•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Zafiyet mantığı ve yorulma bilimi-The logic of science of weakness and fatigue

 -Bir sistem en güçlü bölgesi kadar güçlü değildir, en zayıf noktası kadar güçlüdür; çünkü o noktanın gücü kadar dayanma gücü vardır.
-Toplumda bu teoriye göre kontrol edilir; en zayıf noktalarını korumak zorundadır, güçlendirmek zorundadır. aksi halde yenilir.
-Her güç yorulur, dayanma gücü sınırlıdır, özellikle bir bölgeye uygulanan kuvvet o bölgeyi zaman içinde yenecektir.
-Bütün yapısı eşit güce sahip hiçbir sistem yoktur.

Sistemleri korumanın iki şekli vardır
-Birincisi bir zayıf nokta oluşturmak ve korumayı bu noktada kesmektir(sigorta mantığı)
-İkincisi gücü yenecek güç için güçlü koruma sistemi oluşturmaktır; bunuda iki mantıkla uygulamak mümkündür
–1.Bütün gücü dış yüzeyde tutmak; bu mantık (statik) karşı koyma mantığıdır
–2.Sistemin birbiriyle bağlarını güçlendirmek; bu mantık (dinamik) haraket mantığıdır

 İnsanda yük arttırmak; güçlendirmek
-Yük arttırımı miktarı
-Yük arttırımı zamanı
–İnsanın gelişimi dönemi
–İnsanın gelişmiş hali
–İnsanın çöküş dönemi

beden yorgunluğu

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Para’nın DNA testi

. Para nedir !!…? Para değişim değeridir.. İlkel, doğrudan alışveriş “takas-değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan …

Teğet etki

Bir hareket bir alana uğrayarak yoluna devam ediyor ise o alan ile ilişkiler halindedir. Alan …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir