•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Bulutların dili; Kış ve Uyanış

.
Kütüklerde içe dönük yaşamlar;
–   Koza
–   İnsan kafası
–   Ceviz

yaşamın döngüsel 4 hali

.
Yıllık tekrar töngüsünde kasım-kasılma dönemine giren mevsim, kar yağarak çiçeklerin açmasını oluşturur….

Kar ne kadar çok yağar ise ve ne kadar uzun süre etki oluşturur ise kar-kazanç o kadar çok olacak demektir, kışın çok karlı geçtiği yıllarda bahar gelişi çok çiçekli olur,,, çünkü çok kar çok berekettir, kar kazanç bolluğudur…
.
Kasım ayı kasılma ayıdır..kasılma içe dönük yaşamın dönemidir, kış mevsimindeki içe dönük yaşam insanların uyku dönemi gibidir, insanlar uyku döneminde kendi bedenlerini geliştirir, anatomi dinlenir ve gelişir, en büyük gelişim beyinde zihinsel gelişim olarak kazanılır…insan anatomisi uyku ihtiyacını gerekli zamanda ve gereği kadar-müddet ile almış ise gündüz o derece algı sistemi sağlıklı, zinde ve kas-sinir sistemi güçlü olur..
.
Kasım ayı insan anatomisininde dinlenme ayıdır, çünkü yaşam alanı bulutlarla kaplanır ve uzaydan gelen ışık gürültüsü bulutlar tarafından önlenir, her ne kadar karlı bir fırtına oluşsa da kapalı alanlarda bir sükunet oluşur, bu durum bir tırtılın kozasındaki yada bir yumurtadaki sukunete benzer, nasıl ki koza yada yumurtadaki içe dönük yaşamda gelişim oluşuyor ise insan beyninde de benzer gelişim oluşur, beyinde zihinsel dallanma oluşur, çok önemli kapsamlı düşünceler oluşur, planlar oluşur.
.
Kışın dinlenen varlıklar cemrelerin düşmesi ile etkileşime geçer, bütün ortamda hareketler başlar, bu hareketlerin gözlenebileceği en kolay örnek bulutlarda olur, bulutlar bütün canlı hayatın mevsimsel göstergesidir.
.
Bulutların oluş seviyesi ve katmanları;

Bulutlar genellikle yükseklerde oluşur, fakat bazen toprak seviyesinde oluşur ve buna sis denir
toprak seviyesinde bahar mevsimlerinde vadilerde oluşur güneş yükseldiğinde kaybolur.

Bulutlar bazen birden fazla katmanlarda olur ve bu katmanlarda bulutların hızı ve yönü farklıdır..

Bahar mevsimlerinde değişken bir hava dönemidir çokça bulutlu olur ve yağmur oluşturur, yıldırım oluşur ve mantarlar oluşur.
.

Yumurta - Tırtıl - Koza - Kelebek

Bir kelebeğin ömrü 4 mevsimden oluşur..

1.   resimde kelebeğin yumurtlamasını görüyoruz…

2    resimde tırtıl olarak yumurtadan çıkışı ve dışa dönük yaşamındaki  ilk hali..

3.   resimde  tırtılın bir koza örüp içe dönük yaşamına geçişi..

4.   resim ise kozadan çıkan kelebeğin yaşamı görünmektedir…

.

yumurta tırtıl koza kelebek

bu resimde bir cevizin döngüsel yaşamı görünmektedir..

1.  resimde kelebeğin yumurtası gibi yeşil meyva..

2.   resimde kelebeğin tırtıl hali gibi erkek çiçek

3.   resim ise cevizin içe dönük hali kelebeğin kozasına benzer…

4.   resim kozadan çıkan kelebek gibi kanatlarını dışa dönük yaşama açmıştır..artık ömrünün bu şekli ile sürdürecektir..

.

Beyin uyku hali omurga  kafatası     eylem ilişkileri

bir insanı incelediğimiz zaman ayni kelebek , yada cevizin döngüsel hareketlerini görebiliriz…

1.   resim insan uyku halindeki beyni..

2.   resim insanın tırtıla benzeyen omurgası..

3.   resim insanın kozaya benzeyen kafatası…

4.   resim insanın beşeri halinde kelebeğin kanatlarındaki hareketler gibi hareket eden insanın dışa dönük yaşamının göstergesi..

.

Bu resimler hayatın benzer şekilde döngüler ile yürüdüğünü göstermektedir..
.

Hakkında Bilim Teknoloji

Bunları da bakabilirsiniz

Bir ülkede düzensiz büyüme- Astigmat büyüme

. Sosyal ve anatomik yapılar çalışırken bir düzen içersinde çalışır, kişisel ve toplumsal ihtiyaçlar, zamanın …

Toplumları bilge yapan felsefe; “Açık kaynak” veya “Özgür çalışmalar”.

Yapımcılar tarafından anlaşılır ve yeni amaçlara uygun değiştirilebilir hâlinin gizli tutulmayıp açık, yani kullanılabilir hâlde …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir