•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Tarihte olaylar..insan hayatı gibidir…

.

Bir insan sağlıklı bir  babadan sağlıklı bir annenin bedeninde oluşmuş ise ve…sağlıklı bir coğrafyadaki sağlıklı bir iklimde kendisini anatomisine uygun yaşam ile  hayatını sürdürmüş ise….gerçek bir insan hayatı ile uzun, sağlıklı bir ömrün örneği olarak var olup yok olacaktır…

Tarihin uzun imparatorlukları tamamen bu denklemin sonucudur…

Oluşan bir varlığın sağlıklı yaşamına  bütün etken olaylar tesir edecek ve çok bilinmeyenli denklemin  diferansiyel-çoklu terazi sonuçları ile bir yaşam sürüp gidecektir…

Her oluşumun fiziksel bir sebebi kesinlikle vardır..suyun akışı zeminin meyline göredir..hayat su gibi akar, su gibi birikir deniz-okyanus olur..

.

Tarih bir yaşamın belgesidir..ama…YAŞAM BİR KİŞİLİKTİR…..hiçbir canlı başka bir canlının yaşadığını yaşamaz…yaşamamıştır…

Tarihi çözmek sadece parçalanmış yaşamsal belgelerin bir araya getirilebildiği bir bütün olamaz…MANTIKLARIN DESTEĞİ OLMADAN TARİH ANLAŞILAMAZ…

Tarihi sadece yazılı belgelerden ibaret sananlar…..ne okuduğunu bilmeyenler kadar yetersiz bilgiye sahip olurlar….

BİR RESİM BİNLERCE YAZIDAN ÇOK DAHA FAZLA BELGEDİR…..

Maya  Mexico

 

Resimleri çözmek fizik-yaşam bilimidir…Dünyada hiçbir resim gelişigüzel yapılmaz…bazen yaşanmışları…bazen yaşanacakları….bazende beyninin içindeki yapıyı resimlerle görmek mümkündür…

Tarihi belgelerde resimleri çözemeyen tarihçi…yarım tarihçidir…

.

.

Tarih arşivleri ve belgeleri size her gerçeği, yalın gerçeği tam vermez . Sadece bir kısmını verir, gerisini siz aynen bir sanatkar gibi o eldeki verilerle beraber yola çıkıp tasvir etmeniz lazım ….Halil İnalcık….

Fizik Tarihi; “Eğer ileriyi görebilmiş isem, bu sadece devlerin omuzlarında durduğum içindir.” -Isaac Newton.
Fizik, felsefe ürünü bir çalışma alanıdır ve bu yüzden 19. yüzyıla kadar doğa felsefesi diye adlandırıldı. Ünlü fizik bilgini Isaac Newton (1642-1726) bile temel yapıtını “Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri” olarak adlandırmıştır.
.
Görülen odur ki… ” tarih fizikçisi”  olmadan tarihçi olmak…çok noksan bir tarihçiliktir…

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

MİLAT; Değişim sahiplenme noktası

Tarih yazının icadı ile başlar… denmektedir… Aslında tarih rakamların kullanılmasıdır. Tarih üzerinde rakamları olmadığında sadece …

Saros jeolojisinde süregelen hayat

Saros körfezi bir yanardağ oluşumudur. Saros jeolojik yapısı köfrezden kıyıya baskı katmanları oluşumudur, bu oluşum …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir