•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

İNSAN-HUMAN

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın diğer ilişkileri ile doğru orantılıdır. Yapıdaki ihtiyaçlar sosyal ve anatomik düzene uyumsuz hareket ediyor ise yapıda bozukluk oluşmuş demektir. Gerek anatomik yapıda gerekse sosyal yapıda (İntegral) bütünleşik denklem olmalıdır, bütünleşik denklemler bozulduğunda (Diferansiyel) toplam terazi- yük paylaşımı kusuru yapının hareketini olumsuz olarak etkiler, yapı zarar …

Yazının tamamı;

Toplumlarda “Bilgi Medeniyeti ve Biyat Medeniyeti” kültürleri.

Tanrı yarattığı kullarına doğruyu seçebilecek beyin yapısı ile donatmıştır…. Dünyadaki tekel sisteminin uygulanmadığı, ya da uygulanmaması gereken 1. madde bilgidir…. atalarımız “ilim Çin’de de olsa gidin alın” demiştir… . İnsanların toplu yönetimlerini sağlamak için iki yol vardır; 1. Bilge olmayan toplumların lider kulluğu olan Biyat Medeniyeti; “Toplum yöneticisinin bilge olması ile toplumun geleceğini tayin eden kültürler”dir, bu kültürler büyük ve …

Yazının tamamı;

İNSAN YAŞAMINDA ZAMANLAR; yaşam şartları ve ırka bağlı insan ömrü…

. Doğum öncesi – Gebelik öncesi + –Erkek –  ATA – Ettirgen sürekliliği hali O –Kadın – İşleyici sahiplenen – varlık koruma alanı  yumurtlama tekrarlı 28 günlük yaşam hali . + O   Birlikte tek vücut olma, yeni bir insanın hayat başlangıcı + Erkek- ATA -Ettirgen sürekliliği hayat taşıyıcı >————————-iki cinsin bileşimi  ile erkek bedeninden anne bedeninde geçiş ile yeni hayatın …

Yazının tamamı;

Sivil toplum

Hükümet; Topluma hükmeden teşkilat Asker toplum; Devletin savunma ve saldırı ihtiyaçlarını karşılamak. Sivil toplum; Devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız (özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum Sivil toplumlar halkın bağımsız yönetimleridir, hükümetler sivil toplumları destekler. Topluluklarda sınıflama örnekleri.. Siyaset topluluğu İnanç topluluğu Bilim topluluğu Kültür topluluğu Sağlık topluluğu Yardım topluluğu Hareket topluluğu . İnanç topluluğu; …

Yazının tamamı;

Kendine muhalefet siyasi tarih…..insan sağlığını ciddi etkiliyor…

Siyasi tarih sürekli değişen oryantal hareketlerle doludur, bazen o kadar hızlı değişim olur ki insanların zihinsel denklem kurulması zorlanır… Ülkeler ilişkileri sürekli test ve uygulama hareketleridir…dünya siyaseti birbirine bağlı özel alan etkisidir, ülkelerin hareket hamleleri bağlı olduğu ülkelerin hareketlerini oluşturur. Seçilmiş veya diktatörlük ile yönetime gelen iktidarlar bir plan hareketi oluştururlar, oluşan bu planın dünya güçleri arasında denklemini bulması bazen …

Yazının tamamı;

Bilgeliğin ilk kuralı “tabiat”, son kuralı “felsefe”dir..

Bilgeler toplum tarafından siyasetçi gibi görülmemelidir Medyatik – Siyasetçi olmak bilgelere zarar veren bir durumdur, bilge olmak için rahat bir ortamda bilgi toplama imkanları olmalıdır, bilgi alma alanlarında engelsiz çalışmalıdır, Bilgeye ilgi siyasi yönde olmamalıdır, bilgisi yönünde olmalıdır. Hiçbir bilgeden her bilgi hakkında mutlak bilgelik beklenmemelidir Sınırsız bilgi hiçbir bilgide olmaz Bilginin sıfatının – anatomik yapısının bilgelik ile ilgisi olmaz, …

Yazının tamamı;

Üç çeşit yıkım olur insanoğlu için

. “Bedensel yıkım”..insanın yaratılmış bedeni-anatomi ömrünün doğal yıkımıdır İlahi yaşam süreci doğası gereği beşeri hareketlerini yaşayıp bedeni hareketlerini sonlandırması ve toprağa bedenini terk etmesi en doğal sonlanmadır.. ARZU EDİLEN İDEAL YAŞAM SÜRECİ “Bu süreçte coğrafya ve kültür seviyesi önemli oluşturucudur”.   “Zihinsel yıkım”..insanın beyninde bütünlüğün kaybolmasıdır. Oluşturduğu hayatı kaotik bir yaşam sürecine girerek beşeri denklemini bozarak toplumsal yönetimden ayrılması ve …

Yazının tamamı;

İnsanın yaratılış ve yaşamında anne

Tarihsel bilgiler birçok toplumların kadınları kutsal yaratıcı olarak tanımladığı bilinmektedir… Babaları kutsal yönetici kabul eden ve anneleri kutsal yönetici kabul eden toplumlar vardır.. Türkler baba ve anneyi eşit kabul eden sosyal kültür toplumudur. Annenin insan yaşamındaki varlık yapısı; – Bir zerreden karnında insan varlığını(bedenini-anatomisini) oluşturan-var eden anne… – Dünyaya gelen insanın annesinin bedenine(memesine) bağlı yaşamın zorunlu süreci, – Anne ve …

Yazının tamamı;

Bulutların dili; Kış ve Uyanış

. Kütüklerde içe dönük yaşamlar; –   Koza –   İnsan kafası –   Ceviz . Yıllık tekrar töngüsünde kasım-kasılma dönemine giren mevsim, kar yağarak çiçeklerin açmasını oluşturur…. Kar ne kadar çok yağar ise ve ne kadar uzun süre etki oluşturur ise kar-kazanç o kadar çok olacak demektir, kışın çok karlı geçtiği yıllarda bahar gelişi çok çiçekli olur,,, çünkü çok …

Yazının tamamı;

Ailesini kabullenmeyen insanlar

. İnsan sosyal yaşamının en önemli sorunu cenerasyonların aile bağıdır.. Gerek cins gerek felsefi özellikler insanların kişisel hayat haritasını oluşturur. Aile topluluğunda, eğer bir birey farklı yaşam oertamında bulunur ise ve bulunduğu ortamı ailesinden çok farklı görüyor tercihide ailesini terk etmek olarak uyguluyor ise toplumsal yıkım olabilir.. Çok hızlı değişen çağ yada,ya da çok farklı sosyal yaşamların olduğu bir ortamda …

Yazının tamamı;

Uyku – Beyin ve uyanma torku

. – Uyuma-uyku hali-donma-uyuma torku; Canlı varlıklardaki uyku hali bitkilerde mevsimsel uyuma ve tohum uykusu olarak gerçekleşirken, hayvanlarda çok farklı şekillerde görülmektedir, hayvanların da bitkiler gibi anatomik uyku döngüleri olmasına rağmen  insanlarda uykuya etki eden faktörlerde mevcuttur.. Beyin, ölüm hali olmadığı halde nasıl oluyor da, geçici ve kısmi bir çalışmaya geçiyor..uyku zamanında, beyin dinleniyor mu,  uyku zamanında beyin uyuyor mu. …

Yazının tamamı;

Atıklar = göstergeler

. İhtiyaç duyulduğunda sahiplenilen ve ihtiyaç giderildiğinde terk edilen varlıklar. Canlılar var oldukça atıkları da muhakkak olacak ve bu atıklar o canlının sahip olduklarının göstergesi olarak yansıyacaktır. Eko sistemde atıklar hayat hareketidir, canlıların attıkları diğer canlıların yaşamını sürmesini sağlar. Atıklar değişimdir Atıklar yaşamın izleridir Atıklar göstergedir Atıklar değerlerin değeridir Atıklar sistemlerin göstergesidir Doğanın atıkları hareketlerin göstergesidir: – jeolojik hareketlerin lav …

Yazının tamamı;

Yaşlılıkta gittikçe artan yakın görme kusuru nedir, bir algılayıcı olarak nasıl fayda sağlar.

. . Göz bir algılayıcı olarak  nasıl fayda sağlar. Doğadaki varlıkları görebilme: – yatay görme-alan-odak sınırı – dikey dörme-frekans sınırı – aydınlık görme sınırı – karanlık görme sınırı – renk görme frekansları ve sınırı Renkli gözler; Renkli gözler güneş ışıklarından çok etkilenen özelliğe sahiptir. Renk filitreleri; – Isı-termal filitreler – Kızıl filitreler – Mor filitreler “Yaşlılıkta gittikçe artan yakın görme …

Yazının tamamı;

“Çocuğunuz okumayı sevmiyor”mu !!!…çocuğunuz ağzı açık uyuyorsa, çok önemli hastalığı var; burun tıkanıklığı… .

. . SES OLUŞTURMA: İnsanların anatomisi ses oluşturmaya müsait bir yapıdadır. İnsanlar iki çeşit ses çıkarmaktadır( sesli harfler-sessiz harfler) – Sesli harfler; küçük dilin titreşimini ağızda sıklon oluşturarak sesin frekans ve harmonisini yönetmek Ağzımızı kapıyarak sadece küçük dilimizden sesler çıkarabiliriz, böyle bir durumda sesler burnumuzdan çıkar. – Sessiz harfler; büyük dilin ağızdaki boşlukta şeklillenmesi ve dudakların kullanılması ile oluşturulur Ciğerlerimizden …

Yazının tamamı;

İnsanlık tarihinde Canlıcılık-Animizm ve “İnsana tapan insanlar”.

. . İnsanlık tarihi hayvanların güçlü yaradılış özelliklerini tamga olarak kullanmış ve hayvanların özel güçlerini bir mantık tamgası olarak kabul etmiştir, oluşturulan bu tamgalar zaman içersinde yazı harfleri olarak kullanılmıştır. . Bazı hayvanları kendilerine evcilleştirerek onları kendilerine tutsak-köle etmiş ve onları üreterek birlikte yaşamlarının bir parçası haline getirmiştir, bu haraket tarımsal kültürü oluşturmuştur. . Fakat bazı kültürler, bazı hayvanları çok …

Yazının tamamı;

Dünyanın bilinmeyen döngüsü-Yaşamın değişken sıfır noktası…

Dünyanın bilinmyen döngüsü-“yaşamın değişken sıfır noktası” ve… Nuh tufanı… . . Deniz seviyesi dünyanın yaşam simetrisidir…sıfır noktası olarak tanımlanmıştır.. Deniz seviyesinini belirli yürsekliğine erişildiğinde ağaç yetişmez.. Denizin belirli bir derinliğinden sonrada denizdeki canlıların yaşaması durur . 10-15 bin yılları arasında tahmin edilen bir döngü vardır Dünyada günlük, aylık, yıllık döngülerin dışında üçüncü ve bilinmiyen bir döngüdür… Bu döngü dünyadaki deniz …

Yazının tamamı;

Canlılarda kütük….

. Buradaki resimde kütüğün mantığı, bağları ve hareketini görmekteyiz. Kütük bir vektörün merkezidir. Us-su iletişim yolları-hatları ile bağları oluşur. Us-su hareket-oluşum havsaları vardır. . Kütük-Log; Özel Bilgi-Mantık Deposu; Aslında bir kimliktir, tanım bilgisidir. . . Bir kütüklü canlılar; Bitkiler Bitkiler kütüklerini toprağın alt seviyesinde tutarlar, toprağa kök vererek bağlanır ve topraktan beslenirler, toprak üstüne dal oluştururlar ve dallara yaprakları  bağlarlar, …

Yazının tamamı;

Cenerasyonlar ve İnsanların (CANLILARIN) Ömürlük Periyotları

Ömür tekrarı-  İnsan Anatomisi Periyotları Yeni bir doğum-hayat (Cenerasyon Periyodu) . 0-…1 yaş doğum- (TÜRKÇEDE: oğul-okul-OK UL; ulu gidiş-O KUL; yaratanın varlığı) . 1-…4 yaşbebek tümüyle anneye bağlı . 4-…7 yaş çocuk yarı bağımlı tamamlanmamış insan . 7-9……18 delikanlı-deli ken bluğa erme-üreme özelliği ve bir insanın tamamlanması evli . Yeni bir doğum-hayat (cenereasyon periyodu) . 9-…18 genç-çocuk sahibi-baba-ana . 11-…30 …

Yazının tamamı;

İNSANLARIN ANATOMİK (YARATILIŞ) AYLIK PERİYODU-TEKRARI

İNSANLARIN ANOTMİK AYLIK PERİYODU-TEKRARI BİLİMSEL VERİLERİ . AY BİLİMLERİ . ANTİK TARİHTEN BU YANA İNSANLAR YAŞAMLARINDAKİ PERİYODİK (TEKRAR EDEN) YAŞAM HARAKETLERİ İL İLGİLENMİŞLERDİR, BU İLGİ VE ÇALIŞMALAR TAKCİMLERDEDE İLİŞKİLENDİRİLMİŞTİR VE BİR ÇOK AYLIK TAKVİMLERİN GÜNLERİNİ 28 GÜN OLARAK ALMIŞLARDIR, HALEN DÜNYADA KULLANILAN TAKVİMİN ARALIK AYI 28 DİR . Adet Kanamasının Ay İle İlgisi Var mı? Kadınların bir kısmı adet kanamasını …

Yazının tamamı;

İNSANLARIN YILLIK YAŞAM PERİYODU – DÜNYANIN YILLIK DÖNGÜSÜ,canlıların yıllık yaşam periyodu (tekrarı)

DÜNYA 23.5 DERECE EĞİK OLARAK KENDİ ETRAFINDA DÖNER VE BU DÖNÜŞÜ GÜNEŞİN ETRAFINDA BİR YILDA TEKRARLAYARAK SÜRDÜRÜR; BUNDAN DOLAYIDIR’Kİ DÜNYA’DA MEVSİMLER OLUR VE HAYAT DEVAM EDER, mevsimler olmasaydı Dünyada hayat olmazdı, “Dünyadaki hayatın varlığı bu döngüsel sistemden dolayıdır”. Bu döngüsel haraketin yıllık periyodu yani tekrarı dört mevsimi oluşturur. İNSANLARIN ANATOMİK ÖZELLİĞİNE GÖRE COĞRAFYA VE MEVSİMLER ÖNEMLİDİR İNSANLARDA HER CANLI GİBİ …

Yazının tamamı;

İNSANLARIN ANATOMİK GÜNCESİ-HUMAN CİRCADİAN

CANLILARIN GÜNLÜK YAŞAMI Canlıların hayatında yıllık mevsimlerin olduğu gibi  bir gün içersinde de yıllık mevsimlere benzer yaşam zinciri vardır. Canlılar bu zincire göre anatomik olarak yaratılmıştır, Eğer canlılar bu yaşam zincirinden farklı bir yaşam izlemek isteseler bu hal onların yaşamlarını olumsuz etkiler. Bazı canlılar gece bazı canlılar ise gündüz yaşamlarında dinlenirler. Bazı hayvanlar sıcak kanlı bazıları ise soğuk kanlı olduklarından …

Yazının tamamı;

İnsan Gücü-Manpower

Güç senkronizasyonu – bileşenleri . -Şahit olma özel gücü (hiçbir zaman bilinemez) -Bilgi gücü (gösterge kontrolu kişiye aittir) -Fiziksel gücü (beyin gücüyle değişkendir) -Sanatsal gücü (kişiye özel karakter oluşumu) -İşlemsel gücü (program başarısı) -Hafıza gücü (kişiye göre genetik ve gelişimle ilgili) -Miras gücü (ailesinin hediyesi) -Kültür gücü (toplumunun mirası) -Tarih gücü (atasının hediyesi) -Medeniyet gücü (senkronize zaman katkısı) -Bilim gücü …

Yazının tamamı;

İnsanların koruma ve korunma sistemi akıldır-Protection and prevention system, the mind of people

Yaratan canlı varlıklarına çeşitli özellikler vermiştir -Zehir üretenler -Koku üretenler -Hızlı koşanlar -Güçlü olanlar -Uçabilenler -Sıçrayabilenler İnsanların ise koruma ve korunma sistemi akıldır -Aklın bilgiye ihtiyacı vardır –Doğru bilgi kazanç sağlar –Yanlış bilgi zarar verir Bilgi almak iletişim araçları ile olur -Duyumlar yetersiz bilgilerdir sadece uyarı yapabilirler -Zamanın iletişim arçları bilgi almak için en doğrü yoldur –Bu günün en gelişmiş …

Yazının tamamı;

YÖNETİM-MANAGEMENT

YÖNETİM POLİTİKASI HEDEF PLAN VE ETKİ FAKTÖRLERİ -Tarihsel gelişim -Dünya senkronizasyonu -Eldeki güç –Milli banka reservi –Askeri güç —İnsanların bilimsel güçleri —İnsanların toplumsal güçleri -Planlama çizgisi ve hedefi –Sosyal yönetenler —Kültür —İnançlar –Devlet yöneticileri . . . GÜÇ KONTROLU . -Siyasi temsil gücü –Dış kontrollar –İç kontrollar . -Halk bilinci . -Birikim gücü –Tarihsel yönetim –Ekonomik . . . GÖSTERGELER …

Yazının tamamı;

TÜRKİYE’DE yönetim felsefesi aksaklığı ve ERGONOMİ ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE YÖNETİM FELSEFESİNİN AKSAKLIĞI GİDERİLEMEMİŞTİR 1993 YILINDAKİ YAYINLANAN BU MAKALE  “DÜNYA ÜLKELERİ İŞ FELSEFESİNİN 6 YILLIK ARAŞTIRMALARI”  sonucu yazımış ciddi bir belgedir. TÜRKİYEDEKİ YÖNETİM UYGULAMALARI KATILIMCI DEĞİLDİR, FERDİ YETKİ YÖNETİMİDİR. BU ULUSAL BİR SORUNDUR, YETKİ SAHİBİ OLAN KİŞİLER YÖNETTİKLERİ İNSANLARIN FİKİRLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE ALMAMAKTADIRLAR. 1993 yılında yayınlanan makale ALTTAKİ YAZILARI ÜZERLERİNE TIKLIYARAK TAM SAYFA BÜYÜTÜP OKUYABİLİRSİNİZ

Yazının tamamı;

Hiyerarşi ve sınıflandırma-Hierarchy and classification

Toplumda hiyerarşi ve sınıflandırma. İnsanlar iki yönden sınıflandırma oluşturur. .Felsefi ortaklık; Bu en doğal ayırımdır, çünkü fikirleri uymayan İnsanların bir arada olmaları zordur. .Zorunlu sınıflandırma; Toplumun genelinde bu hiyerarşi sistemi bazen bir kanun gibi , bazende kanun olarak yönetimlere tesir eder. Medeni toplumlar dahi İnsanlar kendi aralarında bir hiyerarşi sistemi oluşturmaktadır. Rütbe hiyerarşisi; Bu hiyeraşi sınıfları yönetim yetkilerini oluşturur .Askeri …

Yazının tamamı;

Zafiyet mantığı ve yorulma bilimi-The logic of science of weakness and fatigue

 -Bir sistem en güçlü bölgesi kadar güçlü değildir, en zayıf noktası kadar güçlüdür; çünkü o noktanın gücü kadar dayanma gücü vardır. -Toplumda bu teoriye göre kontrol edilir; en zayıf noktalarını korumak zorundadır, güçlendirmek zorundadır. aksi halde yenilir. -Her güç yorulur, dayanma gücü sınırlıdır, özellikle bir bölgeye uygulanan kuvvet o bölgeyi zaman içinde yenecektir. -Bütün yapısı eşit güce sahip hiçbir sistem …

Yazının tamamı;

COĞRAFYA VE İKLİMİN İNSAN YAŞAMINDAKİ ROLÜ-LIFE IN THE ROLE OF HUMAN GEOGRAPHY AND CLIMATE

  Ekvator kuşağındaki sıcaklık ve güneş etkisi Kutuplarda soğuk ve karanlık etkisi . . .COĞRAFYA İNSANIN İHTİYAÇLARINI BELİRLER . . -KÜLTÜRÜNÜ ETKİLER İnsanların birbirlerine destek ihtiyacına göre tolulukları oluşturur . . -SAĞLIĞINI ETKİLER Sıcak etkileri -Sıcak iklim insanların daha çabuk bluğ çağına ermesini sağlar, ve daha kısa bir ömür oluşturur Soğuk etkileri -Soğuk iklim insanların gelişimini yavaşlatır Nem etkisi -Nemin …

Yazının tamamı;

DİN’LERİN (Dinadamları’nın) TARİHTEKİ ROLÜ

DİNLER İNSAN HAYATININ  ÖNEMLİ BİR  KONUSUDUR, HER İNSAN BİR ŞEKİLDE İNANCA BAĞLIDIR. İnsan sağlığı rolü .Dinadamları insanın ruhsal sağlıklarını kazanmalarını sağlamışlardır, “insanların çıkış yolu bulamadıkları hallerde” onları ruhen rahatlatmışlardır. . . . Yönetim rolü .Yönetim rolü çok yüksektir, “halka direk olarak yön verme güçleri vardır”, ve Tarih içersinde sürekli olarak bu rolü yerine getirmişlerdir. . . . Kültür rolü Kültürleri …

Yazının tamamı;

Eğitim, Öğrenim-Education, Training

Eğitim Öğrenim ……………………. . . .Anatomik ihtiyaçlar ———————————– -ANLIK , SÜREKLİ Ergonomi Duyular .  -GÜNLÜK  TEKRAR Kalkma zamanı Günortası Gün baskısı bitimi Akşam zamanı Yatma zamanı . -YILLIK TEKRAR Mevsimsel  döngü –İlkbahar –Yaz –Sonbahar –Kış -ÖMÜRLÜK ,YAŞA BAĞLI Gelişim ihtiyaçları Süreklilik ihtiyaçları Yorgunluk ihtiyaçlar . . . .Yaş ihtiyaçları —————————————- 1.Dönem: Bu dönemde insanlar sürekli bilgi alırlar. Hafızaları hem boş …

Yazının tamamı;

İnsanda duyular-Humans sensors

İnsanın duyuları bir bitkinin toprak üstündeki organları gibidir.. Dallar, nasıl’ki güneşe doğru yönelirlerse insanlarda ışığı, yada diğer duyu algılarını değerlendirerek kendilerini yönetirler. Bütün algılayıcılar beyin-kütüğünde toplanırlar ve beyin kütüğü gerekli yönetimi yapar… BEYİN KÜTÜĞÜ… BEYİN SİNİR; VÜCUT KONTROL SİSTEMİ VÜCUT SİNİR SİSTEMİ; KAS DONANIMI VÜCUT SİNİR SİSTEMİ;  İSTEM DIŞI OTOMATİK YÖNETİM İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

Yazının tamamı;

İnsanda duyular-Humans sensors, İnsanda dokunma duyusu (Ten- Deri) -The Human sense of touch

Deri veya cilt, insanların vücutlarını kaplayan en üst katman olup, altında barındırdığı kas ve organları koruyan ve doku tabakalarından oluşan bir örtü sistemi organıdır . Bu tabakanın altında yağ tabakası vardır. Yağ tabakası vücudumuzu sıcak tutar ve darbelere karşı korur. Burada bulunan ter bezleri boşaltıma yardımcı olur.   Cilt bizi dışarıya karşı koruyan bir bariyerdir. Aynı zamanda vücut ısısını ve …

Yazının tamamı;

İnsanda duyular-Humans sensors, Burun-Nose

VÜCUTTAKİ BİRÇOK ZARARLI OLUŞUMLAR YÜKLEME HALİNDE OLUŞURLAR BUDA ZAMANLA ZARARI OLUŞACAK BİR SONUÇ OLDUĞU İÇİN ANLAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR  VE TEDBİRİ MÜMKÜN DEĞİLDİR ÇÜNKÜ İNSAN YAPISI BİRÇOK ZARARLI OLUŞUMU ÖNLEYEBİLECEK YAPIYA SAHİPTİR . Burun çok işlevli bir uzuv dur. 1- Nefes alma. YOLU 2.Koku alma(özellikle nemli havalarda daha güçlü). -Vücudun hava yoluyla giren maddelerini tespit eder ve insanların bilmesini sağlar VÜCUDA …

Yazının tamamı;

İnsanda duyular-Humans sensors, Kulak-Ear

KULAK BİLİNEN, YANİ ALGILANAN SESLERİN DIŞINDA’DA SESLERİ BEYNE İLETİR FAKAT BUNLAR BEYİN TARAFINDAN BİLGİ OLARAK GÖNDERİLMEZ İSE’DE BEYİN BUNLARI DEĞERLENDİRİR VÜCUTTAKİ BİRÇOK ZARARLI OLUŞUMLAR YÜKLEME HALİNDE OLUŞURLAR BUDA ZAMANLA ZARARI OLUŞACAK BİR SONUÇ OLDUĞU İÇİN ANLAŞILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR  VE TEDBİRİ MÜMKÜN DEĞİLDİR ÇÜNKÜ İNSAN YAPISI BİRÇOK ZARARLI OLUŞUMU ÖNLEYEBİLECEK YAPIYA SAHİPTİR Kulak işitme ve denge organıdır. Başlıca hastalıkları …………………………. .Kulak …

Yazının tamamı;

İnsanda duyular-Humans sensors, GÖZ-EYE

GÖZ BÜTÜN IŞIKLARI ALIR VE BEYNE GÖNDERİR, BİZİM ALGILADIĞIMIZ GÖRÜNTÜLERİN DIŞINDAKİ IŞIKLAR BEYİNDE YÖNETİCİ OLURLAR BİZ BUNLARI FARK EDEMEYİZ, BU IŞIKLARDAN KORUNMAK İÇİN BİRÇOK  KORUMA GÖZLÜĞÜ YAPILMIŞTIR FAKAT GÖZ RENGİ EN BÜYÜK KORUYUCUDUR, ASLINDA BEYNİ YÖNETEN IŞIKLAR HAKKINDA YETERLİ BİLGİ YOKTUR BU YÜZDEN ZARARLARI VE YÖNETİMLERİ YETERİNCE BİLİNMEMEKTE VEDE ALINAN TEDBİR YETERSİZDİR VÜCUTTAKİ BİRÇOK ZARARLI OLUŞUMLAR YÜKLEME HALİNDE OLUŞURLAR BUDA …

Yazının tamamı;

Edebiyat

.Bilim; bilmektir. .İlim; almaktır. .Alim ;bilgi alan ve verendir. .Tam ifade. .Yarım ifade-mecaz. .Öz konuşma – az konuşma. .Açıklamalı anlatım. .Birşey anlatmak istiyorsan ; anlatmak istediğinin anlıyabileceği gibi anlatmalısın. .Anlamaya hazır olmayan dinlemeyede hazır değildir. .Ön bilgi sahibi olmayan, anlamaya hazır değildir. .Hadden aşırı şiddet gayesindeki hikmeti kaybettirir .HERKEZ BİLET ALIRKEN EŞİT , PİYANGO ÇEKİLİNCE FARKLI. .Yapan kendine yapar(biri yapmış …

Yazının tamamı;

İnsan Fizyolojisi-Human Physiology

 İnsan bedenini inceleme imkanı sunan  java sayfası. Eğer bilgisayarınızda java kurulu ise  izlemek için alttaki adresi tıklayınız. Bilgisayarınızda java kurulu değilse ücretsiz kurabilirsiniz. http://visiblehuman.epfl.ch/intapplet.php?PHPSESSID=0eed456a25fc5fb46b5f208e118927b3

Yazının tamamı;

İnsan-Human

İnsanları sevgi besler, stress kemirir. . HAYAT ANATOMİSİ “UZUN ÖMÜR” ve “SAĞLIKLI YAŞAM”ın sebepleri . -FİZİK OLARAK İNSAN (tamamiyle algılanabilen HARAKET,HAYATIN TA KENDİSİ=HAYAT FİZİKTİR çoğunlukla algılayıcıları keşfedilmiş) . -KİMYA OLARAK İNSAN( bir kısmı algılanabilen)MADDE HALİ-YAPISI(BİR KISIMININ ALGILAYICILARI KEŞFEDİLMİŞ) . -RUH OLARAK İNSAN(algılanamıyan)MANYETİK HAL(SENSÖRLERİ-ALGILAYICILARI KEŞFEDİLMENİŞ) . “Günlük” VAKİT SENKRONİZASYONU (GÜNLÜK YAŞAM PERİYODU)nun İNSAN SAĞLIĞIna FAYDAları . -SABAH KALKMA ZAMANInın beyine etkileri …

Yazının tamamı;

Bilgilendirici-Tutorial

.Yeni bir nesne ile karşılaştığımızda bilgiye ihtiyaç duyulur. .Eğer onu anlayabileceğiniz bilgileriniz yetersiz ise , bilgilendiricilerinden yararlanılır. .Yeni bir nesne yeni bilgilerle donatılmalıdır. .Bilgilendiriciler insanlara her zaman fikir sahibi olmada yardımcıdır.

Yazının tamamı;

Anlayabilmek-Understand

.Bir şeyi anlayabilmek elde edilen verilerle orantılıdır.Ne kadar çok veri o kadar çok doğru. .İnsandaki veri toplayıcılar bilgilerini depolar ve karşılaştıkları hal ile mukayese ederek karar alır. .Anlayabilmenin en önemli etkeni bakış açısı ve taraflı incelemedir. .Ön bilgiler olmadan elde edilen yeni bilgiler yeterince anlaşılamaz. .Bilgi almanın en önemli  yardımcısı mukayesedir.

Yazının tamamı;

Bilim bilmek-Scientists know

.İnsan doğumundan ölümüne kadar bilmek ihtiyacı duyar. .Bilmek insanı geliştiren bir eylemdir. .İnsan beyni bilgileri alır depolar ve kullanır. .Bilgi yetersizliği karar vermede zorluk oluşturur.

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir