•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Para’nın DNA testi

.

Para nedir !!…?

Para değişim değeridir..
İlkel, doğrudan alışveriş “takas-değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan budur..
Paranın en iyi tanımı kazakistan para birimi ifadesi “tenge” dir..
Dünyada kullanılan geçek metal para “gıram altın”dır…
Kağıt paralarda “Bank not” yani “Bankanın teminat notu” yazısı bulunmaktadır, tarihte “Devlet kontrollu kağıt para” kullanan devlet yöneticisi, Çin’deki Moğol İmparatoru Kubilay Han’dır..
“Kağıt para basımının değerini hazinedeki altın miktarı belirler.”.
Devletler “bastıkları kadar para’nın karşılığı olan altın miktarı”nı dünyaya bildirerek dünyadaki para dolaşımlarındaki paralarının geçerliğini korurlar… Dünya Devletleri’de “Bank not” ların geçerliliğini kabul ederler ve kendi paraları ile değiştirirek kullanımda tutarlar…
.
Bir de paranın kaynağı ve hareket yolu izlenir… bunun sebebi kaynağı belirsiz paranın tedavüle sokularak gerçek değerinin etkilemesidir, yani belirsiz-kara paranın gücünün etkilerinden korunmak…

Kara para demek, “kaydı olmayan para” ve tabi ki “bilinmeyen güç” demektir…. Türklerde bir ata sözü vardır, “para ile iman kimdedir bilinmez.”… işte bu bilinmez para, bilinmez güç demektir…

Ayrıca “toplum sosyalitesinde helal-haram değerleri” vardır, ki bu değer “çok kırılgan bir değer”dir.. topluma “paranın hak olduğunu tescil-kabul ettirmek gerekir”, aksi halde “değeri çok esnek” hal alır..

“Adaletli toplumlar kazanç değerlerinin sınırlarını iyi seçen toplumlardır”.. kazanç değerlerinin sınırlarını iyi seçen adaletli toplumlarda huzur olur, güç olur, gelecek sağlıklı olur…

DNA

Peki… bir toplumun kazandığı “paranın dna-geçmiş değer testini yapabilecek yöntemleri neler olabilir ” !!!..
Bir ülkedeki kişiler, kendi kazancının gerçek değerini, “Ülkesinin toplam kazanç değerleri terazisinde nasıl ve hangi ölçek ile ölçebilir.”..

PARANIN DNA SI

Bu ölçeği ülkenin yönetiminin vatandaşlarına sunacağı teraziler belirler… eğer ülke yöneticileri değer ölçeklerini ezoterik dengelerle oluşturmuyor ise, o zaman bütün değerler gerçek değerlerdir..

… “Dünyanın yönetimini elinde tutan güçler öçleklerini ezoterik değerlerden oluşturuyor” ise.., o zaman “diğer ülkelerin gerçek değerler ile hareket etmeleri imkansızdır”…, yani, “Ezoterik(bilinmez-saklı) terazi dünyanın büyük güçlerinin malıdır.”..
.
.
.

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın …

Toplumları bilge yapan felsefe; “Açık kaynak” veya “Özgür çalışmalar”.

Yapımcılar tarafından anlaşılır ve yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani kullanılabilir hâlde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir