•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Etiket Archives:türkçe

FİLİZLERİ KURUYAN BİR CANLI, KÖKÜNÜN KURUDUĞUNU BELİRTİR-Dünya Bilgisayar Çağı’na gireken “İlk Okullar’daki yeni değişim” .

-Yeni değişimde İlk Okullar’da  (İLK DERS OLARAK )  Ata kelimesi yok edilmiştir. İNSANLAR İLK ÖĞRENDİKLERİ BİLGİLERİ HİÇ UNUTMAZLAR İlk verilen bilgi ATA VE ANA olursa;  “Toplum Bilinci Aile’de Başlar”, eğer Ailenin yeni İnsanları,  Aile’yi birinci bilgi olarak öğrenmezlerse o kişide “Aile Birliği” mantığı oluşmaz ve devamında Milli bir oluşum sergilemez. -Yeni değişimde İlk  Okullarda’ki eğitimde hayatta hiç kullanılmayacak yazı çeşidi …

Yazının tamamı;
Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir