•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Dünyanın bilinmeyen döngüsü-Yaşamın değişken sıfır noktası…

Dünyanın bilinmyen döngüsü-“yaşamın değişken sıfır noktası” ve… Nuh tufanı…

.
.
Deniz seviyesi dünyanın yaşam simetrisidir…sıfır noktası olarak tanımlanmıştır..
Deniz seviyesinini belirli yürsekliğine erişildiğinde ağaç yetişmez..
Denizin belirli bir derinliğinden sonrada denizdeki canlıların yaşaması durur
.
10-15 bin yılları arasında tahmin edilen bir döngü vardır
Dünyada günlük, aylık, yıllık döngülerin dışında üçüncü ve bilinmiyen bir döngüdür…
Bu döngü dünyadaki deniz seviyesini değiştiren bir döngüdür…DENİZ SEVİYESİNİN DEĞİŞMESİ HAYATIN SIFIR NOKTASININ DEĞİŞMESİDİR…

Bu döngü dünyadaki karaları ve denizlerin azlıp çoğalmasıdır ve oransallıklarının değişmesidir.

Bu döngü tatlı suların azalıp çoğalmasıdır, tatlı sular karadaki yaşamın hayat kaynağıdır..

Bu döngü karaların artması ve eksilmesidir, karalar sadece karada yaşıyan canlıların hayat kaynağı değildir…”denizlerdeki canlılar”da karadan beslenir, karalardan akan nehirler deniz canlılarının besinlerini taşır…
.
Bu döngü antik kayıtlarda büyük tufan olarak bildirilmiştir…
.
KAZIM MİRŞAN TEORİSİ
Kazım Mirşan kaya yazıtları araştırmalarında çeşitli dağ eteklerinde bulduğu eşit kültürlerin ayni yüksekliklerde olduğunu keşfetmiştir. Bu önemli buluş, dünyanın su seviyesinin kültür ve yaşamı oluşturduğunu göstermektedir..

Tarih araştırmalarında KAZIM MİRŞAN TEORİSİ

Bu teori tarihin yaşam döngülerini-devirlerini göstermek için önemli bir göstergedir.

.
DEĞİŞEN DENİZ SEVİYESİ-SIFIR SEVİYESİ
Dünyadaki deniz seviyelerindeki değişiklikler kıyı şekillerinide yeniden oluşturmaktadır..ve karaların yüzölçümlerinide değiştirmektedir..
Deniz seviyesi sıfır seviyesidir, bütün yüksekliler bu seviyeden başlar, bu seviyenin değişmesi dünyanın bütün alanlarının ayni anda değişmesi demektir..

Heraklia antik şehrinin anik haritası ve bu günkü haritası..

.
.
KARADENİZ JEOLOJİSİ VE DENİZLERİN DERİNLİK YAŞAMI
Karadenizin deniz canlıları yaşam seviyesi denizin sıfır seviyesinden başlıyan ve belirli derinlikte sonlanır..daha derinlere inildiğinde yaşam yoktur..

Denizlerin derinlikleri çok az deniz canlılarının yaşıyabildiği özel habitat-yaşam alanlarıdır…denizlerin canlı barındıran yerleri kıyı bölgeleridir…
.
.
AĞAÇ YETİŞMİYEN YÜKSEK DAĞLAR
Deniz seviyesinde her türlü ağaç yetişirken yükseklere doğru çıkıldıkça çeşitleri azalır ve bir yükseklikten sonra hiçbir ağaç yetişmez.

.

Bu verimsiz ve kel tepelerin yaşam-eko sisteminde çok önemli görevleri vardır…buraları insanların yaşamların için elverişli değildir, bu yüzden insanlar kel tepeleri yaşam alanı olarak seçmezler….fakat bu kel tepeler insanların kirletmediği temiz-tatlı suyun kaynağıdır..
.

Bu gün dünyada gittikçe azalan tatlı su sorunu vardır…gelecek yıllarda insanlığın temel yaşam ihtiyacı artan nüfusa su ihtiyacı temini için yüksek dağların yamaçları yine insanlar için en kıymetli yerler olacaktır…

Dağların Türk tarindeki önemi..ve önemli belgeleri..

Dağ keçisi ve Türklerin “Dağ keçisi bağları” ve tamgası…

kltgn-dağ keçisi

Orhun yazıtlarındaki çok çok önemli yazı belgeler..
“TÜRK KAĞANI ÖTÜKEN ORMANINDA OTURSA” İLDE SIKINTI YOKTUR……; Kul Tigin Abidesi, güney yüzü satır 3-Muharrem Ergin, Orhun abideleri, sayfa 3
“ÖTÜKEN ORMANINDA OTURURSAN” EBEDİYEN İL TUTARAK OTURACAKSUN…; Kul Tigin Abidesi, güney yüzü satır 8-Muharrem Ergin, Orhun abideleri, sayfa 5.

.

.

devam edecek…

.

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın …

Toplumları bilge yapan felsefe; “Açık kaynak” veya “Özgür çalışmalar”.

Yapımcılar tarafından anlaşılır ve yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani kullanılabilir hâlde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir