•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Endüstriyel otomasyon

sinüs-kare-üçgen sinyal jeneratörü

ıcl 8038  sinüs, kare ve üçgen dalga çıkışlarına sahip sinyal jeneratörü olarak çalışır. Ayarlanabilen frekans aralıkları: 1Hz-100Hz, 100Hz-1kHz, 1kHz-10kHz, 1kHz-100kHz.   ICL 8038 Özellikleri: Sıcaklıkla düşük frekans sürüklenmesi: 250ppm/0C Düşük distorsiyon: %1 (Sinüs dalga çıkışı ) Yüksek lineerlik: %0,1 (Üçgen dalga çıkışı) Geniş frekans aralığı: 0,001Hz – 300kHz Doluluk/boşluk oranı değişimi: %2 – %98 Yüksek çıkış seviyesi: TTL – 28V …

Yazının tamamı;

Analog girişte iki sınır ayarı yapan entegre..

TCA 965 B pencere discriminator…… “kontrol mühendisliği” ….ölü bant ile ve ofDC….. “ölçüm mühendisliğinde”…… İki pencere ayarları – Alt ve üst kenar geriliminin doğrudan ayarı (pencere kenarları) – Pencere merkezi gerilim ve yarım pencere genişliği ile dolaylı oturma ayarlanabilir histerezis mA 50’ye kadar açık collectorsfor akımlarla Dijital çıkışlar Ayarlanabilir referans gerilimi Pencere discriminator tanımlanmış bir gerilim penceresine bir giriş voltajını …

Yazının tamamı;

Endüstriyel otomasyon

Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur. Endüstri üretim demektir. İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur. Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır. Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon …

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir