• Felsefe
  •   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

 • Endüstriyel otomasyon
  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

ev » Bilim dünyasına katkılarımız-Supporting science World » FRANSA 1789-HALKI YÖNETME ŞEKİLLERİNDEN TOPLUMU YÖNLENDİRME BAŞARISI, AYAKLANDIRMA BAŞARISI VE KOMİN (TOPLU-YÖNETİM)

FRANSA 1789-HALKI YÖNETME ŞEKİLLERİNDEN TOPLUMU YÖNLENDİRME BAŞARISI, AYAKLANDIRMA BAŞARISI VE KOMİN (TOPLU-YÖNETİM)

TARİHÇESİ
-1566 Belçika ve Hollanda) 1566-1609 burjuva devrimi
-1599 İngiliz (Burjuva) Devrimi İngiliz Devrimi İngiliz burjuva devriminin önderi Oliver Cromwell.
-1789 FRANSIZ DEVRİMİ
–Fransız halkı önceki döneme göre (DÜŞÜNCE İŞVERENLERİ TARAFINDAN) büyük bir evrim geçirmektedir. Halk bilinçlenmekte (UYANDIRMAKTA, TAHRİK EDİLMEKTE, KİŞKIRTILMAKTA) sarayın, kralın, seçkinlerin denetiminden çıkmaya başlamıştır. Şehirlerde yaşayan pek çok burjuva büyük bir atılım (HARAKET) içinde bulunmaktadır. Kitaplar yaygınlaşmakta aileler çocuklarını üniversitelere göndererek sağlam bir gelecek kurma yolunu tutarak kültürel seviyeyi yükseltmekteydi (MEDYA YOLUYLA YÖNETMEK) . Bağımsız yayıncıların (PARALI İŞÇİLERİN) çıkarttıkları gazete, bildiri ve broşürler, kitlesel bilinçlenmeye (KİTLESEL KIŞKIRTMAYA) yol açmaktadır. Bu koşullar da toplumsal değişim taleplerinin olgunlaşmasına yol açmıştır.Milliyetçilik akımını başlatan en büyük etkendir (FRANSADAKİ BU HARAKETTE MİLLİYETÇİLİK  BAĞLARINI KULLANARAK GÜÇ OLUŞTURULMUŞTUR, BU GÜÇ YÖNETİME KARŞI KULLANILMIŞTIR.
-1839: Tanzimat dönemi-Tanzimât Fermânı 3 Kasım 1839-LAİKLİĞİN FERMANI
.
.
HALK İHTİLALİ, NASIL BİR HALK VE NASIL BİR İHTİLAL
-GÖRÜNEN YANİ GÖSTERİLEN TANIMLAMA-(HALK İHTİLALİ)
-GERÇEK VE UYGULANANLAR-(AYAKLANDIRILAN HALK)
.
.
-Yöneticiler, Toplumlara yöneticiliği iyi gösterebilmek için değişik görüşler içinde sunuşlarda bulunurlar.
-Kılıçsız savaş da Düçünce işverenlerinin uğraşıdır.Düşünce işvereni, toplum bireylerinin anlayabilecegi dilde yazar, söyler
-Her bir toplumun yonetimi ve yöneticileri, o toplumun öz değerlerine ve mayalarına göre iş görür.
.
.
HALKI ANALİZ
-TOPLUM YÖNETİCİLERİNİN İSTEKLERİNİ TANIMAK
-YÖNETİLEN VE YÖNETENLERİN ZAAFINI ORTAYA ÇIKARMAK
-YÖNETİLENLERİN ZAYIF NOKTALARINI KEŞFETMEK
.
.
BUNLARI YAPMAK İÇİN HARAKET PLANLARI OLUŞTURMAK
-Bunun için zaman zaman ortaya söylemler ve eylemler uygulıyarak tepki sensörü oluşturmak.
-Halkı bu tepkilere duyarsız hale getirmek
-Halkı yıldırmak
.
.
HARAKET ŞEKİLLERİ
-MEVCUT LİDERLERLE İŞBİRLİĞİNE GİTMEK
-MEVCUT LİDERLERİ AYIKLAYIP DAHA İYİLERİYLE DEĞİŞTİRMEK
-MİLLİYETÇİLİK-ETNOLOJİSİ VE BOYLARIN YÖNETİMLERİNİN AYRIŞTIRILMASI
-DİN-ETNOLOJİSİ- HAZIR TOPLULUK YÖNETİMLERİ VE MİLLİ BAĞLARIN KALDIRILMASI
-KOMİN-EŞİTLİK VE HALKLARI ÇORBA YAPARAK DAYANAK NOKTALARINI YOK ETMEK
-PARA VE EKONOMİK GÜÇLERİN KONTROLUNU ELE ALMAK
-GÜNLÜK İHTİYAÇ MADDELERİNİ KONTROL ALTINA AMAK
-İNSANLARIN İHTİYAÇ MADDELERİNİ YÖNLENDİRMEK
-BU KURALLARI UYGULARKEN; BİRİNDE UYGULANAN YASA DİĞERİNDE SUÇ YASASI OLUŞTURULUR
-İNSAN HAKLARINI ÖNE SÜREREK HER TÜRLÜ YASAYI DELEN OYUNCULAR, AYNİ ÜLKEDE KENDİLERİNE YARAYAN İNSANLARI KORUMA ALTINA ALIRLAR , İŞLERİ BİTTİĞİNDE’DE ONLARI SUÇLU İLAN EDİP CEZALANDIRIRLAR BU BAŞARIDAN “KULLANDIKLARI İNSANLARA DÜŞEN PAY CEZA OLUR”
.
.
-Çoğulcu Yonetimlerde çıkarlarının büyüyeceğini gören alişverişcilerce de desteklenir. Bu alişverişçiler, kendileri gibi düşünen bir üçüncü tür Düşünce işverenlerini aylığa bağlayarak düşüncelerini yaymalarini sağlamakta.
-İnsanları sadece onların bir işçisi haline sokup “kazançlarının kendi kaynaklarına aktarılmasını sağlamak” için gereken çalışmalar sürdürülmektedir.
.
.

FRANSADA HALK KRALA KARŞI AYAKLANDIRILMIŞTIR
-KİM AYAKLANDIRMIŞTIR
-NE İÇİN AYKLANDIRILIMŞTIR
-HALKI AYAKLANDIRANLAR FRANSADA İSTEDİKLERİNİ ELDE ETMİŞLERMİDİR
-BU İHTİLAL HALK İHTİLALİ İSE HALKI KİM YÖNETİYOR
-EĞER BU İHTİLALE LAİKLİK VEYA HALK İHTİLALİ  DENİYORSA FRANSADAKİ OKULLARDA NİÇİN HAÇ VAR
-FRANSADA “”TÜRKLER ERMENİLERE SOY KIRIM YAPMAMIŞTI”” DİYE BİR FİKİR, SÖYLEM VEYA EYLEM YAPMAK SUÇ OLUŞTURUR ( BU HARAKET FRANSANIN HİÇBİR ZAMAN DEMOKRASİ İLE YÖNETİLMEDİĞİNİN EN BÜYÜK DELİLİDİR).
.
.
-FRANSIZ İHTİLALİ DİN ADAMLARININ HALKIN YÖNETİMİNDE NE KADAR ETKİN OLDUKLARINI GÖSTERMİŞTİR.
-1789 YILINDAN SONRAKİ YILLARDA DEVLETLERİ YIKMAK İÇİN HEP DİNADAMALRI VEYA DİNADAMI GÖREVLİSİ GÖRÜNÜMÜNDEKİ MİSYONER CASUSLAR DEVLETLERİN YIKILMASINDA BAŞ ROL OYUNCUSU OLMUŞLARDIR.
-GÜNÜMÜZ DÜNYASINDADA BU DURUM AYNEN DEVAM ETMEKTEDİR
.
.
“””””BÜTÜN BU HARAKETİN BAŞLANGIÇ NOKTASI 1453 İSTANBULUN FETHİDİR  VE BU FETİHLE BAŞLAYAN  BAŞLAYAN BİR ÇAĞIN DEVAMIDIR””” KORUMA DUVARLARI YIKILAN YÖNETİMLER HALKLA BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDA KALMIŞ  VE HALKIN İÇTEN YIKILMASI SAĞLANARAK DEVLETLERİN YÖNETİMLERİ GLOBAL BİR GÜCE DOĞRU YÖNLENMİŞTİR.
.
.
FRANSIZ DEVRİMİNİN SONUÇLARI
.
.
-Yıkılmaz diye düşünülen, hatta egemenlik hakkını Tanrı’dan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların yıkılabileceği ortaya çıktı (ZATEN 1453 TE BU FİKİR OLUŞMUŞTU).
-İlkel şekli Yunan şehir devletlerinde, gelişmiş şekli İngiltere ve ABD’de görülen demokrasi (AVRUPA ÜLKELERİ ABD DE ÖRNEK DEMOKRASİNİN OLDUĞUNU İDDİA EDERLER, HALBUKİ AMERİKA YERLİ HALKI TAMAMEN KATLETMİŞ VE HALA DÜNYADA DİLEDİĞİ ÜLKE İNSANLARINA DİLEDİĞİ GİBİ BOMBALAR YAĞDIRIR VE KATLETMEYE DEVAM EDER) , Kıta Avrupası’nda da gelişmeye başladı ve Batı medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi (YANİ BATI ÜLKELERİDE BU DEMOKRASİYİ ONAYLIYORLAR).
-Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi( BATIDA HALKA AİT DENEN DEMOKRASİ EKONOMİSİ GÜÇLÜ OLAN HALKA DEMEKTİR).
-Milliyetçilik ilkesi, siyasi bir karakter kazanarak, çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili oldu (BU UNSUR OSMANLININ  VE RUSYANIN PARÇALANMASINDA BİRİNCİ ROL OYNAMIŞ VEDE DEVAMINDA ASYADAKİ TÜRK MİLLETLERİ KATLEDİLMİŞTİR, ÇİN TARAFINDAN HALA DA DEVAM ETMEKTEDİR).
-Eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri yaygınlaşmaya başladı (HER TÜRLÜ AĞIR SİLAHLAR VEDE SİYASİ, EKONOMİK GÜÇLE).
-Şahsi güçlere, zekâya ve girişim yeteneğine ortam hazırladı.
-Fransız İhtilâli, sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yeniçağ’ın sonu, Yakın Çağ’ın başlangıcı kabul edildi.
-Dağınık halde bulunan milletler, siyasi birliklerini kurmaya başladılar (YANİ GLOBAL YÖNETİCİLER DÜNYAYI YENİDEN DİLEDİLKERİ GİBİ İŞLERİNE YARIYAN ŞEKİLDE GÜÇSÜZ VE GLOBAL GÜCE KARŞI KOYMIYACAK ŞEKİLDE) .
-İnsan Hakları Bildirisi, Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü.
-Fransız İhtilâli’nin yaydığı fikirlere karşı İhtilâl Savaşları (1792-1815) başladı. Önce Fransa ile Avusturya ve Prusya arasında başlayan bu savaşlara İngiltere ve Rusya’da katıldılar. Savaşlar Napolyon’un yenilgisiyle sonuçlandı. Viyana Kongresi ile Avrupa’nın siyasi durumu yeniden düzenlenmiştir.(1815)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Devrimi
.
I. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan birincisi olup dünya milletlerinin çoğunun yer aldığı 1914’ten 1918’e kadar süren küresel bir askeri çatışmadır.
II. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup dünya milletlerinin çoğunun yer aldığı 1939’dan 1945’e kadar süren küresel bir askeri çatışmadır.
YIL 20012 VE BU SAVAŞLARA HALEN DEVAM EDİLMEKTE OLUP KÜRESEL SAVAŞÇILAR BU SAVAŞLARI MENFAATLARI GEREĞİ DÜNYANIN SONUNA KADAR SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK GİBİ BİR DURUM VAR, ÇÜNKÜ YAŞAMLARINI ARTIK BU ŞEKLE DÖNÜŞTÜRMÜŞLER.
“”””ÖYLE GÖRÜNÜYORKİ BU SAVAŞLARA ARTIK “DÜNYANIN SONU SAVAŞLARI” DENECEK””””””””””””””……………..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

MİLAT; Değişim sahiplenme noktası

Tarih yazının icadı ile başlar… denmektedir… Aslında tarih rakamların kullanılmasıdır. Tarih üzerinde rakamları olmadığında sadece …

Saros jeolojisinde süregelen hayat

Saros körfezi bir yanardağ oluşumudur. Saros jeolojik yapısı köfrezden kıyıya baskı katmanları oluşumudur, bu oluşum …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir