• Felsefe
  •   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

 • Endüstriyel otomasyon
  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

ev » Bağıntılı mantıklar-Related logic

Bağıntılı mantıklar-Related logic

Para’nın DNA testi

. Para nedir !!…? Para değişim değeridir.. İlkel, doğrudan alışveriş “takas-değişim ticaret şekli”dir…en doğru olan budur.. Paranın en iyi tanımı kazakistan para birimi ifadesi “tenge” dir.. Dünyada kullanılan geçek metal para “gıram altın”dır… Kağıt paralarda “Bank not” yani “Bankanın teminat notu” yazısı bulunmaktadır, tarihte “Devlet kontrollu kağıt para” kullanan devlet yöneticisi, Çin’deki Moğol İmparatoru Kubilay Han’dır.. “Kağıt para basımının değerini …

Yazının tamamı;

İlahi 5

Canlılardaki 5 li yapı çok dikkat çekicidir, ilahi yapının neden beşli kolllardan oluştuğu bilinmez..insan elinede beş parmağın bulunması önemli örnektir..  

Yazının tamamı;

İNSAN YAŞAMINDA ZAMANLAR; yaşam şartları ve ırka bağlı insan ömrü…

. Doğum öncesi – Gebelik öncesi + –Erkek –  ATA – Ettirgen sürekliliği hali O –Kadın – İşleyici sahiplenen – varlık koruma alanı  yumurtlama tekrarlı 28 günlük yaşam hali . + O   Birlikte tek vücut olma, yeni bir insanın hayat başlangıcı + Erkek- ATA -Ettirgen sürekliliği hayat taşıyıcı >————————-iki cinsin bileşimi  ile erkek bedeninden anne bedeninde geçiş ile yeni hayatın …

Yazının tamamı;

Kendine muhalefet siyasi tarih…..insan sağlığını ciddi etkiliyor…

Siyasi tarih sürekli değişen oryantal hareketlerle doludur, bazen o kadar hızlı değişim olur ki insanların zihinsel denklem kurulması zorlanır… Ülkeler ilişkileri sürekli test ve uygulama hareketleridir…dünya siyaseti birbirine bağlı özel alan etkisidir, ülkelerin hareket hamleleri bağlı olduğu ülkelerin hareketlerini oluşturur. Seçilmiş veya diktatörlük ile yönetime gelen iktidarlar bir plan hareketi oluştururlar, oluşan bu planın dünya güçleri arasında denklemini bulması bazen …

Yazının tamamı;

Sıklon – Levitron – Süper iletken mıknatıs ve Diamanyetik ortaklığı

Sıklon fiziği: Sıklon mantığı doğrusal bir hareketin oluş ve bitiş alanlarına etkisi resimdeki gibidir. 1. Resim hareketi partikül-hava ile hareket edebilen maddeler havanın etkisine karışması resmi. 2. Resim hareketi partikül-hava ile hareket edebilen maddeler havanın etkisine ayrışması resmi. 3. Resim hareketin mikro taşıyıcı olarak etkisi, mikro taşımalarda kütle küçülür hareket hızlanır. Hortum olayı en güzel örnektir, oluştuğu zemindeki kaldırabileceği varlıkları alır …

Yazının tamamı;

Antik kültürlerde ilginç bağ

Resimde bir Amerikan şaman başı ve Kanada   “Medicine hat – Şaman şapkası” bölgesinde bulunan ve şaman başını andıran dev kabartma. Bu iki resmin isimlerinin bu kadar benzerlik göstermesi insanın düşünmesine sebep olmaktadır, uzaydan görülebilen doğal görünümlü bu çok büyük baş şekli ile bölgeye verilen isim ayni. Mısır Nefertiti başı Güney Amerika Maya yerli halkının taş işleme sanatındaki ile benzer …

Yazının tamamı;

Sosyal yaşamda avcılık- yakalama; oltalar ve ağların avları

İnsanoğlu elde etmek istediklerini seçerek sahiplenmek ister, bunun için “Fizik Mantıkları”nı kullanır.. Ticaret – alışveriş hareketi sosyal bir sahiplik denklemidir, toplumlar bu sahiplenme “Fizik Denklemi” hareketine sınır koymazlar.. Fakat insanlar elde etmek istediği varlıklara vereceği denk varlık için bazen “Aşırı Menfaat Kuralları”nı işler..hatta hiç hakkı olmayan varlıklara sahip olmak ister ve bunun için yine fiziğin mantıklarını kullanır.. İnsanın elde etmek …

Yazının tamamı;

Bulutların dili; Kış ve Uyanış

. Kütüklerde içe dönük yaşamlar; –   Koza –   İnsan kafası –   Ceviz . Yıllık tekrar töngüsünde kasım-kasılma dönemine giren mevsim, kar yağarak çiçeklerin açmasını oluşturur…. Kar ne kadar çok yağar ise ve ne kadar uzun süre etki oluşturur ise kar-kazanç o kadar çok olacak demektir, kışın çok karlı geçtiği yıllarda bahar gelişi çok çiçekli olur,,, çünkü çok …

Yazının tamamı;

Nehir – deniz havzaları

Büyük nehir havzaları tarihteki büyük medeniyetlerin havzaları olmuştur. Harita dünya okyanus ve su akıntı havzalarını gösteriyor Yüksekliklerin  oluştuğu set- dağlar yağmur sularının akış yönlerini ve aktıkları göl ya da denizleri göstermektedir, her havzada dünya paralellerine ve toprak kimyasına bağlı olarak ayrı  habitatlar  oluşmuştur. Çöl havzaları denizlere akmayıp kendi alt denizini oluşturmuştur, bu alt denizlerde sıkışan kimyasal karışımlı sular petrolü ve …

Yazının tamamı;

Elektronik tanımlar-tamgalar(semboller)

. Elekrtonik işlem semboller mantıklarıdır. Antik tarihten beri işlemlerin sembolleştırme- tamga haline getirme geleneği vardır.. . Elektronik, elektrik kullanarak bilgi işleyen, taşıyan veya depolayan elemanları ve sistemleri inceleyen bilim dalıdır. Özellikle serbest elektronların (valans elektron) denetimini konu alır. Atom çekirdeğinin en dış yörüngesindeki elektronun atom çekirdeğine daha zayıf bir kuvvetle bağlı olmasından dolayı valans elektronun enerji seviyesinin arttırılması sonucu atom …

Yazının tamamı;

Hakemlerin, Hakimlerin ve Kadıların yönetiminde kuralına göre medeni yaşamak..

. Toy; Henüz bilgeliğe ermemiş hareketler Oyun; Oynaklık-kurallı hareket, bilgelik kazanmak için yapılır. Gerekçesi; Beşeriyet tengesi Bütün canlılar önce oyun oynarlar, sonra hayata bu oyunlar ile hazırlanarak atılırlar. Oyun ve kuralı; Tabanın desteklediği her oyuna göre oluşur Oyunlar hem anatomik, hem coğrafi Oyunda yönetenler; Hakemler Toplumun bilgeleri, toplumun yönetim kurallarını keşfeden, yada öğrenen Hakemler bir sabit varlıktır, oyunun değişmez değerleridir, …

Yazının tamamı;

Su yüzeyindeki titreşimler ve dalgalar; DENİZ JENERATÖRLERİ

Deniz  seviyesi altta toprak, üstte hava etkilerinin oluşturduğu bir jeneratör alanı-seviyesidir, mevsime göre sürekli hareket eden bu jeneratör seviyesinde sıcaklıklar toprak seviyesi veya daha yüksek seviyelerdeki gibi fazla ısı değişkenliği oluşturmaz, sadece mevsimsel sıcak ve soğuk su akımları vardır. . – Deniz dibinden gelen sıcak akımlar  yanardağ veya sıcak su kaynarlarından oluşur, bu sıcak sular denizin üstünde “sıcak su akımları“ …

Yazının tamamı;

Cendere; varlığın kimyasını değiştiren tenceredir…..

Varlıkların anatomisi tabiatın vergisidir, habitat canlıların yaşam tabiatıdır… Eğer varlıklar bir tencere içersinde, cendere hareketine maruz kalır ise kimyasını kaybeder… Varlıkların kendi anatomilerini korumak ve yaşatmak ilahi görevidir, dünyadaki bütün canlılar yaratılış anatomilerini koruma hareketi gösterirler ve en önemli güçlerini varlıklarını korumak ve yaşatmak için harcarlar, hatta öyleki bazen kendi varlıklarını korumak için canlıların yaşam zinciri eko sistemi dahi hasara …

Yazının tamamı;

Atıklar = göstergeler

. İhtiyaç duyulduğunda sahiplenilen ve ihtiyaç giderildiğinde terk edilen varlıklar. Canlılar var oldukça atıkları da muhakkak olacak ve bu atıklar o canlının sahip olduklarının göstergesi olarak yansıyacaktır. Eko sistemde atıklar hayat hareketidir, canlıların attıkları diğer canlıların yaşamını sürmesini sağlar. Atıklar değişimdir Atıklar yaşamın izleridir Atıklar göstergedir Atıklar değerlerin değeridir Atıklar sistemlerin göstergesidir Doğanın atıkları hareketlerin göstergesidir: – jeolojik hareketlerin lav …

Yazının tamamı;

Tarihte olaylar..insan hayatı gibidir…

. Bir insan sağlıklı bir  babadan sağlıklı bir annenin bedeninde oluşmuş ise ve…sağlıklı bir coğrafyadaki sağlıklı bir iklimde kendisini anatomisine uygun yaşam ile  hayatını sürdürmüş ise….gerçek bir insan hayatı ile uzun, sağlıklı bir ömrün örneği olarak var olup yok olacaktır… Tarihin uzun imparatorlukları tamamen bu denklemin sonucudur… Oluşan bir varlığın sağlıklı yaşamına  bütün etken olaylar tesir edecek ve çok bilinmeyenli …

Yazının tamamı;

Yozlaşma cenderesi; sıkıştırarak tabiatını-yapısını değiştirme..

. Yozlaşma; tabiata aykırı haraket oluşturma. Belli bir kural ve kültür-gelenek ile yaşayan canlıların özelliklerini kaybetmesi.. Örnek; Tavuklar yumurtalarından yavru çıkarmak için gurk olurlar, insanlar bunu istemiyorsa, yumurtlayan tavuğun yumurtlamasına devam etmesi için, “gurk olmasına” civciv çıkarmasına mani olmak için tavuğu alıp soğuk su ile ıslarlar, tavuk gurk olmaktan vaz geçer ve yumurtlamaya devam eder; bu duruma yozlaşma denir… . …

Yazının tamamı;

AY ÇİÇEKLERİMİ!… “GÜNEŞ ÇİÇEKLERİ”Mİ….

ÜZERİNDE BÜYÜK MİKTARDA ENERJİ DEPOLAYAN BU KIYMETLİ BİTKİDE ÇOK ÖNEMLİ FİZİKSEL BİLGİLER YÜKLÜDÜR Yönünü devamlı Güneş’e çevirmesinden dolayı, “Ay çiçeği” diye isimlendirilmiş olmasına rağmen ; o “daima Güneşi takip eder”. BİLİM İNSANLARINA ÇOK ÖRNEK BİLGİLER BARINDIRAN BU ÖZELLLİKLİ BİTKİ yeterince araştırılmamış ve anlaşılmamış görünmektedir. Bu bitkinin güneş ile ilgisi ,   ışık(aydınlık) bağlantısı bir sensör (algılayıcı) örneğidir. İnsanlar üzerindeki sinir …

Yazının tamamı;

“Gizli” Piramidin etkisi .

film program St Petersburg şubesi “piramidinin etkisi” olarak piramit Modern Siyasal Teknolojileri ayaklanmalar ve devrimler etkisi “The X-Files”. devrim Dosyaları. Kuzey Afrika’daki olayları Analitik sürümü. yeni bir psikolojik silah testleri için Ground. Piramidin etkisi ve Washington stratejistler küresel proje. Avrupa için Apocalypse.

Yazının tamamı;

Algılama, Yüklenme, Ölçme, Denklem, Dönüştürme -Detection, Load, Measurement, Equation, the Conversion

Algılama …………….. -Tahrik,etkileme Yükleme …………… -İlave etme Ölçme ……………. -Sabit bir değer ile değişken bir değerin mukayesesi Denklem …………… -Sabit bir değere eşitleme . . Buradaki mantıkların eşit konumu 1-Bir sabitin olması 2-Bir etken yükleyicinin olması 3-Yüklenen ve farklanan bir diğer sabitin olması

Yazının tamamı;

KALİTE-QUALİTY

KALİTENİN TARİFİ : İhtiyaca en iyi cevap veren demektir. Kalite ve fiyat ile rekabet edemeyen üreticiler her zaman zarar etme riskiyle karşılaşırlar, rekabet gücü düşük maliyetli ve teknolojisi yüksek kalitedir. Kalite tanımı her ürün için farklı ölçme özelliği taşır. .Dünyadaki üretilen en yüksek kalite “MİLİTARY KALİTE”dir. .Miltary kalite EN GÜVENİLİR KALİTEdir. .MİLİYARY KALİTEDE HATA PAYI SIFIRDIR. .MİLİTARY KALİTE EN UZUN …

Yazının tamamı;

DEPREM-EARTHQUAKE

İnsanların dikkate almadığı bir mantık “deprem”. Deprem nasıl oluşur ve yıkıcı etkisi nasıl yüksek olur bu bilim mantığında çok şeyler gizli. Depremin yıkıcı olması için şiddetinin yüksek olması ve insanların buna hazır olmamasıdır . Deprem eğer çok miktarda sıkışır ve boşalamazsa boşalma kırılma sırasında çok şiddetli ,tesiri güçlü olur. Çok miktarda sıkışması sağlam bir karşıkoymanın (statik) olmasındandır. Zayıf zeminlerde, küçük …

Yazının tamamı;

Kara-Black logic

.Türkçedeki ifadesi =Hesaplayamıyacak konumda. .Kara=Görünmez .Kara para: Kayıt altına alınmayan paralar. .Kara enerji: Hesaplanamayan güç. .Kara delik: Uzayda üzerinde çekim gücü olan ve görülemeyen bir alan. .Denizden görünmeyen kara: Denizin yuvarlak halinden dolayı görebilme imkanı olmayan kara parçası. .Ak görünen karalar: Aslında siyah olmasına rağmen üzeri beyaz kaplanmış, yani  karalığı saklanmış . .Kaydı olmayan: Var olduğu halde bir kaydı olmayan. .Kara …

Yazının tamamı;

P bölgesinin oluşumu-Formation of p-region

Şekil 1 – Nokta temaslı diyot Genel yapısı P bölgesinin oluşumu . Bu tür diyotta, N tipi kristale noktasal olarak büyük bir pozitif gerilim uygulanır. Pozitif gerilim temas noktasındaki bir kısım kovalan bağı kırarak elektronları alır. Böylece, çok küçük çapta bir P tipi kristal ve dolayısıyla da PN diyot oluşur. Bu oluşum şekil 1 de gösterilmiştir. .Allerji .Kanser .Romatizma p.bölgesinin …

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir