•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Yel – rüzgar fiziği ve hava hareketlerinin insanlık tarihindeki yeri.

Yel; hava hareketleri çekme(vakum), itme(pres-baskı) ve kaldırma(lift) etkisi

YEL - RÜZGAR

– yel coğrafya takvimi
– yel mevsimsel etkileri
– yel meteoroloji bilgileri
– yel jeolojik değişim etkileri (deniz dalgasının kıyı değişimi, rüzgarların toprak aşındırma etkisi)
– yel tarımsal takvimi (yel ile tarım ürünleri tahıl ayrıştırma- harman zamanaı)
– yelkenli deniz araçları ve kıtalar arası deniz ulaşımı – ticareti
– yel değirmenleri
– yel etkisi ile hava taşımacılığı – uçaklar
– yel hava etkisi sürtünmez (kraft hover) karada ve denizde gidebilen gemiler
– yel hava iş makineleri (hava jetli dokuma makineleri)
– yel kanat-pervaneli hava jeneratörleri
– yel dalga jeneratörleri

hava hızı ölçerleri

.

Yel – rüzgar fiziği ve hava hareketlerinin canlılar ve insanlık tarihindeki yeri
yel-rüzgar güneşin yer sabiti ile ilişkisinden doğan hava hareketleridir, özellikle doğal hareketini ısı hareketleri ile oluşturur, dünyanın mevsimsel değişkenliği, yeryüzündeki yükseklik ve manyetik coğrafyanın güneş etkisi ile oluşturduğu hava hareketleri canlıların hayatında yönetici güçtür, havadaki kuşların yaşamları doğrudan bu enerjiye bağlı iken insanların hayatında çok etken güçtür..

Yel; hava hareketleri çekme(vakum), itme(pres-baskı) ve kaldırma(lift) etkisi;
– Basınç; Havanın itme gücü, ısı etkisi ile genişlemesinden oluşur
– Vakum; Havanın çekme gücü, soğuması ve genliğinin düşmesi ile oluşur
– Lift; Havanın kaldırma gücüdür, ısınan hava dünyadan ayrılma hareketi oluşturur, yukarıya doğru hareket eden hava gücüne bağlı olarak cisimleri kaldırır.

Yel coğrafya takvimi; Her coğrafyanın yıllık tekrar eden periyodik hava hareketleri vardır, insanlar ve hayvanlar bu takvime göre yaşamsal işlerini programlar.

Yel mevsimsel etkileri; Hava hareketlerinin önemli kısmı tekrar eden hareketlerdir,” fakat her hava hareketi ayni periyodik zamanda ayni etki gücüne sahip değildir”, coğrafyalarda hava etkilerinin değişkenliği canlıların hayatlarını yönetir, hava hareketlerin.

rüzgar yönleri

Yel meteorolji bilgileri; Günümüz bigi çağında her bölgedeki hava hareketlerini anlık takip etmek mümkündür, bunların sürekli ölçümlerini yapan taşınabilir aletler çok kolay tedarik edilebilir.

Yel jeolojik değişim etkileri (deniz dalgasının kıyı değişimi, rüzgarların toprak aşındırma etkisi); Rüzgarların hareketi deniz kıyıları ve ağaçsız toprak alanlarının şekillerinin her yıl değişmesine sebep olur.

Yel tarımsal takvimi (yel ile tarım ürünleri tahıl ayrıştırma- harman zamanı)
tarım çalışmalarında yeterince gelişmemiş alanlarda rüzgardan yararlanarak birçok işler yapılır, harman döneminde tahılların ayrıştırılması için rüzgarlı havalar beklenir.

Yelkenli deniz araçları ve kıtalar arası deniz ulaşımı – ticareti; İnsanlık tarihinde kıtalar arası deniz ticaretinin gücü rüzgardır, rüzgar takvimleri bilinerek okyanuslar arası yolculuklar yapılır.

.

 

.

https://www.youtube.com/watch?v=e7hXy92t23s

.

 

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Antik Mısırda bilimsel çizelgeler

Mısır antik dönemindeki bilimsel yaşamın en önemli göstergesi, taşlara çizilen bilimsel çizelgelerdir. Mısır antik çizelgelerindeki …

Kendine muhalefet siyasi tarih…..insan sağlığını ciddi etkiliyor…

Siyasi tarih sürekli değişen oryantal hareketlerle doludur, bazen o kadar hızlı değişim olur ki insanların …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir