•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Canlılarda kütük….

.

Buradaki resimde kütüğün mantığı, bağları ve hareketini görmekteyiz.

Kütük bir vektörün merkezidir.

Us-su iletişim yolları-hatları ile bağları oluşur.

Us-su hareket-oluşum havsaları vardır.

.
Kütük-Log; Özel Bilgi-Mantık Deposu; Aslında bir kimliktir, tanım bilgisidir.
.
.
Bir kütüklü canlılar; Bitkiler

Bitkiler kütüklerini toprağın alt seviyesinde tutarlar, toprağa kök vererek bağlanır ve topraktan beslenirler, toprak üstüne dal oluştururlar ve dallara yaprakları  bağlarlar, çiçekleri bağlarlar ve meyveleri oluştururlar, meyveler’da yeni kök-tohumlar oluşur.

kütük

KÜTÜK, Canlıların bütün özelliklerini taşıyan bölümüdür, bazen çekirdek, bazen yumru olarak vardır, hatta bazı bitkiler dallarında da bütün özelliklerini taşırlar, yapraklarında da ayni özelliği taşıyan bitkiler vardır…
.
İki kütüklü canlılar; hayvanlar
– Beyin  kütüğü
Santral kontrol sistemi; BEYİN CANLILARDA HEM KENDİ VARLIĞINI KONTROL EDER HEM BEŞERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİR…
İnsanın bütün kontrolü beyindedir, her canlı sağ olduğu müddet içinde görev yapar, canlının ölümü ile görevi biter.
1- Kendi vücut yapısını yönetir
2- Beşeri bağlantıyı yönetir

– Üreme organları  kütüğü
Bedensel varlığını kopya ederek devamını sağlar, yani;  hayatın devamını yönetir.
1- Sadece kendi özelliklerini korur
2- Birleştiği çift ile kendi özelliğini koruyan birleşik yeni yapı oluşturur, bu sayede yeni oluşan canlı birleşik yeni bir yapı olarak özellik alır.
.
.
..ve insanlar
“dünyadaki üç kütüklü tek varlık”…


.
1- Beyin kütüğü
2- Üreme organları kütüğü
3- İnsan ilişkileri kütüğü

–   Sanal kütük

–   İnanç kütüğü
.
.
İNSAN YÖNETİMLERİNDE KUTSİYET YÖNETİMİ VARDIR…İLAHİ BİR YÖNETİCİNİN İNSANLIĞI YÖNETTİĞİNE İNANIRLAR…
.
İNSAN İLİŞKİLERİ KÜTÜĞÜ BEŞERİYET VE İNSANLIK İÇİN EN ÖNEMLİ KÜTÜK’TÜR….Bu kütüğün yönetimi insan toplumudur…fakat insanlar burada sürü mantığıyla yönetilmektedir..ve kütük bilgileri özel olarak görünse de..yönetim güçleri tarafından daima kontrol edilebilen bir kütüğün oluşumuna doğru hızla ilerlenmektedir…bu dünyanın en büyük felaketidir..çünkü bu durum insan gibi özel ve kutsal bir varlığı hayvan sürüsü gibi, “genel bir yönetim durumuna getirecek değişiklikler” oluşturmaktadır…BU İNSANLIĞIN SONUDUR…
.
.
.
.

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın …

Toplumları bilge yapan felsefe; “Açık kaynak” veya “Özgür çalışmalar”.

Yapımcılar tarafından anlaşılır ve yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani kullanılabilir hâlde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir