•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Nehir – deniz havzaları

Büyük nehir havzaları tarihteki büyük medeniyetlerin havzaları olmuştur.

OKYANUS-------BİRLEŞİK SİSTEM HAVZALARI

Harita dünya okyanus ve su akıntı havzalarını gösteriyor

Yüksekliklerin  oluştuğu set- dağlar yağmur sularının akış yönlerini ve aktıkları göl ya da denizleri göstermektedir, her havzada dünya paralellerine ve toprak kimyasına bağlı olarak ayrı  habitatlar  oluşmuştur.

Çöl havzaları denizlere akmayıp kendi alt denizini oluşturmuştur, bu alt denizlerde sıkışan kimyasal karışımlı sular petrolü ve gaz enerjisini oluşturmuştur.

İklimsel döngüler büyük nesilsel değişimler oluşturmuştur. Nuh tufanı bilinen en büyük iklimsel değişimdir, bu dönem içersinde insanlar yüksek dağları yaşam alanı olarak seçmiş ve dağların korumacı- ulu özelliğinden insan ve hayvan nesilleri yaşamlarının devam imkanı bulmuştur.

Dünyada iklimsel döngü ve  jeolojik hareketler  dünya coğrafyasında  sürekli olarak değişim oluşturmaktadır, bu değişimler dünyanın deniz seviyesi olan sıfır noktasını da bölgesel olarak değiştirmektedir.

Türkler Nuh tufanı döneminde dağların önemini anlayıp dağları kutsal gören bir millettir , Orhun yazıtlarında bu özellik önemle belirtilmiştir.

Kara ve deniz havzaları dünya ticaret tarihinde kara ve deniz ticareti yapan insanlar kültürü oluşmuştur.

Dünyadaki havzalarda döngü değişken havzalar vardır, bu havzalardaki döngüler ayın mevsimsel döngüsü ve yılın mevsimsel döngüsü ile oluşur.

Ayın mevsimsel döngüsü birçok yerde su seviyesini  değiştirir bu harekete git-gel hareketi denir

Yılın mevsimsel döngüsü yağmur miktarlarının artışı, kar yağışı ve suların donma olayıdır.

Su basan havzaları yağmur miktarının arttığı ve eksildiği döngüye göre oluşur

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

MİLAT; Değişim sahiplenme noktası

Tarih yazının icadı ile başlar… denmektedir… Aslında tarih rakamların kullanılmasıdır. Tarih üzerinde rakamları olmadığında sadece …

Saros jeolojisinde süregelen hayat

Saros körfezi bir yanardağ oluşumudur. Saros jeolojik yapısı köfrezden kıyıya baskı katmanları oluşumudur, bu oluşum …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir