•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

GEN (Kan “İZ”)

 
…Tarih hafızadır: “hafıza var olmuşların deposudur”,  yaşanmış bir örnektir, tekrar yaşanabilecek garantisi vardır.

…Sabit kalıtımlar: “var olan”, duran bir varlık önceki zamanlara ait olan bilgileri barındırır.

…Göçebe kalıtımlar: “yer değiştiren”  bir varlık geldiği yerden kanıtlar, bilgiler taşır.

…Senkronizasyon: “değerlerin buluşmasıdır” , buluşma anı, poz ,fotoğraf

…Genler tarihtir: Genler, taşınan bir özelliktir.
…-Dillerin genleri: Diller tarihi taşırlar.
…–Ses yapısı genleri. (Sesteki frekans)
…–Kelime genleri (Kelimelerdeki eşitlik)
…–Dil yapısı (Dil bilgisi)
…-Yüzlerin genleri: Sıfatlarda gendir ve geçmişten bilgi verir.
…-Seslerin genleri: Seslerde özellikli taşıyıcılardır.
…-Davranış genleri: Davranışların bir kısmı genetiktir
…-Coğrafi genler: Coğrafya içinde barındırdığı varlıklara özelliğini yükler.

.Genlerdeki değişim ve dallanma
.-Toprak yapısındaki nebat (besin etkisi)
.-Su (besin etkisi)
.-Hava (besin etkisi)
.-Manyetik ortam (hücre etkisi)

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

MİLAT; Değişim sahiplenme noktası

Tarih yazının icadı ile başlar… denmektedir… Aslında tarih rakamların kullanılmasıdır. Tarih üzerinde rakamları olmadığında sadece …

Saros jeolojisinde süregelen hayat

Saros körfezi bir yanardağ oluşumudur. Saros jeolojik yapısı köfrezden kıyıya baskı katmanları oluşumudur, bu oluşum …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir