•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Uyku – Beyin ve uyanma torku

.

– Uyuma-uyku hali-donma-uyuma torku;

 • Canlı varlıklardaki uyku hali bitkilerde mevsimsel uyuma ve tohum uykusu olarak gerçekleşirken, hayvanlarda çok farklı şekillerde görülmektedir, hayvanların da bitkiler gibi anatomik uyku döngüleri olmasına rağmen  insanlarda uykuya etki eden faktörlerde mevcuttur..

Beyin, ölüm hali olmadığı halde nasıl oluyor da, geçici ve kısmi bir çalışmaya geçiyor..uyku zamanında, beyin dinleniyor mu,  uyku zamanında beyin uyuyor mu. Beyin konusunda insanlığın bu güne kadar yapılan çalışmalarda çok az yol alındığı gerçektir..dünyadaki yaratılmış en donanımlı canlı olan insanı yöneten bir organ.. .

– Döngüsel uyku-anatomik uyuma;

 • Hemen bütün hayvanlarda görülebilen uyuma hali, doğal dengedeki döngü hareketi ile uyumlu bir şekilde istirahate çekiliyor. Döngüsel değişim hareketleri bütün canlıların hareketlerini yönetmektedir. Bu hareket canlıların anatomik yaşamıdır. Bitkilerde bu hareket  yapraklarını dökerek yeniden yaprak oluşturması şeklinde görülür..bütün canlılarda görülen yıllık anatomik döngü ve günlük anatomik döngü etkisi vardır. Mevsimsel uyumaya  “kış uykusu”” denmektedir.

İnsanların ve bazı hayvanların aylık anatomik döngüleri de vardır. . – Döngüsel uyku-Koza-kendi iç dünyasını oluşturma-değişim uykusu;

 • Bazı hayvanlar koza uykusunda büyük değişikliğe uğrarlar. Tırtıllar-kelebekler koza oluşturup koza uykusunda krizalit-değişim gösterirler.

.

– Döngüsel uyku-Tohum-en küçük bütün varlık-hayatın sürekliliği;

 • Bitkilerdeki tohum bir uyuma hareketi başlangıcıdır.

.

.

– Derin uyuma-etkisiz kalma;

 • Uyku halinin ilk belirli zamanı derin uyku halidir, derin uyku halinde kolay bir etki ile uyanamazlar.

.

– Kısmi uyuma-etkili uyanıklık;

 • Bu hal çoğu zaman fark edilmez, tam olarak uyumayan beden, normal hareket eder görünse de, başarısız bir uygulama oluşturur.

.

– Anlık uyuma-anlık ilişki kesme;

 • Bu tehlikeli hal, çok uykusuz olma haline oluşan anlık, geçici uyuma halidir.

.

– Uyku borçlanması-uykusuzluk birikimi;

 • Sürekli az uyku uyuyarak geçen uzun bir zaman sonrasında bedensel bir çöküş olur, bunu aşmak için bu uyku sürelerinin bir kısmını fazlaca uyuyarak kazanmak mümkündür.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_deprivation

http://en.wikipedia.org/wiki/Working_memory

.

.

– Uyanma torku-zamanı;

 • Bu çok önemli bir zamandır, anatomik-periyodik bir uyuma zamanından sonra vücudu hemen yüklemeden yavaş yavaş yükleyerek ağır hareketleri uygulamak gerekir, eğer vücut yeterince uyanmadan ağır yüklere maruz kalırsa vücutta hasar oluşur…

.

– Uyanma-Güncel kurulum;

 • İnsanın alışkanlık ettiği uyanma zamanı, en iyi uyanma zamanı gün doğmadan uyanmak ve gün doğuşu ile anatomik kurulmak tır.

.

– Kısmi uyanma;

 • Geç kalkma ve zamansız kalkmalar nedeni ile yeterince uyku düzeni kurulmayan beyindeki,yeterince uyanamama halidir.

.

– Şok;

 • Ani ve sıradışı güçlü bir hareketin bedensel sistemi uyarması dır.

.

– Sihirle uyutma-uyandırma;

 • Bu çok sıradışı, beyni etkileme gücüdür.

.

.

– Yorgunluk-yorulma;

 • Bütün varlıklar için geçerli bir mantıktır, bağların sürekli güç uygulaması ile oluşan çözülme halidir.

.

– Zihinsel töngü-işgal;

 • Sürekli olarak beyni etkileyen ve bir iç hareket işgali oluşturup döngü haline gelen etkidir..

.

– Gürültü;

 • Birden fazla hareketin ayni anda farklı yönlerden etkisi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Noise_health_effects

.

– Uyku apnesi;

 • Önemli bir beyin hastalığıdır, beyin kontrolsüz bir şekilde ani uyku hali oluşturur.

.

– Fazla uyuma-oksijensiz kalma;

 • Fazla uyumak beyine giden oksijende yetersizlik oluşturur..

.

.

– Yaşlara göre uyku;

.

.

– Kışın uykuya yatan hayvanlar . .

.

.

devam edecek

.

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın …

Toplumları bilge yapan felsefe; “Açık kaynak” veya “Özgür çalışmalar”.

Yapımcılar tarafından anlaşılır ve yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani kullanılabilir hâlde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir