•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Sivil toplum

Hükümet; Topluma hükmeden teşkilat

Asker toplum; Devletin savunma ve saldırı ihtiyaçlarını karşılamak.

Sivil toplum; Devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız (özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum
Sivil toplumlar halkın bağımsız yönetimleridir, hükümetler sivil toplumları destekler.
EN GÜZEL SİVİL TOPLUM ÖRNEĞİ

Topluluklarda sınıflama örnekleri..

Siyaset topluluğu
İnanç topluluğu
Bilim topluluğu
Kültür topluluğu
Sağlık topluluğu
Yardım topluluğu
Hareket topluluğu
.
İnanç topluluğu;
Herhangi bir inancın maddi kazanç olmaksızın topluluk çalışmaları

Bilim topluluğu;
bilim çalışmalarının maddi kazanç olmaksızın topluluk çalışmaları

Kültür topluluğu;
kültür toplumunun maddi kazanç olmaksızın topluluk çalışmaları

Yardım topluluğu;
maddi kazanç olmaksızın topluluklara maddi destek çalışmaları yapan örgütlenme

Sağlık topluluğu;
insan sağlığı çalışmalarının maddi kazanç olmaksızın topluluk çalışmaları

Hareket topluluğu;
Herhangi bir hareket(bedensel hareket) maddi kazanç olmaksızın topluluk çalışmaları
.

Sivil toplumlar iki çeşittir
– Devlet dahilindeki yönetim kontrollu sivil toplumlar
Devletin halkının ihtiyaç ve istekleri doğrultusundadır

– Uluslararası sivil toplumlar
Bu toplumlar devletin dışındaki yönetim kontrollu kuruluşlardır, iki önemli çalışma yaparlar…
Uluslararsı insan ihtiyaçlarını desteklerler..
Diğer devletlerin istek ve ihtiyaclarını destekler..

Uluslararsı insan ihtiyaçları
Bütün insanların ortak ihtiyaçlarıdır..bazen ihtiyaç oluşturucular bu çalışmaları kendi hakimiyetlerini yaymak için kullanırlar

Diğer devletlerin istek ve ihtiyaclarını destekler..
Bu ihtiyaçlar komşular arası ilişkilede etkindir..
.

Uluslararsı sivil toplum kuruluşları devletlerin en çok dikkat etmesi gereken toplumsal kurumlardır, bu kurumlar devletlerin diğer devletler tarfından sivil toplumlarca yaptırım uygulamalarında kullanılır..

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın …

Toplumları bilge yapan felsefe; “Açık kaynak” veya “Özgür çalışmalar”.

Yapımcılar tarafından anlaşılır ve yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani kullanılabilir hâlde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir