yazının tamamı;

İNSANLARIN ANATOMİK GÜNCESİ-HUMAN CİRCADİAN

CANLILARIN GÜNLÜK YAŞAMI Canlıların hayatında yıllık mevsimlerin olduğu gibi  bir gün içersinde de yıllık mevsimlere benzer yaşam zinciri vardır. Canlılar bu zincire göre anatomik olarak yaratılmıştır, Eğer canlılar bu yaşam zincirinden farklı bir yaşam izlemek isteseler bu hal onların yaşamlarını olumsuz etkiler. Bazı canlılar gece bazı canlılar ise gündüz yaşamlarında dinlenirler. Bazı hayvanlar sıcak kanlı bazıları ise soğuk kanlı olduklarından …

Yazının tamamı;

KUTSAL TARİHLER KUTSAL NEHİRLERDE YIKANIR

İnsanlık Tarihi incelendiğinde medeniyetlerin su ile birleştiği ortaya çıkar; yani hakim güçler suyun etrafında oluşmuştur, vede dinlerin tarihlerini bu nehirlerde bulmak mümkündür, çünkü sosyal hayat ancak suyla mümkündür. Suyun bulunmadığı yerlerde çok büyük su çalışmaları yapılmıştır, bunların en büyüğü Turfan’dadır, Turfan’da toplam 5bin km. uzunluğunda kanat şeklinde su toplama tünelleri oluşturulmuştur (karez) ve bir “””insan tarafından yapılmış nehir””” oluşturulmuş, burada …

Yazının tamamı;

FRANSA 1789-HALKI YÖNETME ŞEKİLLERİNDEN TOPLUMU YÖNLENDİRME BAŞARISI, AYAKLANDIRMA BAŞARISI VE KOMİN (TOPLU-YÖNETİM)

TARİHÇESİ – -1566 Belçika ve Hollanda) 1566-1609 burjuva devrimi -1599 İngiliz (Burjuva) Devrimi İngiliz Devrimi İngiliz burjuva devriminin önderi Oliver Cromwell. -1789 FRANSIZ DEVRİMİ –Fransız halkı önceki döneme göre (DÜŞÜNCE İŞVERENLERİ TARAFINDAN) büyük bir evrim geçirmektedir. Halk bilinçlenmekte (UYANDIRMAKTA, TAHRİK EDİLMEKTE, KİŞKIRTILMAKTA) sarayın, kralın, seçkinlerin denetiminden çıkmaya başlamıştır. Şehirlerde yaşayan pek çok burjuva büyük bir atılım (HARAKET) içinde bulunmaktadır. Kitaplar …

Yazının tamamı;

Yönetim Otomasyonu-Management Automation

Yönetim Otomasyonu ……………… . . -Yönetim; yönetmek, yönlendirmek, gütmek –Yanına gelmek –Birleşmek –Etkilemek . -Otomasyon;kendi kendini yöneten –Yönetici elemanlar –Programlama . -Uzaktan kontrol . ———————————— . . . -Sensörizasyon; algılayıcılar sistemi -Sensör; algılama hissetme -Algılayabilme özelliği kazanmak;yeterince yüklenmek ———————————— . . . -Uyandırma servisi –Haraket ettirecek gücle yüklemek —Yükleme elemanları . -Uyutma servisi –Farkettirmeden haraket —Çok yavaş . –Gizleme teknolojileri …

Yazının tamamı;

DEĞER VERMEK

Sözündende anlaşılacağı gibi bir şeyi önemsemek ve yükseltmek. Birşeyi önemsemenin sebebi insanı etkilemesidir; etkilene bilmek sahip olduğumuz birşeyin boşluğunu doldurmasıdır. -Nesnelere değer vermek: Çok kullandığımız ve çok işimize yarayan ihtiyaçlarımızı önemsemektir BU DEĞERLENDİRME  ELİMİZE DAHA  FAYDALANACAĞIMIZ  NESNELER  ÇIKTIĞINDA  DEĞERLERİNDE  AZALMA VE  ÇOĞALMA  OLACAKTIR. . -Bilgi ve fikirlere değer vemek: Bilgi ve fikirler kişisel bir özelliktir, (şahit olmaktan kaynaklanır). 1-Sahibi olduğumuz …

Yazının tamamı;

ARAMA MOTORLARI TANIMA VE UYARI OTOMASYONU

.Arama motorları bir tanıma sistemidir. .Verileri toplayıp depolar vede sınıflandırır. .Yeni bir arama yapıldığında kaydındaki adrese yönlendirir. .İnternetteki bütün gezintiler ve kayıtlar arama motorları tarafından izlenir ve kayda alınır, internette izlenmeyen ve kayda alınmayan hiçbir veri yoktur. .Arama motorları gezintileri yönlendirir, dilediğini kapalı tutar, dilediğine öncelik verir. .Arama motorları bir santral, yönetici konumundadır. .İnternet ağı bir paylaşım ağıdır, yayınlarınızı özel …

Yazının tamamı;

İNSAN YAPISINDA BESLENME

İNSAN BESLENEREK BÜYÜYEN VE YAŞAYAN BİR VARLIKTIR İNSANIN YAPISINDA HER ORGANIN AYRI BİR BESLENME İHTİYACI VARDIR . DIŞARDAN-TEMEL BESLENME LİSTESİ 1-OKSİJENLE BESLENEN ORGANLAR –AKCİĞERLER –DERİ 2-YİYECEKLE BESLENEN ORGAN –MİDE —SU —VİTAMİNLER —MİNERALLER —YAĞLAR —KARBONHİDRATLAR —PROTEİNLER 3-BİLGİ İLE BESLENEN ORGAN –BEYİN —HERGÜN BİR MİKTAR BİLGİ —-BEYNE GELİŞİM SAĞLAR —YÜKSEK MİKTARDA BİLGİ —-BEYNİ ZORLAR FAZLASI ZARAR VEREBİLİR —FERAHLATICI BİLGİLER —-BEYNİ İYİ YÖNDE …

Yazının tamamı;

ZENGİNLİK

—ZENGİNLİK . . . BİRİNCİ ZENGİNLİK 1-MANEVİ ZENGİNLİK MANEVİYAT GÜCÜDÜR; İNSANIN BEDENİNİ KORUR, GÜÇLENDİRİR (normal gücünden daha fazla güç oluşumu sağlar) . . . İKİNCİ ZENGİNLİK 2-BEDEN ZENGİNLİĞİ SAĞLIĞINIZDA BİR SORUN YOKSA; Çalışarak kimseye muhtaç olmayarak yaşama imkanlarınız olur 3-BİLİM ZENGİNLİĞİ BİLGİ SAHİBİ İSENİZ; Yani yaşadığınız zamandaki bilgi birikiminiz yeterli ise yaşamınız kolaylaşır 4-GÖNÜL VE DOST ZENGİNLİĞİ SİZLERİ GERÇEKTEN SEVEN …

Yazının tamamı;

YÖNETİM-MANAGEMENT

YÖNETİM POLİTİKASI HEDEF PLAN VE ETKİ FAKTÖRLERİ -Tarihsel gelişim -Dünya senkronizasyonu -Eldeki güç –Milli banka reservi –Askeri güç —İnsanların bilimsel güçleri —İnsanların toplumsal güçleri -Planlama çizgisi ve hedefi –Sosyal yönetenler —Kültür —İnançlar –Devlet yöneticileri . . . GÜÇ KONTROLU . -Siyasi temsil gücü –Dış kontrollar –İç kontrollar . -Halk bilinci . -Birikim gücü –Tarihsel yönetim –Ekonomik . . . GÖSTERGELER …

Yazının tamamı;

ÜRETİM-Production

  ÜRETİMDEKİ KATKILAR VE ÜRETİLEN TOPLAMI ENERJİ -Çeşit -Ülke üretimleri -Enerji firmaları . . HAMMADDE  . -Toprak -Yarı ham . . ÜRETİM ÇEŞİDİ . -El ile –Sanayi ürünü –Sanat ürünü . -Yarı Otomasyon –İnsan katkısı –Makine katkısı . -Tam Otomasyon –Kontrol ve ayar işçileri –Makine imalat işçileri –Çalışanlar . . . PARA POLİTİKASI VE YÖNETİMİ -ALTIN REZERVİ VE FİYATI -PARA …

Yazının tamamı;

DÜNYA BİLİMİ -World Science

  DÜNYA BİLİMİ .Ekonomik liderler sıralaması(digital göstergeleri) .Bilim coğrafi haritası(coğrafi dağılım) .Yükseliş eğrileri(analog göstergeleri) .Bilim yolları .Ticaret yolları .Enerji yolları .Ekonomik kapasiteler .Ticari kapasiteler . .   BİLİM ÇEŞİDİ .-Halka yönelik .-Zamana yönelik. .-Ülkeye yönelik. .-Milli .-Şirketsel

Yazının tamamı;

Teknoloji Tarihi-Technology History

—-Teknoloji Tarihi .Nebat kullanmak .Avcılık .Barınak yapımı .Sopa kullanmak .Taş kullanmak .Ateş kullanmak .Kimya bilimi-su karışımları .Topraktan eşya yapmak .Hayvan ehilleştirme-üretme .Kızak kullanmak .Tarım-nebat üretmek .Tekerlek-araba .Maden kullanmak .Cam kullanmak .Büyüteç .Uzay bilimi gözlem .Takvim .Elektrik .Manyetik .Radyo .Nükleer .Elektronik .Nano

Yazının tamamı;

ALIŞVERİŞ-SHOPPİNG

Alışveriş fizik haraket mantığıdır, İnsanlar doğumundan ölümüne kadar bu hareketi yapmak zorundadırlar .Eldeki varlık. .- Miras, devralınan .- Birikim, üzerine ilave edilen .Ölçme.tartma; insanın bilerek veya bilmeyerek yaptığı haraket .Not ama,kayıt tutma; insanın yaptığı ve yapması gerektiği haraket Birşey sunarken .İlk görünen tabldot yani, o güne ait hazırlanan görünüm. .-Seri üretim olabilir, bu üretim sunucuya özeldir. .İkinci tercih adımı menü …

Yazının tamamı;

HAVA-WEATHER

. . Meteoroloji -Basınç –Hava akımlarının sıkıştırması –Hava akımlarının vakumlaması -Akım,rüzgar –Havanın yer değiştirmesi -Nem –Isıya bağlı buharlaşma -Bulut –Havanın basınç farkı ve sıcaklık farklarının oluşturduğu . . . Havadaki mineraller . . . Havadaki gazlar -Fırtına etkisi -Hortum etkisi -Isı, sıcaklık etkisi . . . Havadaki canlılar -Uçan kanatlılar –Kuşlar –Böcekler -Kanatsızlar Kurbağalar –Mikro canlılar Mikroplar

Yazının tamamı;

ENERJİ-ENERGY

yanma -hızlı yanma –yanıp kül olma . -yavaş yanma –çürüme . -korozyon patlama sıcaklık-ısı enerji; haraket sağlayıcı (etki)(güç)  uçuculuk -sıcak hava . -hava ile ağırlık farkı . -uçucu yağlar . -koku (koku bir enerjidir) . itme -tahrik -ses manyetik ışık -kirlian

Yazının tamamı;

GEN (Kan “İZ”)

  …Tarih hafızadır: “hafıza var olmuşların deposudur”,  yaşanmış bir örnektir, tekrar yaşanabilecek garantisi vardır. …Sabit kalıtımlar: “var olan”, duran bir varlık önceki zamanlara ait olan bilgileri barındırır. …Göçebe kalıtımlar: “yer değiştiren”  bir varlık geldiği yerden kanıtlar, bilgiler taşır. …Senkronizasyon: “değerlerin buluşmasıdır” , buluşma anı, poz ,fotoğraf …Genler tarihtir: Genler, taşınan bir özelliktir. …-Dillerin genleri: Diller tarihi taşırlar. …–Ses yapısı genleri. …

Yazının tamamı;

Ölçmek-Measure

.Ölçmek için sabit bir değer gerekir. .Değişken değerin sabit değerle mukayese edilmesidir. .Bir şeyi denkleştirmek sabit değere getirmektir, eşitlemektir.

Yazının tamamı;

Dönüştürücü-Converter

. Dönüştürmek , eşdeğer fark . . Değerlerin depolanmasında, deponun mantığına göre değer kaydı. . Malı paraya çevirmek bir dönüştürmedir, yine parayı mala çevirmek dönüştürmedir. . İmalatlarda ham maddeyi işlemek dönüştürmedir, işleyiş dönüşümdür. . Bir maddenin halinde değişim göstermesi dönüşümdür, suyun kaynaması, donması, buharlaşması dönüşümdür. . Atıkların değerlendirilmesi dönüşümdür. . Bazı dönüşümler eski haline gelir bazıları gelmez.

Yazının tamamı;

Algılayıcı-Sensor

.Algılamanın en önemli mantığı farktır. .Fark bir mukayesedir. .Farketme, hissetmek için bir enerji  dürtüsü gerekir.  .Algılayıcının algılaması için bir hassasiyet (algılayabileceği bir güç seviyesi) gerekir. .Algılayıcı bu dürtüyü diğer ortamdan ayırır.

Yazının tamamı;

Bilgilendirici-Tutorial

.Yeni bir nesne ile karşılaştığımızda bilgiye ihtiyaç duyulur. .Eğer onu anlayabileceğiniz bilgileriniz yetersiz ise , bilgilendiricilerinden yararlanılır. .Yeni bir nesne yeni bilgilerle donatılmalıdır. .Bilgilendiriciler insanlara her zaman fikir sahibi olmada yardımcıdır.

Yazının tamamı;

Görebilmek-View

.Görebilmek için yansıma gereklidir. .Görebilmek görme alanı içinde gerçekleşebilir. .Görme alanı bakış yönüyle sınırlıdır. .Görülen bigileri genişletmek yardımcı büyütme bilgilendiricileri ile mümkündür.

Yazının tamamı;

Anlayabilmek-Understand

.Bir şeyi anlayabilmek elde edilen verilerle orantılıdır.Ne kadar çok veri o kadar çok doğru. .İnsandaki veri toplayıcılar bilgilerini depolar ve karşılaştıkları hal ile mukayese ederek karar alır. .Anlayabilmenin en önemli etkeni bakış açısı ve taraflı incelemedir. .Ön bilgiler olmadan elde edilen yeni bilgiler yeterince anlaşılamaz. .Bilgi almanın en önemli  yardımcısı mukayesedir.

Yazının tamamı;

Bilim bilmek-Scientists know

.İnsan doğumundan ölümüne kadar bilmek ihtiyacı duyar. .Bilmek insanı geliştiren bir eylemdir. .İnsan beyni bilgileri alır depolar ve kullanır. .Bilgi yetersizliği karar vermede zorluk oluşturur.

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir