• Felsefe
  •   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

 • Endüstriyel otomasyon
  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

ev » YAŞAM » İNSAN-HUMAN » BİLİM-SCİENCE » Hiyerarşi ve sınıflandırma-Hierarchy and classification

Hiyerarşi ve sınıflandırma-Hierarchy and classification

Toplumda hiyerarşi ve sınıflandırma.
İnsanlar iki yönden sınıflandırma oluşturur.
.Felsefi ortaklık; Bu en doğal ayırımdır, çünkü fikirleri uymayan İnsanların bir arada olmaları zordur.
.Zorunlu sınıflandırma; Toplumun genelinde bu hiyerarşi sistemi bazen bir kanun gibi , bazende kanun olarak yönetimlere tesir eder.
Medeni toplumlar dahi İnsanlar kendi aralarında bir hiyerarşi sistemi oluşturmaktadır.
Rütbe hiyerarşisi; Bu hiyeraşi sınıfları yönetim yetkilerini oluşturur
.Askeri rütbeler
.Sivil rütbeler

İnanç hiyerarşisi; Bu hiyerarşi sınıflandırması bilimsel bir görünüm sergiler, daha çok kabul edilmiş yönetici konumundadır, yüksek bir kontrol gücü vardır
.Lider sınıflandırması

Kuvvet hiyerarşisi
.Ekonomik güç sınıfları; Bu hiyerarşinin yaptırım ve kontrol gücü yüksektir
.Siyasi güç sınıfları; Siyasetçiler, suyun nereden akacağını bilip testisini dolduranlardır, bu bir bilim dalıdır

Yaş hiyerarşisi
.Aile içi
.-Ata cenerasyonları
.Aile dışı
.-Toplum kuralları
Medeni toplumlarda en aksak hiyerarşi tahsil yada belge hiyerarşisidir; Bir toplum kişisi senin tahsilin neki, sen neyin mezunusun , gibi elindeki belgeye dayanarak bir hiyerarşi oluşturur, sırf bu yüzden bir kısım insanlar hiç yapmıyacakları işler için yüksek  okullarda okur ve belge alırlar ve hiçbirzaman bu belge ile ilgili çalışma yapmazlar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Toplumlarda “Bilgi Medeniyeti ve Biyat Medeniyeti” kültürleri.

Tanrı yarattığı kullarına doğruyu seçebilecek beyin yapısı ile donatmıştır…. Dünyadaki tekel sisteminin uygulanmadığı, ya da …

İlahi 5

Canlılardaki 5 li yapı çok dikkat çekicidir, ilahi yapının neden beşli kolllardan oluştuğu bilinmez..insan elinede …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir