•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

MİLAT; Değişim sahiplenme noktası

Tarih yazının icadı ile başlar… denmektedir…

Aslında tarih rakamların kullanılmasıdır.

Tarih üzerinde rakamları olmadığında sadece söylem-anı olarak ifade edilebilir…

.

Tarih belgeleri tarihsiz yazılarla doludur, tarihin belgeleri oluşturulur iken bir milat kullanılmak zorundadır…

Milat  tarihin asıl başlangıcıdır.

.

Milat her toplumda farklıdır..

Museviliğin miladı Tevrat, Hıristiyanlığın miladı İncil’dir, Müslümanlığın miladı Kuran.

.

Geçmiş tarihi anlatmak için de “milattan önce”  ifadesi kullanılır… bu ifade “Kabul Edilmiş Milat”ın öncesinde olan olayları kabul edilmiş milat takvimine dahil etmektir..

 

.

 

Milatlar tarihin önemli toplumsal olaylarıdır, bu olayları toplum yenilenmek için kabul etmiştir, “Milat; önemli bir değişim sahiplenme noktasıdır”.

.

12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ

KULLANILAN BAZI TAKVİMLER

Miladi takvim
Hicrî takvim
Rumi takvim
Celali takvimi
Asur Takvimi
Halk takvimi
Güneş takvimi
12 Hayvanlı Takvim

https://tr.wikipedia.org/wiki/Takvim

.

 

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Saros jeolojisinde süregelen hayat

Saros körfezi bir yanardağ oluşumudur. Saros jeolojik yapısı köfrezden kıyıya baskı katmanları oluşumudur, bu oluşum …

Marka…güven..mi kulluk mu..ve MARKA KÖLELİĞİ…

Marka bir üründe para-kazanç hissesi ortaklığıdır… Markanın belirlediği oransal kazanç miktarından kazanç hissesi alaeak sadece …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir