•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

BİLİM-SCİENCE

Bilgeliğin ilk kuralı “tabiat”, son kuralı “felsefe”dir..

Bilgeler toplum tarafından siyasetçi gibi görülmemelidir Medyatik – Siyasetçi olmak bilgelere zarar veren bir durumdur, bilge olmak için rahat bir ortamda bilgi toplama imkanları olmalıdır, bilgi alma alanlarında engelsiz çalışmalıdır, Bilgeye ilgi siyasi yönde olmamalıdır, bilgisi yönünde olmalıdır. Hiçbir bilgeden her bilgi hakkında mutlak bilgelik beklenmemelidir Sınırsız bilgi hiçbir bilgide olmaz Bilginin sıfatının – anatomik yapısının bilgelik ile ilgisi olmaz, …

Yazının tamamı;

Üç çeşit yıkım olur insanoğlu için

. “Bedensel yıkım”..insanın yaratılmış bedeni-anatomi ömrünün doğal yıkımıdır İlahi yaşam süreci doğası gereği beşeri hareketlerini yaşayıp bedeni hareketlerini sonlandırması ve toprağa bedenini terk etmesi en doğal sonlanmadır.. ARZU EDİLEN İDEAL YAŞAM SÜRECİ “Bu süreçte coğrafya ve kültür seviyesi önemli oluşturucudur”.   “Zihinsel yıkım”..insanın beyninde bütünlüğün kaybolmasıdır. Oluşturduğu hayatı kaotik bir yaşam sürecine girerek beşeri denklemini bozarak toplumsal yönetimden ayrılması ve …

Yazının tamamı;

İnsan Gücü-Manpower

Güç senkronizasyonu – bileşenleri . -Şahit olma özel gücü (hiçbir zaman bilinemez) -Bilgi gücü (gösterge kontrolu kişiye aittir) -Fiziksel gücü (beyin gücüyle değişkendir) -Sanatsal gücü (kişiye özel karakter oluşumu) -İşlemsel gücü (program başarısı) -Hafıza gücü (kişiye göre genetik ve gelişimle ilgili) -Miras gücü (ailesinin hediyesi) -Kültür gücü (toplumunun mirası) -Tarih gücü (atasının hediyesi) -Medeniyet gücü (senkronize zaman katkısı) -Bilim gücü …

Yazının tamamı;

YÖNETİM-MANAGEMENT

YÖNETİM POLİTİKASI HEDEF PLAN VE ETKİ FAKTÖRLERİ -Tarihsel gelişim -Dünya senkronizasyonu -Eldeki güç –Milli banka reservi –Askeri güç —İnsanların bilimsel güçleri —İnsanların toplumsal güçleri -Planlama çizgisi ve hedefi –Sosyal yönetenler —Kültür —İnançlar –Devlet yöneticileri . . . GÜÇ KONTROLU . -Siyasi temsil gücü –Dış kontrollar –İç kontrollar . -Halk bilinci . -Birikim gücü –Tarihsel yönetim –Ekonomik . . . GÖSTERGELER …

Yazının tamamı;

TÜRKİYE’DE yönetim felsefesi aksaklığı ve ERGONOMİ ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE YÖNETİM FELSEFESİNİN AKSAKLIĞI GİDERİLEMEMİŞTİR 1993 YILINDAKİ YAYINLANAN BU MAKALE  “DÜNYA ÜLKELERİ İŞ FELSEFESİNİN 6 YILLIK ARAŞTIRMALARI”  sonucu yazımış ciddi bir belgedir. TÜRKİYEDEKİ YÖNETİM UYGULAMALARI KATILIMCI DEĞİLDİR, FERDİ YETKİ YÖNETİMİDİR. BU ULUSAL BİR SORUNDUR, YETKİ SAHİBİ OLAN KİŞİLER YÖNETTİKLERİ İNSANLARIN FİKİRLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE ALMAMAKTADIRLAR. 1993 yılında yayınlanan makale ALTTAKİ YAZILARI ÜZERLERİNE TIKLIYARAK TAM SAYFA BÜYÜTÜP OKUYABİLİRSİNİZ

Yazının tamamı;

Hiyerarşi ve sınıflandırma-Hierarchy and classification

Toplumda hiyerarşi ve sınıflandırma. İnsanlar iki yönden sınıflandırma oluşturur. .Felsefi ortaklık; Bu en doğal ayırımdır, çünkü fikirleri uymayan İnsanların bir arada olmaları zordur. .Zorunlu sınıflandırma; Toplumun genelinde bu hiyerarşi sistemi bazen bir kanun gibi , bazende kanun olarak yönetimlere tesir eder. Medeni toplumlar dahi İnsanlar kendi aralarında bir hiyerarşi sistemi oluşturmaktadır. Rütbe hiyerarşisi; Bu hiyeraşi sınıfları yönetim yetkilerini oluşturur .Askeri …

Yazının tamamı;

Zafiyet mantığı ve yorulma bilimi-The logic of science of weakness and fatigue

 -Bir sistem en güçlü bölgesi kadar güçlü değildir, en zayıf noktası kadar güçlüdür; çünkü o noktanın gücü kadar dayanma gücü vardır. -Toplumda bu teoriye göre kontrol edilir; en zayıf noktalarını korumak zorundadır, güçlendirmek zorundadır. aksi halde yenilir. -Her güç yorulur, dayanma gücü sınırlıdır, özellikle bir bölgeye uygulanan kuvvet o bölgeyi zaman içinde yenecektir. -Bütün yapısı eşit güce sahip hiçbir sistem …

Yazının tamamı;

COĞRAFYA VE İKLİMİN İNSAN YAŞAMINDAKİ ROLÜ-LIFE IN THE ROLE OF HUMAN GEOGRAPHY AND CLIMATE

  Ekvator kuşağındaki sıcaklık ve güneş etkisi Kutuplarda soğuk ve karanlık etkisi . . .COĞRAFYA İNSANIN İHTİYAÇLARINI BELİRLER . . -KÜLTÜRÜNÜ ETKİLER İnsanların birbirlerine destek ihtiyacına göre tolulukları oluşturur . . -SAĞLIĞINI ETKİLER Sıcak etkileri -Sıcak iklim insanların daha çabuk bluğ çağına ermesini sağlar, ve daha kısa bir ömür oluşturur Soğuk etkileri -Soğuk iklim insanların gelişimini yavaşlatır Nem etkisi -Nemin …

Yazının tamamı;

Eğitim, Öğrenim-Education, Training

Eğitim Öğrenim ……………………. . . .Anatomik ihtiyaçlar ———————————– -ANLIK , SÜREKLİ Ergonomi Duyular .  -GÜNLÜK  TEKRAR Kalkma zamanı Günortası Gün baskısı bitimi Akşam zamanı Yatma zamanı . -YILLIK TEKRAR Mevsimsel  döngü –İlkbahar –Yaz –Sonbahar –Kış -ÖMÜRLÜK ,YAŞA BAĞLI Gelişim ihtiyaçları Süreklilik ihtiyaçları Yorgunluk ihtiyaçlar . . . .Yaş ihtiyaçları —————————————- 1.Dönem: Bu dönemde insanlar sürekli bilgi alırlar. Hafızaları hem boş …

Yazının tamamı;

Bilgilendirici-Tutorial

.Yeni bir nesne ile karşılaştığımızda bilgiye ihtiyaç duyulur. .Eğer onu anlayabileceğiniz bilgileriniz yetersiz ise , bilgilendiricilerinden yararlanılır. .Yeni bir nesne yeni bilgilerle donatılmalıdır. .Bilgilendiriciler insanlara her zaman fikir sahibi olmada yardımcıdır.

Yazının tamamı;

Anlayabilmek-Understand

.Bir şeyi anlayabilmek elde edilen verilerle orantılıdır.Ne kadar çok veri o kadar çok doğru. .İnsandaki veri toplayıcılar bilgilerini depolar ve karşılaştıkları hal ile mukayese ederek karar alır. .Anlayabilmenin en önemli etkeni bakış açısı ve taraflı incelemedir. .Ön bilgiler olmadan elde edilen yeni bilgiler yeterince anlaşılamaz. .Bilgi almanın en önemli  yardımcısı mukayesedir.

Yazının tamamı;

Bilim bilmek-Scientists know

.İnsan doğumundan ölümüne kadar bilmek ihtiyacı duyar. .Bilmek insanı geliştiren bir eylemdir. .İnsan beyni bilgileri alır depolar ve kullanır. .Bilgi yetersizliği karar vermede zorluk oluşturur.

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir