•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

İnsanlık tarihinde Canlıcılık-Animizm ve “İnsana tapan insanlar”.

.

aminizm
.
İnsanlık tarihi hayvanların güçlü yaradılış özelliklerini tamga olarak kullanmış ve hayvanların özel güçlerini bir mantık tamgası olarak kabul etmiştir, oluşturulan bu tamgalar zaman içersinde yazı harfleri olarak kullanılmıştır.
.
Bazı hayvanları kendilerine evcilleştirerek onları kendilerine tutsak-köle etmiş ve onları üreterek birlikte yaşamlarının bir parçası haline getirmiştir, bu haraket tarımsal kültürü oluşturmuştur.
.
Fakat bazı kültürler, bazı hayvanları çok kutsal kabul ederek onlara tanrı olarak davranmışlardır, bunun en önemli örneğini Hinduizmde görülen “inek” kutsallığıdır.
.
İnsanlar kendi içlerinde güçlü olan insanları’da toplumlarında örnek insan olarak, toplumlarının örnek-önder-lider insanı kabul etmişlerdir. Her toplumun Milli liderleri vardır.
.
İnsanların insanlara olan bağımlılığı bazen o kadar ileri seviyelerde olmuşturki, insanlar tanrı gibi kabul edilmişlerdir. insanların insanlara bağlılığı “bütün felsefi dengeleri yıkacak güçlere erişmiş” durumlar oluşmuştur.
İnsan heykelleri oluşturmuşlar ve heykelleri kutsal bir araç olarak kullanmışlardır.
.


Bazı heykellerde insan ve hayvanları birleştirerek hayali güçler oluşturmuşlardır.
.


Bazı heykellerde insanları başka nesnelerle birleştirmişlerdir.
.
İnsanlığın bilinen en son büyük peygamberi Hz. Muhammed “”ben ilah değilim…bende sizin gibi insanım””  demesine rağmen tebasındaki insanlar bu önemli uyarıları dikkate almamışlardır..
Hz. Muhammed’in de anlatmak istediği insanların ilah olmadıkları, ilah özelliği taşıyamıyacaklarıdır..
“İnsanları kişisel yöneten genetik yapısı, şahit oduğu ve toplumsal yapının birleşik haraketi”dir.
.


Budizm böyle bir inançtır, Buda bir insandır ve heykelleri ile temsil edilir.
.


Hıristiyanlığın peygamberi Hz. İsa heykel ve resimleri ile temsil edilir.
.


“Hinduizm’de inek buda gibi kutsal bir hayvandır”.
.
Afrika’da bazı kabile topluluklarda Animizim hala toplumsal bir inançtır.
.
Medeni toplumlar dediğimiz toplumlar dahi insanları yüceltir ve insanların peşinden giden bazı milyonları bulan taraftarlar oluşur.
.
İnsanlara ya’da “canlılara tapan insanlar”ın “cahil toplumlar” olduğunu düşünmek gereksede insanların böyle bir beyinsel haraketi olduğunu ve bu olgunun toplumlarda tarihler boyu sürdüğünü ve insanlığın bu olgudan-davranıştan ayrılmadıklarını görmekteyiz.
.
.
“İnsanlık hala felsefenin, bilimin ve mantıkların peşinden gitmeyi öğrenememiştir”….insanlık başladığı günkü gibi yoluna devam etmektedir..
.
.
.
http://en.wikipedia.org/wiki/Animism
.
.
.
devam edecek.
.

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın …

Toplumları bilge yapan felsefe; “Açık kaynak” veya “Özgür çalışmalar”.

Yapımcılar tarafından anlaşılır ve yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani kullanılabilir hâlde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir