•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Genel

Kablosuz- Mobil telefon iletişiminde iki önemli silah TİZİ ve LAOPİ

. TİZİ sosyal bağlar üzerinden hakimiyet kuran bir saldırıdır TİZİ saldırısı telefondaki şifreli bilgileri alıp kullanan bir saldırıdır.. bilgilerinizi ele geçirerek sahiplenir ve kullanır, “özel ve maddi hasar açar”.. . LAOPİ özel bağlar üzerinden hakimiyet kuran bir saldırıdır LAOPİ saldırısı telefonlara yük döngüsü veren saldırıdır, telefon sürekli yükte kalarak yanmasına sebep olur, “telefon ısınarak patlıyabilir”. Telefonunuzu böyle durumlardan kurtarmak için …

Yazının tamamı;

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın diğer ilişkileri ile doğru orantılıdır. Yapıdaki ihtiyaçlar sosyal ve anatomik düzene uyumsuz hareket ediyor ise yapıda bozukluk oluşmuş demektir. Gerek anatomik yapıda gerekse sosyal yapıda (İntegral) bütünleşik denklem olmalıdır, bütünleşik denklemler bozulduğunda (Diferansiyel) toplam terazi- yük paylaşımı kusuru yapının hareketini olumsuz olarak etkiler, yapı zarar …

Yazının tamamı;

Para’nın DNA testi

. Para nedir !!…? Para değişim değeridir.. İlkel, doğrudan alışveriş “takas-değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan budur.. Paranın en iyi tanımı kazakistan para birimi ifadesi “tenge” dir.. Dünyada kullanılan geçek metal para “gıram altın”dır… Kağıt paralarda “Bank not” yani “Bankanın teminat notu” yazısı bulunmaktadır, tarihte “Devlet kontrollu kağıt para” kullanan devlet yöneticisi, Çin’deki Moğol İmparatoru Kubilay Han’dır.. “Kağıt para basımının değerini …

Yazının tamamı;

Teğet etki

Bir hareket bir alana uğrayarak yoluna devam ediyor ise o alan ile ilişkiler halindedir. Alan ile ilişkiler halinde olmak alana bir şeyler bırakmak ve alandan bir şeyler almaktır…   Teğet etki mantığı hareketler sisteminin en önemli etkenidir, çünkü teğet etki kısmi değişim oluşturur, bu etki bir üreme etkisidir, teğet etki sayesinde mantıklar dallanır ve dağılır. . Bilgi yayılımı ve üreme …

Yazının tamamı;

Yumurta; yeni bir oluşum fizik mantığı ve yaratılış

yumurta yeni bir varlık oluşudur…. evreleri; 1. evre  “Var olan varlık ilk hareketini yumurta oluşturucu’ya gönderir”. 2. evre “Yumurta oluşturucu yumurtayı oluşturur”  yeni oluşum küçük bir destek ile kabuğunu kırıp dünyadaki yerini alacaktır. 3 evre “Kırılan yumurtadan çıkan yeni varlık artık bir bireydir”,  bir dünya, bir özel varlık, bir özel mantıktır… . Düşüncelerin hayata geçmesi de bir yumurtanın var oluşu ile …

Yazının tamamı;

Marka…güven..mi kulluk mu..ve MARKA KÖLELİĞİ…

Marka bir üründe para-kazanç hissesi ortaklığıdır… Markanın belirlediği oransal kazanç miktarından kazanç hissesi alaeak sadece marka satarak çok büyük gelir elde eden bu ticari sistem, “insanları büyülüyen çekim alanı” olarak ticarette pay alan bu güç “insanların güvencesi”mi yoksa güvencenin çok ilerisinde “markaya kulluk bağı” ..tutkusu mu.. İnsanlara özen ve bazen de güven sağlıyan markalar ticari hakimiyet güçleri ile savaş halindeler..bu …

Yazının tamamı;

Toplumlarda “Bilgi Medeniyeti ve Biyat Medeniyeti” kültürleri.

Tanrı yarattığı kullarına doğruyu seçebilecek beyin yapısı ile donatmıştır…. Dünyadaki tekel sisteminin uygulanmadığı, ya da uygulanmaması gereken 1. madde bilgidir…. atalarımız “ilim Çin’de de olsa gidin alın” demiştir… . İnsanların toplu yönetimlerini sağlamak için iki yol vardır; 1. Bilge olmayan toplumların lider kulluğu olan Biyat Medeniyeti; “Toplum yöneticisinin bilge olması ile toplumun geleceğini tayin eden kültürler”dir, bu kültürler büyük ve …

Yazının tamamı;

İlahi 5

Canlılardaki 5 li yapı çok dikkat çekicidir, ilahi yapının neden beşli kolllardan oluştuğu bilinmez..insan elinede beş parmağın bulunması önemli örnektir..  

Yazının tamamı;

İNSAN YAŞAMINDA ZAMANLAR; yaşam şartları ve ırka bağlı insan ömrü…

. Doğum öncesi – Gebelik öncesi + –Erkek –  ATA – Ettirgen sürekliliği hali O –Kadın – İşleyici sahiplenen – varlık koruma alanı  yumurtlama tekrarlı 28 günlük yaşam hali . + O   Birlikte tek vücut olma, yeni bir insanın hayat başlangıcı + Erkek- ATA -Ettirgen sürekliliği hayat taşıyıcı >————————-iki cinsin bileşimi  ile erkek bedeninden anne bedeninde geçiş ile yeni hayatın …

Yazının tamamı;

Sivil toplum

Hükümet; Topluma hükmeden teşkilat Asker toplum; Devletin savunma ve saldırı ihtiyaçlarını karşılamak. Sivil toplum; Devletin otoritesi altında varlık gösterip kanunla yaşayan, devletten bağımsız (özerk), gönüllülük esasına dayanan örgütlü bir topluluktur. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sivil_toplum Sivil toplumlar halkın bağımsız yönetimleridir, hükümetler sivil toplumları destekler. Topluluklarda sınıflama örnekleri.. Siyaset topluluğu İnanç topluluğu Bilim topluluğu Kültür topluluğu Sağlık topluluğu Yardım topluluğu Hareket topluluğu . İnanç topluluğu; …

Yazının tamamı;

Antik Mısırda bilimsel çizelgeler

Mısır antik dönemindeki bilimsel yaşamın en önemli göstergesi, taşlara çizilen bilimsel çizelgelerdir. Mısır antik çizelgelerindeki geometrik çizimlerin düzgünlüğü taşları bir kağıda cetvel ile çizilen modeller benzeri düzgündür. Mısırın antik dönemi taşları sanat ve bilim işçiliği ile işleyen bir medeniyettir, bu göstergeler yapıldığı tarihten günümüze 4000 yıl gibi geçmişi olmasına rağmen sanki günümüz bilim seviyesinin göstergesi gibidir..

Yazının tamamı;

Kendine muhalefet siyasi tarih…..insan sağlığını ciddi etkiliyor…

Siyasi tarih sürekli değişen oryantal hareketlerle doludur, bazen o kadar hızlı değişim olur ki insanların zihinsel denklem kurulması zorlanır… Ülkeler ilişkileri sürekli test ve uygulama hareketleridir…dünya siyaseti birbirine bağlı özel alan etkisidir, ülkelerin hareket hamleleri bağlı olduğu ülkelerin hareketlerini oluşturur. Seçilmiş veya diktatörlük ile yönetime gelen iktidarlar bir plan hareketi oluştururlar, oluşan bu planın dünya güçleri arasında denklemini bulması bazen …

Yazının tamamı;

Sıklon – Levitron – Süper iletken mıknatıs ve Diamanyetik ortaklığı

Sıklon fiziği: Sıklon mantığı doğrusal bir hareketin oluş ve bitiş alanlarına etkisi resimdeki gibidir. 1. Resim hareketi partikül-hava ile hareket edebilen maddeler havanın etkisine karışması resmi. 2. Resim hareketi partikül-hava ile hareket edebilen maddeler havanın etkisine ayrışması resmi. 3. Resim hareketin mikro taşıyıcı olarak etkisi, mikro taşımalarda kütle küçülür hareket hızlanır. Hortum olayı en güzel örnektir, oluştuğu zemindeki kaldırabileceği varlıkları alır …

Yazının tamamı;

Bilgeliğin ilk kuralı “tabiat”, son kuralı “felsefe”dir..

Bilgeler toplum tarafından siyasetçi gibi görülmemelidir Medyatik – Siyasetçi olmak bilgelere zarar veren bir durumdur, bilge olmak için rahat bir ortamda bilgi toplama imkanları olmalıdır, bilgi alma alanlarında engelsiz çalışmalıdır, Bilgeye ilgi siyasi yönde olmamalıdır, bilgisi yönünde olmalıdır. Hiçbir bilgeden her bilgi hakkında mutlak bilgelik beklenmemelidir Sınırsız bilgi hiçbir bilgide olmaz Bilginin sıfatının – anatomik yapısının bilgelik ile ilgisi olmaz, …

Yazının tamamı;

Antik kültürlerde ilginç bağ

Resimde bir Amerikan şaman başı ve Kanada   “Medicine hat – Şaman şapkası” bölgesinde bulunan ve şaman başını andıran dev kabartma. Bu iki resmin isimlerinin bu kadar benzerlik göstermesi insanın düşünmesine sebep olmaktadır, uzaydan görülebilen doğal görünümlü bu çok büyük baş şekli ile bölgeye verilen isim ayni. Mısır Nefertiti başı Güney Amerika Maya yerli halkının taş işleme sanatındaki ile benzer …

Yazının tamamı;

Üç çeşit yıkım olur insanoğlu için

. “Bedensel yıkım”..insanın yaratılmış bedeni-anatomi ömrünün doğal yıkımıdır İlahi yaşam süreci doğası gereği beşeri hareketlerini yaşayıp bedeni hareketlerini sonlandırması ve toprağa bedenini terk etmesi en doğal sonlanmadır.. ARZU EDİLEN İDEAL YAŞAM SÜRECİ “Bu süreçte coğrafya ve kültür seviyesi önemli oluşturucudur”.   “Zihinsel yıkım”..insanın beyninde bütünlüğün kaybolmasıdır. Oluşturduğu hayatı kaotik bir yaşam sürecine girerek beşeri denklemini bozarak toplumsal yönetimden ayrılması ve …

Yazının tamamı;

İnsanın yaratılış ve yaşamında anne

Tarihsel bilgiler birçok toplumların kadınları kutsal yaratıcı olarak tanımladığı bilinmektedir… Babaları kutsal yönetici kabul eden ve anneleri kutsal yönetici kabul eden toplumlar vardır.. Türkler baba ve anneyi eşit kabul eden sosyal kültür toplumudur. Annenin insan yaşamındaki varlık yapısı; – Bir zerreden karnında insan varlığını(bedenini-anatomisini) oluşturan-var eden anne… – Dünyaya gelen insanın annesinin bedenine(memesine) bağlı yaşamın zorunlu süreci, – Anne ve …

Yazının tamamı;

Yıkım jeneratörü stres

  .  Stres bir cendere motorudur..   .  Beyin yetersiz kaldığı bir konuya “cendere etkisi ile takılır”.   .  Yetersiz bir konuya takılan beyinde “hafıza kilitlenir ve işlemci döngü yapar”   .  Döngü yapan” işlemci enerji harcar”   .  Stres jeneratörü “her döngüde daha çok hızlanır ve harcadığı enerji yükselir”   .  Bu döngüden “kurtulmanın tek yolu vardır, jeneratörün enerjisini …

Yazının tamamı;

Analog girişte iki sınır ayarı yapan entegre..

TCA 965 B pencere discriminator…… “kontrol mühendisliği” ….ölü bant ile ve ofDC….. “ölçüm mühendisliğinde”…… İki pencere ayarları – Alt ve üst kenar geriliminin doğrudan ayarı (pencere kenarları) – Pencere merkezi gerilim ve yarım pencere genişliği ile dolaylı oturma ayarlanabilir histerezis mA 50’ye kadar açık collectorsfor akımlarla Dijital çıkışlar Ayarlanabilir referans gerilimi Pencere discriminator tanımlanmış bir gerilim penceresine bir giriş voltajını …

Yazının tamamı;

Bulutların dili; Kış ve Uyanış

. Kütüklerde içe dönük yaşamlar; –   Koza –   İnsan kafası –   Ceviz . Yıllık tekrar töngüsünde kasım-kasılma dönemine giren mevsim, kar yağarak çiçeklerin açmasını oluşturur…. Kar ne kadar çok yağar ise ve ne kadar uzun süre etki oluşturur ise kar-kazanç o kadar çok olacak demektir, kışın çok karlı geçtiği yıllarda bahar gelişi çok çiçekli olur,,, çünkü çok …

Yazının tamamı;

Ailesini kabullenmeyen insanlar

. İnsan sosyal yaşamının en önemli sorunu cenerasyonların aile bağıdır.. Gerek cins gerek felsefi özellikler insanların kişisel hayat haritasını oluşturur. Aile topluluğunda, eğer bir birey farklı yaşam oertamında bulunur ise ve bulunduğu ortamı ailesinden çok farklı görüyor tercihide ailesini terk etmek olarak uyguluyor ise toplumsal yıkım olabilir.. Çok hızlı değişen çağ yada,ya da çok farklı sosyal yaşamların olduğu bir ortamda …

Yazının tamamı;

Hidro – Hidrolik

Hidro; sıkıştırma-kaldırma-taşıma bağ akışkanı (su gibi akışkan özellikli) maddelerde hareket sağlayan bilimsel tanımdır. değişik maddelerin karışım ve ortamlarına göre farklar oluşturur. -hava ısı ve nem özelliğine göre akışkanlık gösterir -su katı,sıvı, gaz ve plazma özelliği vardır, sıvı ve gaz özellikli akışkanlığı vardır -yağ inceliğine göre akışkanlık özelliği taşır, ısıya göre akışkanlık değiştirir, akışkanlık ölçüsü viskozitedir -çamur suya çoklu karışan toprak …

Yazının tamamı;

Uyku – Beyin ve uyanma torku

. – Uyuma-uyku hali-donma-uyuma torku; Canlı varlıklardaki uyku hali bitkilerde mevsimsel uyuma ve tohum uykusu olarak gerçekleşirken, hayvanlarda çok farklı şekillerde görülmektedir, hayvanların da bitkiler gibi anatomik uyku döngüleri olmasına rağmen  insanlarda uykuya etki eden faktörlerde mevcuttur.. Beyin, ölüm hali olmadığı halde nasıl oluyor da, geçici ve kısmi bir çalışmaya geçiyor..uyku zamanında, beyin dinleniyor mu,  uyku zamanında beyin uyuyor mu. …

Yazının tamamı;

internet yayınlarında otomatik güncelleme sorunu ve eski sürüme geri alma

WordPress Güncelleme Düşürme Posted by Tamer Duymaz in Web Tasarım . . Eski WordPress sürümünü indirdikten sonra sitenizin FTP alanına erişin sadece “wp-admin ve wp-includes” klasörlerini tamamen silin, wordpress-downgrade Kesinlikle “wp-content” klasörüne veya diğer dosyalara dokunmayın. Silme işlemi tamamlandıktan sonra indirmiş olduğunuz dosyadaki “wp-content” haricindeki TÜM dosyaları FTP alanına kopyalayıp üzerine yazın. Kopyalama işlemi sonrasında sitenizin admin paneline giriş yaptığınız …

Yazının tamamı;

Global dünya düzeninde Ezoterik meslekler…..

. İnsanlar çoğu zaman asıl işlerinin yanlarında ikinci bir iş yapmaktadırlar Bu ikinci işleri bazen sanatsal iş olur… fakat… ..dünyanın ileri ülkelerindeki insanların ikinci yaptıkları iş birinci-görünen asıl işlerinden daha önemlidir… ikinci işlerinin öneminden dolayı ikinci işlerini gizlerler…. ..ezoterizm….. Bu işler yabancı bir ülkede ise dahada gizli olur.. Bazen başka ülkenin ihtiyaçlarını keşfetmek… ya da üretimleri hakkında bilgiler toplamak. . …

Yazının tamamı;

Yozlaşma cenderesi; sıkıştırarak tabiatını-yapısını değiştirme..

. Yozlaşma; tabiata aykırı haraket oluşturma. Belli bir kural ve kültür-gelenek ile yaşayan canlıların özelliklerini kaybetmesi.. Örnek; Tavuklar yumurtalarından yavru çıkarmak için gurk olurlar, insanlar bunu istemiyorsa, yumurtlayan tavuğun yumurtlamasına devam etmesi için, “gurk olmasına” civciv çıkarmasına mani olmak için tavuğu alıp soğuk su ile ıslarlar, tavuk gurk olmaktan vaz geçer ve yumurtlamaya devam eder; bu duruma yozlaşma denir… . …

Yazının tamamı;

Bilimsel iletişim ve tanımlama yeteneği.

. . Tarihte birçok bilim insanı çağımızdan çok daha ileri seviyede bilimsel çalışmalar yapmıştır. Tarihteki yapılan bu çalışmaların buluntuları günümüz insanları tarafından çözülemeyen bir sırdır. . Neden.!!……….tarihin bu çok önemli bilimsel sayfaları neden kaybolmuştur. . Çünkü tarihteki bu bilimsel çalışmalar yeterince tanımlanamamış vede tanıtılamamıştır, bu sebepten bir sır olarak kalmış ve sonraki insanlara iletilememiştir. . Bilim, bilmek demektir…fakat “teknolojiler bir …

Yazının tamamı;

Yaşlılıkta gittikçe artan yakın görme kusuru nedir, bir algılayıcı olarak nasıl fayda sağlar.

. . Göz bir algılayıcı olarak  nasıl fayda sağlar. Doğadaki varlıkları görebilme: – yatay görme-alan-odak sınırı – dikey dörme-frekans sınırı – aydınlık görme sınırı – karanlık görme sınırı – renk görme frekansları ve sınırı Renkli gözler; Renkli gözler güneş ışıklarından çok etkilenen özelliğe sahiptir. Renk filitreleri; – Isı-termal filitreler – Kızıl filitreler – Mor filitreler “Yaşlılıkta gittikçe artan yakın görme …

Yazının tamamı;

“Çocuğunuz okumayı sevmiyor”mu !!!…çocuğunuz ağzı açık uyuyorsa, çok önemli hastalığı var; burun tıkanıklığı… .

. . SES OLUŞTURMA: İnsanların anatomisi ses oluşturmaya müsait bir yapıdadır. İnsanlar iki çeşit ses çıkarmaktadır( sesli harfler-sessiz harfler) – Sesli harfler; küçük dilin titreşimini ağızda sıklon oluşturarak sesin frekans ve harmonisini yönetmek Ağzımızı kapıyarak sadece küçük dilimizden sesler çıkarabiliriz, böyle bir durumda sesler burnumuzdan çıkar. – Sessiz harfler; büyük dilin ağızdaki boşlukta şeklillenmesi ve dudakların kullanılması ile oluşturulur Ciğerlerimizden …

Yazının tamamı;

İnsanlık tarihinde Canlıcılık-Animizm ve “İnsana tapan insanlar”.

. . İnsanlık tarihi hayvanların güçlü yaradılış özelliklerini tamga olarak kullanmış ve hayvanların özel güçlerini bir mantık tamgası olarak kabul etmiştir, oluşturulan bu tamgalar zaman içersinde yazı harfleri olarak kullanılmıştır. . Bazı hayvanları kendilerine evcilleştirerek onları kendilerine tutsak-köle etmiş ve onları üreterek birlikte yaşamlarının bir parçası haline getirmiştir, bu haraket tarımsal kültürü oluşturmuştur. . Fakat bazı kültürler, bazı hayvanları çok …

Yazının tamamı;

Bütün Avrupa’da yenidoğan bebekler Mayıs 2014 dan itibaren mikroçip’li olacak….neden..??..

. . Mayıs 2014 tarihinde, Avrupa ile yeni doğan çocuklar bir deri altı RFID çipi almak zorunda olacak. . Bu çip, aynı zamanda devlet kliniklerinde her 2 yılda bir mikro-tek batarya ile görevli etkileyici bir GPS sensörü olacak. Bu bir uydu bağlantılı rehberlik ağı ile olacaktır. . Avrupa bu kararı insanların sağlık takibi için yaptığını söylemektedir..fakat ayni zamanda insanlar her …

Yazının tamamı;

Dünyanın bilinmeyen döngüsü-Yaşamın değişken sıfır noktası…

Dünyanın bilinmyen döngüsü-“yaşamın değişken sıfır noktası” ve… Nuh tufanı… . . Deniz seviyesi dünyanın yaşam simetrisidir…sıfır noktası olarak tanımlanmıştır.. Deniz seviyesinini belirli yürsekliğine erişildiğinde ağaç yetişmez.. Denizin belirli bir derinliğinden sonrada denizdeki canlıların yaşaması durur . 10-15 bin yılları arasında tahmin edilen bir döngü vardır Dünyada günlük, aylık, yıllık döngülerin dışında üçüncü ve bilinmiyen bir döngüdür… Bu döngü dünyadaki deniz …

Yazının tamamı;

% 50 DENİZALTI FLİP, 50. yıldönümünü kutladı.

Amerikan donanmasına ait araştırma gemisi burun kısmını, içine 700 ton deniz suyu pompalayarak batırıyor. Bu gemi dünyada yatay pozisyondan dikey posizyona geçen tek gemi. Flip bir araştırma gemisi. Gemi, burun kısmını batırarak denizin ortasında duran bir istasyona dönüşüyor. Bu gemi deniz suyunun sıcaklığını, yoğunluğunu hesaplamak, dalga yüksekliğini, akustik sinyalleri, ve metereolojik bilgiler elde etmek amacı ile yapılmış. 108m uzunluğunda olan …

Yazının tamamı;

Canlılarda kütük….

. Buradaki resimde kütüğün mantığı, bağları ve hareketini görmekteyiz. Kütük bir vektörün merkezidir. Us-su iletişim yolları-hatları ile bağları oluşur. Us-su hareket-oluşum havsaları vardır. . Kütük-Log; Özel Bilgi-Mantık Deposu; Aslında bir kimliktir, tanım bilgisidir. . . Bir kütüklü canlılar; Bitkiler Bitkiler kütüklerini toprağın alt seviyesinde tutarlar, toprağa kök vererek bağlanır ve topraktan beslenirler, toprak üstüne dal oluştururlar ve dallara yaprakları  bağlarlar, …

Yazının tamamı;

Antik dillerin tamgaları…

. İnsanların bir yer ve bir varlık gösterme işaretleri antik dillerde kullanılan iletişim mantıkları dır. . Antik eşyalarda tamgalar: Ağırlık taşları; ağırlıklarla ilgili bilgiler işlenir. İp eğirme aletindeki tavaf-döngü balans diskleri-ağırşak; kullanıcılarla ilgili bilgiler içerir. Muska; insanlara işaretlerle beyinlerini etkileme, bilge insanların çaresiz insanlara yardımlarını içerir. . . . Yol gösterici ve bilgi verici işaretler: Gömü; bir insanın zorunlu olarak …

Yazının tamamı;

KITALAR ARASINDA TARİHSEL YOLCULUK…

. Bütün insanların gözlemlediği hayvan göçleri bir hava akımı göstergesidir, her ne kadar insanlar bulutları görerek havanın katmanlarındaki hava haraketlerini izliyebiliyorlar ise’de, havanın bulutsuz durumunda sadece kuşların haraketlerinden hava’nın haraketleri takip edilebilir. . İnsanlar karalardaki yaşamlarında kıtalar arası yolculuklara ihtiyaç duymuştur. kara üzerineki yer deiştirme zaman zaman sularla bölünmüş diğer karalara geçerek bir su geçiş haraketi oluşturmuşlardır. bu geçişler iklimsel …

Yazının tamamı;

BULUTLAR NEYİ GÖSTERİR….

BAŞIMIZI KALDIRDIĞIMIZDA BULUTLARI GÖRÜRÜZ.. Peki nedir bu bulutlar… elbetteki hava haraketleri..fakat…BU HARAKETLER NEYİ GÖSTERİYOR !!!… Bu haraketler neden bu şekilleri oluşturuyor!…, haraketler nasıl bulut oluyor!…, nasıl kayboluyor!…renkleri neyi ifade ediyor!… GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA İNSANLIK BİLİM VE MEDENİYET SEVİYESİYLE ÖVÜNÜYOR.. O HALDE BUNLAR SIR DEĞİL.. . . . . . Bu haraketler bizim gözümüzün önünde oluyor. BÜTÜN BU RESİMLERİN BİR AÇIKLAMASI VAR.. …

Yazının tamamı;

TÜRKİYEDE’Kİ YENİ OKUL YASASINDA “SINIF İÇİNDE SINIF”

Okullara yeni getirilecek kıyafet serbestisi kanun’u insanların eşitlik haklarını ortadan kaldırıyor. ÖĞRENCİLERİN GİYİMLERİ ONLARIN FARKLI AİLE  ORTAMLARINI SINIFLARA TAŞIYACAK VE SERGİLEYECEKTİR. Bu kanunla sınıf içersindeki öğrenciler arasında bir sınıflaşma olacağı kesindir. Neden böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu’da düşünmek gerekir. Okullardaki birçok değişiklik çeşitli sebepler ileri sürerek bir değişikliğe gidilmiştir. Özellikle milli bir düşüncenin yok olmasına gidilmiştir. Okullarda ulusal koruma ve …

Yazının tamamı;

İNSANLIK TARİHİNDEN BU YANA … İSTİKBAL GÖKLERDEDİR ….

İNSANLIK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ  BİLİMSEL ÇALIŞMALARI GÖK BİLİMİ ÇALIŞMALARIDIR Tarihte Ay  T amgasını  Bayrak olarak kullanan insanların bu çalışmaları yaptığının göstergesidir. . İNSANLAR ÖNCE ELLERİNİ   GÖK’E  AÇIP YARDIM İSTEMİŞLER VE HALA BU İSTEKLERİNİ TEKRARLIYORLAR . SONRA BU İSTEKLERİNİ TAŞLARA RESİMLEMİŞLER . SONRA BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA BUNDAN YARARLANMIŞLAR . SON OLARAK İNSANLIK GÖK BİLİMLERİ İLE İDARE EDİLİR HALE GELMİŞTİR . İNSANLIK …

Yazının tamamı;

CANLI KAYALAR

ROMANYA’DA CANLI KAYALAR ROMANYADAKİ HARITADA BULUNAN YERLERİ Bunlar genellikle   karbonat gibi mineral kalsit amorf bir veya mikrokristalin formunda oluşan kayalardır; silika gibi çört , çakmaktaşı veya jasper ; ya da bu gibi bir demir oksit veya hidroksit götit ve hematit . Diğer minerallerden oluşanlar  ; dolomit , ankerit , siderit , pirit , markazit , barit ve alçı . …

Yazının tamamı;

ANTİK ÇAĞIN LASER TEKNOLOJİLERİ

BİLİM DÜNYASI TARİHİ ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER GİBİDİR ANTİK ÇAĞDA UYGULANMIŞ BİRÇOK TEKNOLOJİ HALEN SIRDIR BU TEKNOLOJİLER UYGULAYICI KAVİMLERİ GİBİ TARİHTE YOK OLUP GİTMİŞTİR; Günümüz Teknoloji Dünyası bu Bilimsel Çalışmalar’ı henüz çözebilmiş değildir. Bunlardan biride “LASER İŞÇİLİĞİ İLE İŞLENMİŞ taş içiliği”dir, özellikle Orta ve Güney Amerika ile    Kuzey Afrika’daki  bilinen bu taş işçilikleri Teknoloji Dünyası’nın sırları olarak Tarih’teki yerini korumaktadır …

Yazının tamamı;

CENNET KUŞLARI

http://www.youtube.com/watch?v=0vqsEnGzJ4s&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=NNNX3f3_svo&feature=related

Yazının tamamı;

TAŞIMA ARAÇLARININ TARİHİ

KARA TAŞIMA ARAÇLARI -TORBA VE HEYBELER -HAYVANLAR -KIZAKLAR -ARABALAR -BUHARLI MOTORLAR-TREN -YAKITLI MOTORLAR BENZİN -MAZOT YAKITLI MOTORLAR -ELETRİK MOTORLU ARAÇLAR -MANYETİK ELEKTRİK . SU TAŞIMA ARAÇLARI -SU TAŞIMA KAPLARI -SALLAR VE GEMİLER -BUHARLI MOTORLAR -YAKITLI MOTORLAR BENZİN -MAZOT YAKITLI MOTORLAR -ELETRİK MOTORLU ARAÇLAR . HAVA TAŞIMA ARAÇLARI -ATIŞ ARAÇLARI OK-SAPAN -HAYVANLAR-POSTA VE HABERLEŞME -BARUTLU TOPLAR -ROKETLER -YAKITLI MOTORLAR BENZİN -TURBO …

Yazının tamamı;

yandex panoramik haritalar

http://harita.yandex.com.tr/?ll=28.962607%2C41.030693&spn=0.105400%2C0.064605&z=13&l=map http://harita.yandex.com.tr/?ll=28.962607%2C41.030693&spn=0.234489%2C0.075265&z=13&l=map%2Cstv%2Csta

Yazının tamamı;

ANTİK GÜNEŞ TAKVİMİNİN TARİHİ-TIVANAKU

BURADAKİ TAŞ YAPITA DİKKAT ETTİĞİMİZDE BİRKAÇ TARİHİN BİR YERDE BİRLEŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ Taş yapıtın arasına konmuş baş heykellerinin daha eski tarihin varlığını ortaya koyuyor, Bu yapı birkaç bölümden oluşuyor. Bunlardan biride güneş takvimidir. Oscar explained that it was not the Sun Gate which was the Tiwanaku calendar, but a wall which today is to one side of the Sun Gate, inside …

Yazının tamamı;

Antik çağın Teknolojileri

ESKİ MISIRDA KABLOSUZ ELEKTRİK KULLANILMIŞ. Antik çağın bilinmiyen teknolojileri bilim insanları tarafından keşfedildikçe , eski çağlarda ne kadar ileri teknoloji bilimlerinin varlığı aydınlatılmaya başlamıştır. Bilimin hiçte yeni bir çağ olmadığı teknolojilerin antik çağlarda bu günkü bilimlerden daha geride olmadığı  bu günkü bilim insanlarınca anlaşılmıştır. ESKI MISIR´DA KABLOSUZ ELEKTRIK KULLANILMIŞ | video.mynet.com

Yazının tamamı;

Yönetim Otomasyonu-Management Automation

Yönetim Otomasyonu ……………… . . -Yönetim; yönetmek, yönlendirmek, gütmek –Yanına gelmek –Birleşmek –Etkilemek . -Otomasyon;kendi kendini yöneten –Yönetici elemanlar –Programlama . -Uzaktan kontrol . ———————————— . . . -Sensörizasyon; algılayıcılar sistemi -Sensör; algılama hissetme -Algılayabilme özelliği kazanmak;yeterince yüklenmek ———————————— . . . -Uyandırma servisi –Haraket ettirecek gücle yüklemek —Yükleme elemanları . -Uyutma servisi –Farkettirmeden haraket —Çok yavaş . –Gizleme teknolojileri …

Yazının tamamı;

NASA

 .gifhttp://science.nasa.gov/media/medialibrary/2009/11/24/24nov_solartsunami_resources/twoviews_big.gif

Yazının tamamı;

ARKAİM

URALLARDA UFO ŞEKLİNDE TARİHİ ANTİK YAPILAR BİLİM İNSANLARININ ARAŞTIRMALARI

Yazının tamamı;

BAOBAB

Baobab, anavatanı Madagaskar, Afrika ve Avustralya olan sekiz ağaç türünü içeren bitki familyasının genel adıdır. “Şişe ağacı” olarak da bilinen bitki türü hem şekil itibariyle şişeye benzemektedir, hem de içinde 300 litre su barındırmaktadır. Bu bitkinin 500 yıldan fazla ömrü olmasına şaşmamalı.

Yazının tamamı;

EUPHORBİA OBESE

“Euphorbia obese” bitkisi Güney Afrika’nın Great Karoo bölgesine özgüdür. İlginç görünümlü bitki kendi anavatanında nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olsa da, yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılmaktadır.Botanik bahçeleri ve fidanlıklar türün yayılması amacıyla bitki yetiştiricileri arasında alışverişi sağlamak için çalışmaktadır.

Yazının tamamı;

DESMODİUM GYRANS Dans Eden Bitki

“Desmodium gyrans” ya da “Codariocalyx motorius” . Yapraklarının hareketleri semafor işaretleşmelerini andırmaktadır. Bu dans eden bitki türünün yetiştirilmesi çok kolaydır. Sulanan ve iyi bakılan Desmodium gyrans, güneşli bir günde dans edecektir.

Yazının tamamı;

EAFFLESİA ARNODİİ Dünyanın En Büyük Çiçeği

Kısa süre önce sütleğengiller ailesinin üyesi olarak katagorilendirilmiş olan bu bitki 90cm çapındadır ve 7 ila 11kg ağırlığındadır. Yağmur ormanlarındaki iklim koşullarına göre yaşadığında salgıladığı ağır ve kötü koku, bu bitkinin yakınına yaklaşmayı istememenize neden olur. Çürümüş et gibi koku yayan Rafflesia Arnoldii, bu nedenle anavatanı olan Endonezya’da “cest çiçeği” olarak nitelendirilmektedir. Açtığı çiçekler 3 gün ila bir hafta boyunca …

Yazının tamamı;

FELSEFE

Doğa bir orkestradır, yapay olan bir haraket sistemden ayrı bir karakter ortaya çıkarır.

Yazının tamamı;

Dostluk Mesajları

Birlikte olduğumuz bu gönül sayfalarında sadece “”BİRLİKTELİK, GÖNÜL, BİLİM VE GÜZEL SÖZLER” YER ALSIN. Birbirimizden yararlanalım kötü hitaplarda bulunmayalım. Bu birliktelik DOSTLUĞA VE BİLİME hizmet etsin. Biz turkbilimi.com olarak TÜRK DÜNYASI BİLİMİ ne hizmet etmek istiyoruz. Bilimsel verileri bizimle paylaşırsanız çok daha fazla faydalı oluruz, sizlerin katkılarınıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Bilim ve belgelerimizi paylaşarak daha güçlü anlatma imkanı buluruz. Değerli …

Yazının tamamı;

ADALET

.Haklıdan yana iseniz, adaletinizi ortaya koyun. .Güçlüden yana iseniz, güçsüz olduğunuzu beyan edin. .Güçsüzden yana iseniz, gücünüzü ortaya koyun. .Gönlünüzden yana iseniz, gönlünüze hükmedin, ADALETSİZ KARAR VERMESİN ; ÇÜNKÜ ADALET BİR GÜN GELECEK EN ÇOK KENDİSİ İÇİN LAZIM OLACAKTIR. EN BÜYÜK YATIRIM ADALETE OLMALIDIR.

Yazının tamamı;

İLETİŞİM-communication

İLETİŞİM İRTİBAT-BAĞLANTI GÜNÜMÜZ İLETİŞİM BİLİMİ .-TELEFON .-İNTERNET .-MEKTUP-YAZI POSTA .-EL İLE .-DİREK İLETİŞİM   İLETİŞİM ŞEKİLLERİ .ANLIK İLETİŞİM .İLETİŞİM KAYITLARI .İLETİŞİM ELEMANLARI .-TOPRAK -KİL .-TAŞ .-MADEN .-DERİ .-AHŞAP .-PAPİRUS-KAĞIT TARİHTE İLETİŞİM KAYITLARI .TAŞ İŞARETLERİ .HEYKELLER VE KOMPOZİSYONLAR .MEZARLAR .İNANÇ YAPILARI .RESİMLER .NAACAL TABLETLERİ .RESİM YAZILAR .FUTHARK-ORKUN YAZILARI .ÇİVİ YAZILARI .HİYEROĞLİF

Yazının tamamı;

TÜRKİYE’DE yönetim felsefesi aksaklığı ve ERGONOMİ ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE YÖNETİM FELSEFESİNİN AKSAKLIĞI GİDERİLEMEMİŞTİR 1993 YILINDAKİ YAYINLANAN BU MAKALE  “DÜNYA ÜLKELERİ İŞ FELSEFESİNİN 6 YILLIK ARAŞTIRMALARI”  sonucu yazımış ciddi bir belgedir. TÜRKİYEDEKİ YÖNETİM UYGULAMALARI KATILIMCI DEĞİLDİR, FERDİ YETKİ YÖNETİMİDİR. BU ULUSAL BİR SORUNDUR, YETKİ SAHİBİ OLAN KİŞİLER YÖNETTİKLERİ İNSANLARIN FİKİRLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE ALMAMAKTADIRLAR. 1993 yılında yayınlanan makale ALTTAKİ YAZILARI ÜZERLERİNE TIKLIYARAK TAM SAYFA BÜYÜTÜP OKUYABİLİRSİNİZ

Yazının tamamı;

Hiyerarşi ve sınıflandırma-Hierarchy and classification

Toplumda hiyerarşi ve sınıflandırma. İnsanlar iki yönden sınıflandırma oluşturur. .Felsefi ortaklık; Bu en doğal ayırımdır, çünkü fikirleri uymayan İnsanların bir arada olmaları zordur. .Zorunlu sınıflandırma; Toplumun genelinde bu hiyerarşi sistemi bazen bir kanun gibi , bazende kanun olarak yönetimlere tesir eder. Medeni toplumlar dahi İnsanlar kendi aralarında bir hiyerarşi sistemi oluşturmaktadır. Rütbe hiyerarşisi; Bu hiyeraşi sınıfları yönetim yetkilerini oluşturur .Askeri …

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir