•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

TAV..ILIMAN..ERGONOMİK…LİBERALİZM…..

.
.
TAV;       Değişime uygun hale gelmiş
ILIMAN;    Değişim geçişli – yumuşak
ERGONOMİK; Değiştirilme özelliği olan
LİBERALİZM;Sınırsız ve Kuralsız
.
Ilım; değişebilirlik, değişim hali; bu kelime “Ergo” kelimesi ile ayni mantığı taşır. ergo sert bir mantığın değişebilir bir durum oluşturmasıdır.
özellikle haraket kuralları sabitliğinin değişim dönemini ifade eden bir mantıktır.
.
Kaynamak için sıcaklığın etkisinde kalan bir su önce ılık hale gelir
Ilıman iklim; sıcak ve soğuk olmayan bir iklimdir.
.

İnsanlar için söylenen  ılımlı ifadesi değişebilir-esnek insan demektir.
İnsanları yaşam kurallarında ki sabit değerlerin değişimi insanların ılımlı oluşumu ile olmuştur ve toplum bilimciler insanları değiştirirken bu mantıkları işletirler, toplum içersindeki ılımlı insanları yönetime getirerek halkına önderlik yaptırırlar.
.
Toplumsal kurallar değiştirilirken bu manıklar çalıştırılmıştır…
ILIMLI DİNCİLİK;     Osmanlı’da, “Dini kurallar”dan milli kurallara böyle geçilmiştir
ILIMLI MİLLİYETÇİLİK;Türkiye’de, “Milli kurallar”dan ulusalcı kurallara böyle geçilmiştir
ILIMLI ULUSÇULUK;    Türkiye’de, “Ulusalcı kurallar”dan liberal kurallara böyle geçilmiştir
LİBERALİZM;          Dünyada sınırsızlık ve kuralsızlık (LİBERALİZMİN KURALLARINI PARA OLUŞTURUR, parası olmayanın yaptırım gücü’de yoktur; parası olmayan insanlar AVAM-KÖLE insanlardır.
.
İKİ ÇEŞİT KURAL DEĞİŞTİRME VARDIR
1- MUTLAKİYET, Geçicidir, baskı kalktığında tekrar değişir
2- LİBERALİZM. Zamanın güçlerinin değişken haraketine uyarak sürekli devam eder.
.
Liberalizm yöneticileri bir toplumu yönetirken sürekli ılımlı yöneticileri topluma yönetici olarak seçerler, çünkü liberalizmde toplum yoktur, birleşme yoktur, güç birliği yoktur, milliyet yönetimi yoktur, din yönetimi yoktur. hatta bir ülkenin siyasi sınırlarıda yoktur, siyasi ülke sınırları sadece sembolik olarak verdır.
.
Liberalizmde yönetim gücü nedir ve kimdedir ????
.
Liberalizmin yöneticisi ekonomi ve para gücüdür, herşeyi yöneten paradır, inançlar ve milliyet semboliktir…
.
.
Milli yönetimler inanç yönetimleri ile birlikte yönetir.
.
Dini yönetimler sadece dini kurallar ile yönetir.
.
.
MİLLİ YÖNETİMLERİN DIŞINDAKİ BÜTÜN YÖNETİMLER; TOPLUMDA BİRLİKTELİK OLUŞTURMAYAN YÖNETİMLERDİR…
.
.
.

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

MİLAT; Değişim sahiplenme noktası

Tarih yazının icadı ile başlar… denmektedir… Aslında tarih rakamların kullanılmasıdır. Tarih üzerinde rakamları olmadığında sadece …

Saros jeolojisinde süregelen hayat

Saros körfezi bir yanardağ oluşumudur. Saros jeolojik yapısı köfrezden kıyıya baskı katmanları oluşumudur, bu oluşum …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir