•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

RUHİYAT-İNANÇ-MANYETİK BAĞ

Toplumlarda “Bilgi Medeniyeti ve Biyat Medeniyeti” kültürleri.

Tanrı yarattığı kullarına doğruyu seçebilecek beyin yapısı ile donatmıştır…. Dünyadaki tekel sisteminin uygulanmadığı, ya da uygulanmaması gereken 1. madde bilgidir…. atalarımız “ilim Çin’de de olsa gidin alın” demiştir… . İnsanların toplu yönetimlerini sağlamak için iki yol vardır; 1. Bilge olmayan toplumların lider kulluğu olan Biyat Medeniyeti; “Toplum yöneticisinin bilge olması ile toplumun geleceğini tayin eden kültürler”dir, bu kültürler büyük ve …

Yazının tamamı;

Bilgeliğin ilk kuralı “tabiat”, son kuralı “felsefe”dir..

Bilgeler toplum tarafından siyasetçi gibi görülmemelidir Medyatik – Siyasetçi olmak bilgelere zarar veren bir durumdur, bilge olmak için rahat bir ortamda bilgi toplama imkanları olmalıdır, bilgi alma alanlarında engelsiz çalışmalıdır, Bilgeye ilgi siyasi yönde olmamalıdır, bilgisi yönünde olmalıdır. Hiçbir bilgeden her bilgi hakkında mutlak bilgelik beklenmemelidir Sınırsız bilgi hiçbir bilgide olmaz Bilginin sıfatının – anatomik yapısının bilgelik ile ilgisi olmaz, …

Yazının tamamı;

YÖNETİM-MANAGEMENT

YÖNETİM POLİTİKASI HEDEF PLAN VE ETKİ FAKTÖRLERİ -Tarihsel gelişim -Dünya senkronizasyonu -Eldeki güç –Milli banka reservi –Askeri güç —İnsanların bilimsel güçleri —İnsanların toplumsal güçleri -Planlama çizgisi ve hedefi –Sosyal yönetenler —Kültür —İnançlar –Devlet yöneticileri . . . GÜÇ KONTROLU . -Siyasi temsil gücü –Dış kontrollar –İç kontrollar . -Halk bilinci . -Birikim gücü –Tarihsel yönetim –Ekonomik . . . GÖSTERGELER …

Yazının tamamı;

DİN’LERİN (Dinadamları’nın) TARİHTEKİ ROLÜ

DİNLER İNSAN HAYATININ  ÖNEMLİ BİR  KONUSUDUR, HER İNSAN BİR ŞEKİLDE İNANCA BAĞLIDIR. İnsan sağlığı rolü .Dinadamları insanın ruhsal sağlıklarını kazanmalarını sağlamışlardır, “insanların çıkış yolu bulamadıkları hallerde” onları ruhen rahatlatmışlardır. . . . Yönetim rolü .Yönetim rolü çok yüksektir, “halka direk olarak yön verme güçleri vardır”, ve Tarih içersinde sürekli olarak bu rolü yerine getirmişlerdir. . . . Kültür rolü Kültürleri …

Yazının tamamı;

Edebiyat

.Bilim; bilmektir. .İlim; almaktır. .Alim ;bilgi alan ve verendir. .Tam ifade. .Yarım ifade-mecaz. .Öz konuşma – az konuşma. .Açıklamalı anlatım. .Birşey anlatmak istiyorsan ; anlatmak istediğinin anlıyabileceği gibi anlatmalısın. .Anlamaya hazır olmayan dinlemeyede hazır değildir. .Ön bilgi sahibi olmayan, anlamaya hazır değildir. .Hadden aşırı şiddet gayesindeki hikmeti kaybettirir .HERKEZ BİLET ALIRKEN EŞİT , PİYANGO ÇEKİLİNCE FARKLI. .Yapan kendine yapar(biri yapmış …

Yazının tamamı;

Anlayabilmek-Understand

.Bir şeyi anlayabilmek elde edilen verilerle orantılıdır.Ne kadar çok veri o kadar çok doğru. .İnsandaki veri toplayıcılar bilgilerini depolar ve karşılaştıkları hal ile mukayese ederek karar alır. .Anlayabilmenin en önemli etkeni bakış açısı ve taraflı incelemedir. .Ön bilgiler olmadan elde edilen yeni bilgiler yeterince anlaşılamaz. .Bilgi almanın en önemli  yardımcısı mukayesedir.

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir