•   Oğuz Türkleri toplumlarında nesil boylarına yaratılış isimleri veren bilge toplumdur.

   Türkler balalarına "Bilge" ismi koyup onların bilge insan olmasını istemişlerdir.

   "Bilge Kağan yazıtları" nesline öğüt veren "bilge ata"nın tarihi belgeleridir.

   830 İslamiyetin altın çağı "bilgelik evleri"nin kurulması ile başlar ve 1550 "bilim kitaplarının yakılması" ile sona erer, Halife Memun "Bilgelik evlerinde" dünyadaki bütün kitapları toplamış ve Arapçaya çevirerek Bilimsel Müslüman toplum oluşturmuştur.

   Bilim toplumu ana dilde bilgilerle oluşur, dil toplumun özüdür .

   900 Farabi(Kazakistan Türkü Tarkani) hocaların hocası olarak bilinir ve 70 dil bildiği tarihi kayıtlarda yer almıştır. İmam Maturidi inanç ile bilimi birlikte yaşayan ve öğütleyen bilgedir. Selçuklular "Bilge Türk Toplumu" oluşturmuş Müslüman Türklerdir, bilgelere hiçbir sınırlama getirmemişlerdir.

  • Dünya teknoloji yaşamı endüstri üzerine kurulmuştur.

   Endüstri üretim demektir.

   İnsanlar ihtiyaçlarını temin etmek için çalışırlar, iş kurarlar, işleri yapmak için de iş gereçleri gerekir,  iş gereçleri üretmekte bir iş olarak iş hayatının gereği olur.

   köy ekmeği

   Endüstrilerin maliyetleri iş  aletlerinin gelişimi ile orantılıdır.

   Endüstriyel giderlerin başında zaman, ham madde ve insan giderleri vardır, zaman ve insandan kazanım otomasyon çalışmaları ile mümkündür, otomasyon çalışmaları insanların işlerini yapan makineleşmedir.

   Makineleşme insanların işlerini yaparak insanların bedensel hareketlerini de rahatlatır, bu durum kazanç mıdır yoksa kayıp mıdır tam olarak tesbit edilememiştir..

   Her otomasyon çalışmasının verimlilik sınırı vardır..

   robot

   Dünya artık teknoloji hızını robot çalışmalarına kadar ileri seviyeye getirmiştir, bu gelişme ihtiyaç mıdır bilinmez..

Arı-Honeybee

ARI

.

.arı gözü ve yön – harita bulması

-arı gözü

ARI GÖZÜ hem karanlıkta hem aydınlıkta görebilen “yaratılmış en donanımlı göz” mü

Written by admin on 13 Aralık 2010

 ARINI HEM AYDINLIKTA HEM KARANLIKTA  ÇALIŞMASI BİR SIRDIR

MAKRO FOTOĞRAF ARI GÖZÜ karanlıkta hangi duyuları nasl çalışıyor henüz tam olarak ispatlanabilmiş değildir

Mikroskobik arı gözü resmi

Elektron mikrokobunda görünümü

Ayçiçeği görünümündeki arının  altıgen petek gözü

Herbir altıgenin anatomik yapısı AYRI BİR GÖZ GÖRÜNÜMÜNDEDİR

–çoklu gözün sebepleri?

–toplu göz digital- haritalama kaydı yapabilirmi?

.

-antenler

–antenler yuvanın yönünü bülmak içinmi?

–antenler önceden kaydedilmiş haritanın otomatik yönlendiricisimi?

–antenler (yuvadan uzaklığı gibi) mesafe ölçebiliyormu?

.arı anatomisi

-ana arı

–erkek arı

–işçi arı

–arı ailesinde bunların dışinda başka özel görevi olan varmı?

.

.ürettikleri

-bal kimyası:

Silis Demir Bakır Mangan
Işık 0,065 2,4 0,29 0,06 balları
Karanlık balları 0,173 9,4 0,56 0,32

Aşağıdaki rakamlar otuz mineral bileşenleri-miligram ortalama balları dört 100 gram örnekler verir. (Elser ve Sundberg):

Fosforik asit 56,93
Demir 1.80
Manganez .48
Klor 16,37
Kalsiyum 15,86
Silikatlar 8.91
Magnezyum 5.48
Potasyum 149,40
Sodyum 23,37

yararlı olacağını bal ve diğer şekerler, birimlerle ifade şekerlerin çeşitli tipleri, karşılaştırmalı tatlılık bir düzenleme, bir tatlılık göreceli fark kurulması olarak:

Levüloz 173
Invert şeker 123
Kamış şekeri 100
Glikoz 74
Maltoz 32
Galaktoz 23
Laktoz 16

bahsettiğimiz gibi bal higroskopik kalitesi, bal içeren kolloidal maddeler ve levüloz çoğunlukla kaynaklanmaktadır. Bal kadar nem güç istinat pekmez, ticari glikoz ve malt şurubu öne çıkmaktadır. Levüloz en şekerler arasında higroskopiktir.

-polen kimyası

-arı sütü

-petekler ve  kimyası

.

.6 ve arı bağıntısı

.

.arı hastalıkları ve sebepleri

.

Hakkında Bilim Teknoloji

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tüm hakları www.bilimteknoloji.tv ye aittir